UTE PÅ JOBB: Heimevernssoldater på grensen til Svinesund under coronakrisen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Heimevernssoldat vant kampen mot staten – men frykter staten vil endre reglene

Lars Bugge Aarset måtte betale skatt som soldat i Heimevernets innsatsstyrker, men fikk ikke feriepenger. Nå har han vunnet frem i Høyesterett.

 • Martha C. S. Holmes

Heimevernssoldaten som har tjenestegjort siden 2005 fikk medhold av Ombudsmannen for Forsvaret, i forliksrådet, tingretten og lagmannsretten, før staten anket saken til Høyesterett. Mandag forkastet Høyesteretts ankeutvalg statens anke.

– For meg er det et prinsippspørsmål. Staten kan ikke bryte loven med hensikt å spare penger, sier Lars Bugge Aarset til VG.

Det er en dom som får konsekvenser for tusenvis av andre.

Lars Gjemble, Seniorrådgiver i forsvarsdepartementet, opplyste i en e-post til VG at departementet vil betale ut feriepenger i henhold Aarset, og at Forsvaret i tillegg uoppfordret vil utbetale feriepenger til øvrig personell i Heimevernets innsatsstyrker.

Staten må i tillegg til å betale Aarset omtrent 20.000 i feriepenger også dekke 35 000 kroner i sakskostnader fra Høyesterett, i tillegg til 187.500 kroner i saksomkostninger fra lagmannsretten. Men seieren kommer med en bakside for Aarset.

Slik ser det ut når svenskegrensen før første gang på over 100 år blir voktet av militæret:

Foreslår endringer i forsvarsloven

Forsvarsdepartementet foreslår nemlig å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt med Forsvaret om frivillig tjeneste som reservist.

I forslaget, som ligger ute på høring, foreslår departementet at «frivillig tjenestegjørende reservister anses ikke som arbeidstagere etter arbeidsmiljøloven § 1–8 første ledd eller ferieloven § 2. (…)» «(Økonomisk) godtgjøring gir ikke grunnlag for feriepenger».

Kjernen i striden mellom Aarset og staten, har vært at staten mener at Heimevernets innsatsstyrker er å anse som militærtjeneste og ikke arbeidsforhold. Han har på sin side stått ved at når han får betalt av Forsvaret med penger som også beskattes, så skal det beregnes feriepenger av beløpet.

– Man har kontrakt, et ansattnummer, en avtale, mottar lønn med lønnsslipp og betaler skatt. Selvfølgelig er du da arbeidstager, og selvfølgelig får du feriepenger. De sier at vi ikke er ansatte, fordi dette er frivillig. Men alt av arbeid er jo frivillig, med unntak av verneplikt, sier Aarset.

Endringene har høringsfrist den 20. april, og det er ikke enda avklart hvordan den nye reservist-ordningen vil se ut.

Rødt: – Uforsvarlig

Heimevern-soldaten får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener soldatene burde få tilbakebetalt feriepenger tilbake til 2005.

– Jeg mener det var uforsvarlig av regjeringen å saksøke en soldat som ikke hadde gjort annet galt enn å kreve å få utbetalt feriepenger. Han kunne i verste fall blitt ruinert om han ble pålagt å betale saksomkostningene, sier han.

– Heimevernet er en av de viktigste beredskapsressursene Forsvaret har i møte med coronakrisen. Det eneste riktige nå er å sørge for at HV-soldatenes rettigheter som arbeidstagere ivaretas.

Moxnes sier regjeringen tråkker på arbeidsfolks rettigheter, og mener de bør skrote forslaget om at reservister ikke skal få feriepenger.

– Det er et dårlig forslag, som blir enda mer uforståelig i lys av høyesteretts avgjørelse, sier han.

Utbetaling av feriepenger vil bli en stor utgiftspost for Forsvaret. Men Moxnes mener det blekner sammenlignet med andre utgifter, som utgiftene til kampflyene F-35.

– Det er elendig forsvarspolitikk å bruke så mye på svindyrt utstyr og nedprioritere det som er Forsvarets viktigste ressurs: de som jobber der. Det gjelder i enhver situasjon, men synes spesielt godt nå i denne krisen vi er inne i.

IKKE FORNØYD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Ola Vatn / VG

Departementet tar avgjørelsen til etterretning

Lars Gjemble, Seniorrådgiver i forsvarsdepartementet, skriver i en e-post til VG at saken Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning, og vil utbetale feriepenger i henhold til dommen fra Frostating lagmannsrett, i tillegg til at Forsvaret uoppfordret vil utbetale feriepenger til øvrig personell i Heimevernets innsatsstyrker.

Han sier at de de som er i dagens innsatsstyrker i Heimevernet kommer til å få feriepenger fremover etter den rettskraftige dommen.

Forsvaret skriver på sine nettsider at det er totalt 3.341 soldater i Heimevernets innsatsstyrker som berøres av dommen, og at kostnaden vil være nær 17 millioner kroner.

«Forsvarsdepartementet ber Forsvaret vurdere hvilke konsekvenser dommen vil ha for HVs innsatsstyrker og andre kategorier personell», skriver de videre.

Når det kommer til høringen det refereres til, presiserer Gjemble at dette gjelder at departementet foreslår å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt med Forsvaret om frivillig tjeneste som reservist.

– Det foreslås ingen endring av forsvarsloven om inngåelse av kontrakt om heimevernstjeneste i denne høringen. Aarset og andre i HVs innsatsstyrker er ikke omfattet av forslaget til §24 a.

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Forsvarsdepartementet
 3. Heimevernet
 4. Arbeidsliv
 5. Rødt (R)
 6. Bjørnar Moxnes

Flere artikler

 1. Europas slagmark

 2. Virke: – Ikke nok å utsette betalingsfrister eller tilby lån

 3. Babcock anker ikke dommen om virksomhetsoverdragelse

 4. Asheim og regjeringen: Møter sjokkledighet med ny kompetansepakke

 5. Listhaug varsler at vi kan bli vel så opptatt av ledighetskrisen som coronasmitten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder