KLAR FOR SKOLESTART: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet. Foto: Odin Jæger

Utdanningsforbundet: – Lærere skal ikke være renholdere

Utdanningsforbundet er bekymret for at lærere skal bli sittende med hovedansvaret for renholdet når skolene åpner for elever på småtrinnet mandag.

  • Frank Haugsbø

Artikkelen er over 31 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg sier ikke at lærere ikke skal kunne ta i en vaskeklut. Men lærerne kan ikke ta hovedansvaret for renholdet på skolene, sier lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til VG.

Mandag åpnes skolene igjen for elever fra 1. til 4. trinn, seks uker etter at regjeringen vedtok at alle skoler og barnehager skulle stenges. Også skolefritidsordningene (SFO og AKS) åpner mandag.

Handal sier de har opplevd at enkelte kommuner har forsøkt å legge opp til ordninger der det er lærerne som må utføre det forsterkede renholdet som myndighetene har satt krav om.

I en veileder for skoler, skolefritidsordning og barnehager som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, står følgende:

– Renhold bør forsterkes, særlig med henhold på toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres.

les også

Slik blir den nye skolehverdagen for de minste

I dialog med kommuner

– Vi har fått noen bekymringsmeldinger knyttet til denne problematikken. Nå er det slik at renhold, i likhet med undervisning, er et fag. Lærere har ikke den nødvendige kompetansen, sier han.

– Så du ser ikke for deg at lærere skal vaske toaletter innimellom undervisningen?

– Nei, lærere skal ikke vaske toaletter. Det vitner om lite respekt for begge yrkesgrupper når man foreslår noe slikt. Men vi er i dialog med kommunene dette gjelder og føler oss trygge på at vi skal finne gode løsninger, sier han.

Mandag åpner skolene for elevene fra første til fjerde trinn. Foto: Mattis Sandblad.

Handal sier han har inntrykk av at de aller fleste lærerne gleder seg til å se elevene sine igjen på mandag, og komme i gang med skolehverdagen igjen.

Samtidig er det flere som uttrykker bekymring, både for hvordan skolehverdagen skal organiseres og for egen helse, sier han.

– Noen er bekymret, urolige og rett og slett redde. Dette gjelder de som er i risikogruppene, enten ved at de er nær aldersgrensen, har andre sykdommer – eller begge deler. Vi har fått en god del henvendelser om dette. Og det er jo forståelig, i den situasjonen vi er i.

les også

KS bekymret for at mange vil velge hjemmeskole etter skoleåpning

– Spent

Ifølge retningslinjene fra helsemyndighetene skal det fra mandag av være maksimalt 15 elever i hver elevgruppe. Handal tror det på enkelte skoler kan bli en utfordring når store klasser må deles opp.

– Jeg tror det kan bli vanskelig å få tak i nok folk noen steder. Så jeg er spent på hvordan dette vil gå, om det er personalressurser nok til å etterleve kravene i veilederen.

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet landets nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Handal mener lærerne har to viktige oppgaver foran seg den kommende tiden.

– Det ene er å etterleve anbefalingene fra myndighetene og kravene i veilederne som er utarbeidet for åpning av skolene. Det andre er å skape trygghet for elevene som har vært borte fra skolen i en og en halv måned.

les også

Skoleansatt i Oslo coronasmittet: – Vi ble veldig fortvilet

– Våre medlemmer er innstilt på å gjøre alt som skal til for å etterleve anbefalingene fra myndighetene og veilederne som er utarbeidet for åpning av skolene, sier han.

Handal mener det ikke er noen grunn til at de yngste elevene ikke skal kunne begynne på skolen igjen.

– Vi må ha tillit til at helsemyndighetene våre tar kloke beslutninger, sier han.

MÅ VÆRE FLEKSIBLE: Helge Eide er direktør for interessepolitikk i kommunenes sentralorganisasjon KS. Foto: KS

– Behov for fleksibilitet

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i kommunenes sentralorganisasjon KS. Han sier til VG at det åpenbart er fornuftig at lærerne brukes til det de har utdannelse for og kompetanse til.

– Jeg tenker at i den spesielle situasjonen vi er i må både arbeidstagere og arbeidsgivere utvise fleksibilitet. Det er viktig at alle legger til rette for at smittevernveilederen helsemyndighetene har utarbeidet følges.

Også Helge Eide tror det kan bli utfordrende noen steder når store elevgrupper skal deles opp i grupper på maksimalt 15 elever.

– Her er det nok behov for lokal fleksibilitet for at det skal gå opp, sier han.

Mer om

  1. Utdanningsforbundet
  2. Coronaviruset
  3. Folkehelseinstituttet

Flere artikler

  1. Lærere om mindre elevgrupper med samme lærernorm som før: Noe skurrer

  2. Utdanningsforbundet om gjenåpning av skolene: – Må skje på en måte som oppleves som trygg

  3. Slik kan den nye skolehverdagen bli for de yngste elevene

  4. Tøyen-rektor om utvidet skoleåpning: Har ikke romkapasitet til flere elever

  5. Guri Melby: Vil ha lengre åpningstid i flere barnehager

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder