VIL REDDE RUSSETIDEN: Fra venstre ser vi Aurora Heli-Hansen (18), Tuva Bjerke (18) og Alma Basler (19). De har den siste tiden jobbet med å få til en bedre russetid for de unge i Halden.

Mener russetiden har blitt en ukultur

De tre jentene på Halden Videregående skole vil endre russetiden for dem som skal feire i år. De vil gjøre feiringen mer inkluderende.

Publisert:

Jeg tror ikke alle tenker på hvor ille det kan påvirke noen, sier Tuva Bjerke (18).

Hun sitter i russestyret og mener russetiden kan påvirke unge psykisk, og at mange kan opplevde å bli utestengt fra feiringen allerede første året på VGS.

Da står du på utsiden. Du blir ikke invitert på festene, og du ser det på sosiale medier. Du får ikke gå i det samme klærne eller sitte ved bordene, sier hun.

VG har tidigere skrevet om russegrupper blant annet okkuperer bord i skolekantiner, og utestenger andre.

Nå mener russen VG har møtt at russetiden handler om alt annet enn å feire at man er ferdig med 13-års skolegang.

– Vi synes at russetiden har blitt mer en ukultur. Nå virker det som at det er mer en konkurranse om å være mest og best, istedenfor å feire at man er ferdig med 13-års skolegang, sier Aurora Heli-Hansen, som også sitter i russestyret (18).

På besøk hos statsråden

Tenåringene VG møter er på besøk hos kunnskapsminister, Tonje Brenna, for å fortelle om det å være russ i 2023. Og for å fortelle hva de har gjort for å få til en bedre russetid blant Halden-russen.

Møtet kom i stand etter at jentene imponerte statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte Halden nylig.

– Disse jentene viser et sosialt engasjement som er imponerende, sa statsministeren til Halden Arbeiderblad.

På et møterom i øverste etasje i kunnskapsdepartementet blir jentene tatt imot av statsråden. De setter seg ned og samtalen starter med en gang.

STATSMINISTERMØTE: Jonas Gahr Støre møtte jentene i russestyret i Halden, Tuva Bjerke (f.v.), Aurora Heli-Hansen og Alma Basler.

– Det er flere ting som gjør diskusjonen vi har om russetiden krevende, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Det ene er at jeg er litt redd for at vi lurer oss selv til å tro at frem til våren i tredjeklasse er alt bra, at alle har det bra og alle er med, og så går det plutselig galt. For sånn er det ikke.

– For det andre så er det mange som fremstiller hvordan man markerer russetiden som en enkel ting å endre. Man kan ikke endre loven for at kulturen skal endres. Dette er sammensatt, og mange må bidra.

– Jeg synes det veldig viktig å løfte frem det dere og andre gjør som er bra for at russetiden skal bli mer inkluderende, legger hun til.

Jentene lytter og forteller om arbeidet sitt.

DELTE RÅD: Russen delte også noen råd med Tonje Brenna. Rådene finner du lenger ned i saken.

Gratis russetid for alle

De tre jentene i russestyret på Halden vgs. har nemlig bestemt seg for å være vandreruss. Grunnen er at russebuss er styrete, og lite inkluderende.

– Der hvor vi er ifra er det ikke noe attraktivt å være vandreruss, for det er ikke noe tilbud for russen. Russen som har kjøretøy drar jo ut for å feire. Det har ikke vært noe sted i byen vår å være russ, utenom et landstreff, sier Alma Basler (19).

Jentene skjønte fort at de måtte ta kontakt med kommunen. Det fikk de bistand til av russekontakten på skolen. Halden vgs. har en egen russekontakt som støtter og snakker med russen.

De gikk inn et samarbeid med kommunen og fant løsningen på et sted å være.

Vi har fått til å lage en russekro, som er en møteplass for russen, hvor det er gratis inngang, sier 19-åringen.

Nå er det flere russ som vil benytte seg av tilbudet deres, og de har allerede planlagt flere arrangementer.

Jentene mener det viktigste er å gi et tilbud til russen som ikke koster penger.

HOS KUNNSKAPSMINISTEREN: Russejentene fra Halden i prat med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Ga statsråden noen råd

Alma, Aurora og Tuva har klare råd til hva kunnskapsministeren må gjøre for å til en bedre russetid for unge.

Vi mener at det burde være påbudt at alle kommuner må tilrettelegge for russen skal ha et sted å være. Jeg tror at hvis det skjer, kommer man garantert til å se endringene man vil se, sier Tuva.

– Alle bør ha en russekontakt sånn som vi har på skolen. Vi har fått veldig mye hjelp og hadde ikke fått til alt vi har gjort uten russekontakten, sier Alma.

Kunnskapsministeren mener rådene er gode og sier at rådene er de samme som har kommet opp i møter med kommunene, fylkene og russen

– Og så håper jeg at når vi møtes her om ti år med et russekull, som er ti år yngre enn dere, er den kommunale kroen det nye «hotte», sier kunnskapsministeren til russen hun har hatt på besøk.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no