ILLUSTRASJONSFOTO: Soldater fra Hæren trener i skogen. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Forsvarets trakasseringsundersøkelse: Flest oppgir overgrep i Hæren

Nesten 15 personer i Hæren oppgir å ha vært tvunget til seksuelle handlinger det siste året, ifølge VGs beregninger.

Tallene er hentet fra Forsvarets største undersøkelse noensinne om mobbing og trakassering. Undersøkelsen kom ut i sin helhet i februar. Tallene er nå brutt ned på de ulike forsvarsgrenene.

8805 respondenter er stilt spørsmål knyttet til hvorvidt de er utsatt for forskjellige typer trakassering i løpet av de siste 12 måneder. Hæren hadde 2473 respondenter, Sjøforsvaret 1207 respondenter og Luftforsvaret 1499 respondenter.

Flest enkeltpersoner oppgir å ha blitt tvunget til seksuelle handlinger i Hæren, der er også prosentandelen høyest.

VG har regnet ut antall respondenter som svarte bekreftende i noen av de alvorligste spørsmålene knyttet til trakassering.

les også

Bataljonssjef: Fikk seks varsler, fire er anmeldt

Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid å bli tvunget til seksuelle handlinger?

  • Hæren: 15 personer eller 0,6 prosent av de spurte
  • Sjøforsvaret: 5 personer eller 0,4 prosent av de spurte
  • Luftforsvaret: 3 personer eller 0,2 prosent av de spurte
les også

– Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen av Forsvaret

Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid opplevd at noen har hatt sex/samleie med deg uten ditt samtykke?

  • Hæren: 20 personer eller 0,8 prosent av de spurte.
  • Sjøforsvaret: 6 personer eller 0,5 prosent av de spurte.
  • Luftforsvaret: 6 personer eller 0,4 prosent av de spurte.

Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid opplevd at noen har prøvd å ha sex med deg uten ditt samtykke eller mot din vilje, men uten å lykkes?

  • Hæren: 54 personer eller 2,2 prosent av de spurte
  • Sjøforsvaret: 14 personer eller 1,2 prosent av de spurte
  • Luftforsvaret: 22 personer eller 1,5 prosent av de spurte

Utover de tre forsvarsgrenene, er undersøkelsen gjennomført i Forsvarets øvrige driftsenheter, som består av det operative hovedkvarteret, etterretning, de som er fast ansatt i Heimevernet, logistikkorganisasjonen, spesialstyrkene og Forsvarets sanitet. Disse avdelingene utgjør 3626 respondenter i undersøkelsen.

FREMMER LEDERSKAP: Generalmajor Odin Johannessen, som er sjef for Hæren, mener at mobbing og trakassering først og fremst forebygges med godt lederskap. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

– Det må kreves mer av oss

– Hæren har flest folk og naturlig nok flest saker. Når det er sagt så har vi for mange, skriver sjef for Hæren, Odin Johannessen i en e-post til VG.

Han understreker at Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og betegner tallene i undersøkelsen som alvorlig.

– Er du overrasket over funnene knyttet til Hæren i undersøkelsen?

– Etter å ha sett den overordnede for noen uker siden, er jeg ikke overrasket. Dette er ikke bra, selv om vi ligger under tilsvarende undersøkelser i andre deler av samfunnet. Det må kreves mer av oss som soldater.

Han trekker fram sunt og godt lederskap som den viktigste forebygningen mot mobbing og trakassering, der et trygt arbeidsmiljø og samhold står sentralt.

– Dersom uønskede hendelser oppstår, skal de håndteres på en ryddig måte for alle parter, og i henhold til arbeidslivets lover og regler, sier generalmajoren.

GJENNOMGÅENDE TEMA: Sjef for sjøforsvaret, Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sier at trakassering og mobbing er et fast tema under møter. Foto: Harald Vikøyr, VG

Opptatt av riktig håndtering

Sjef for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, sier til VG at han ser alvorlig på tallene som er kommet fram av undersøkelsen fordi man ofte bor og jobber så tett sammen i Sjøforsvaret.

– Når noe skjer, går det fort og man må jobbe konsentrert. Da må man kunne stole på hverandre. Derfor er vi så opptatt av å ta tak i det vi ser i undersøkelsen. 

Han er fornøyd med at Forsvaret har stilt de vanskelige spørsmålene. 

– Det fine med MOST er at det har satt et tydelig fokus på å bli kvitt dette. Det har vi gjort gjennom rekruttskolen, når man kommer på Haakonsvern og det er fokus under midt- og sluttsamtalen. Det er gjennomgående i hele løpet. Det er tilsvarende for de ansatte. 

I tillegg er trakassering og mobbing blitt et fast tema når avdelingene eller forsvarsgrenen samles. 

– Vi er opptatt av at det skal håndteres riktig når det skjer. Vi skal virkelig demonstrere at det får konsekvenser. Det kan være alt fra politianmeldelse til samtaler, avhengig av alvorlighetsgraden.

FORBANNET: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttrykte at han er forbannet over det som er kommet fram av undersøkelsen. Foto: Trond Solberg, VG

– Brudd på tillit og sikkerhet

Da undersøkelsen i sin helhet ble lagt fram i februar, viste tallene blant annet fram at over 40 vernepliktige og ansatte har hatt samleie uten sitt samtykke det siste året.

– Jeg blir forbannet og ser alvorlig på det som kommer frem i rapporten. Ikke bare er det brudd på norsk lov, det er også brudd på den tilliten og sikkerheten vi skal ha hos personellet vårt. Begge forholdene tilsier at vi må jobbe hardere og bruke andre virkemidler, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til VG da.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) omtalte funnene i rapporten som «jævelskap».

– Forsvarssjefen har også vært forbilledlig tydelig på at dette er uakseptabelt, han er forbannet som meg. Også skal vi henge tett på for at dette er noe vi skal gjøre noe med. Vi må skape så godt miljø at det er plass til alle, sa statsråden da rapporten ble lagt fram.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder