STRØM: Trond Giske sier hans lokallag kommer med en strømresolusjon til uken.

Giske om dagens strømnyhet: Løser ikke det akutte problemet

Trond Giske skryter av regjeringens kraftgrep fredag, men krever at de snarlig kommer med noe som gjør at folks strømregning blir mindre.

Publisert:

Fredag åpnet regjeringen for strengere krav til å holde igjen på vannet i vannmagasinene. Strømeksporten skal også kunne begrenses, men bare i perioder med reell fare for kraftmangel.

– Vi skal holde igjen mer vann i magasinene ved utsikter til knapphet, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen fredag morgen.

Her kan du lese mer om tiltakene:

– Det er et godt tiltak for å sørge for at vannmagasinene våre ikke går tomme. Og at vi i et ekstremt tørrår ikke blir for avhengig av import av kraft. Sånn sett gir det oss en trygghet, sier Giske og fortsetter:

– I en usikker verden er det greit å passe på at vi ikke går tom for vannkraft, men det løser ikke det akutte problemet, de høye strømprisene, som det må gjøres noe med.

– Hva må gjøres?

– Det må gjøre noe med reguleringen av utenlandshandelen med strøm generelt, eller hvordan prisen settes. Det må gjøres noe med den markedsliberalistiske organiseringen av strømmarkedet: Vi må ta mer kontroll handelen med kraft, sier Giske, som leder Aps største lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske forum, som på sitt årsmøte i neste uke ligger an til å fremme en strømresolusjon for å påvirke eget parti.

Vannstand-bilde

Giske fastslår at å være en uregulert del europeiske strømmarkedet har sin pris.

– Vi kan ikke være en fullt integrert del av et europeisk marked uten at resultatet blir like priser. Det sier seg selv, sier han og gir følgende bilde:

– Det blir som å tro på at Oslofjorden skal ha en annen vannstand enn resten av Atlanterhavet, når de faktisk er sammenkoblet.

Han sier at Norge må ta grep som gjør at vi når vi har behov, kan regulere kraftmarkedet slik at vi får en lavere pris.

VAFFELGLEDE: Giskes lokallag har nå over 3000 medlemmer. På styremøtene vanker det vafler.

Etter regjeringens presentasjon fredag morgen, reiste flere kritiske røster seg, blant annet Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen og kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt, som sier at de nye tiltakene kan gi høyere pris.

– Det kan være riktig, men de kan til gjengjeld bli litt lavere når reguleringen slippes fri igjen, når magasinene fylles. Til syvende og sist kan det trolig gå opp i opp, sier Giske.

– Et gode med kablene

Men han erkjenner at markedet og de omstridte utenlandskablene også har positive sider.

– Et gode med utenlandskablene er at de gir oss forsyningssikkerhet hvis vi skulle gå tom selv, gitt at vi er villige til å betale det det koster.

Selv om han prispresser sin egen regjering, fremholder han at regjeringen faktisk leverte det de hadde signalisert at de ville levere i dag.

– De sa ikke at de i dag ville komme en løsning for å få ned prisene, men med tiltak for å sikre forsyningssikkerheten.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no