OVERVEKT OG GENER: All genetikk virker gjennom miljøet. Den virkningen er sterkere nå enn for femti år siden.

OVERVEKT OG GENER: All genetikk virker gjennom miljøet. Den virkningen er sterkere nå enn for femti år siden. Foto: NTB / NTB scanpix

Ny forskning: Gener gjør folk tykkere

Undersøkelser av 120 000 trøndere viser at kombinasjonen gener og fedme-fremmende miljø gir større risiko for høy BMI.

Artikkelen om genetisk disposisjon for fedme er presentert i British Medical Journal og vekker internasjonal oppsikt:

Stipendiat Maria Brandkvist ved NTNU og kollegene hennes har tatt for seg data fra HUNT, en stor befolkningstudie som har sett på helse- og livsstil hos befolkningen i Nord-Trøndelag siden 1980-årene. I tillegg har de brukt høyde og vektmålinger fra tuberkoloseundersøkelsen fra 60-tallet.

Her kan du lese studien.

Forskerne så på BMI og gener. Gjennomgangen viste at BMI-en har økt hos alle grupper. Brandkvist antyder forandringer i det biologiske miljø, som giftstoffer og bakterieflora. Andre årsaker kan være stillesitting og overspising.

Dette er BMI

Det oppsiktsvekkende ved funnene er imidlertid at de mest genetisk disponerte har økt mer enn de som var mindre genetisk disponert.

Ikke overraskende har de genetisk disponerte i gjennomsnitt høyere BMI, enn de ikke disponerte.

Funnet viser at de legger uforholdsmessig mer på seg, enn de med lav BMI.

En 35 år gammel genetisk disponert mann med normal høyde ville på 1960-tallet være i gjennomsnitt 3,9 kilo tyngre enn sine mindre disponerte jevnaldrende. I dag ville genene hans øke denne forskjellen til 6,8 kilo. I tillegg ville både han og hans jevnaldrende ha pådradd seg 7,1 kilo som resultat av å leve i dagens «fedmefremmende» miljø.

– Hva er grunnen?

– All genetikk virker gjennom miljøet. Den virkningen er sterkere nå enn for femti år siden. Genene våre gir oss ulike forutsetninger for å bli overvektige og dagens miljø med blant annet usunn mat har forsterket dette, sier Brandkvist.

FORSKET: Maria Brandkvist har undersøkt hvordan genene våre gir oss ulike forutsetninger for vektøkning. Foto: Marlen Toch-Marquardt,

Overvektige har tre ganger så mange sykedager

Tidligere forskning peker på at en rekke ulike gener virker inn på hvor lett en legger på seg. Det kan for eksempel være fettlagring, eller regulering av appetitten.

PASSER VEKTEN: Gener gir oss ulike forutsetninger for å passe vekten. Foto: Scanpix

Forskerne brukte 96 av de 97 genetiske variantene som er sterkt assosiert med høy BMI og laget en skår som uttrykte grad av genetisk disposisjon for fedme. Deretter sammenlignet de gen-skåren med deltagernes BMI. Resultatet viste at avstanden mellom de med høy og lav genetisk skår har økt de siste 50 årene.

Tre av fire menn veier for mye

I studiet har Maria Brandkvist fulgt tall fra deltagere fra 60-tallet og frem til i dag. 70.000 av dem finnes det gendata på.

– Hva kan vi gjøre for å få kontroll på de med høy BMI?

– Vi mener at det er viktig at samfunnet organiseres slik at det blir lettere for hver enkelt av oss å gjøre sunne valg.

Siden 1975 er antall som lider av fedme (BMI over 30) tredoblet. 700 millioner mennesker verden over har forhøyet risiko for hjerteinfarkt, slag, diabetes og noen kreftformer.

Brandkvist understreker at selv om genene våre gir oss ulike forutsetninger for å bli overvektige, er det viktig å være klar over at genene ikke bestemmer alt.

– Det er mulig å holde normal vekt selv om man er genetisk disponert og omvendt, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder