FENGSEL: Dette er Åna fengsel som ligger utenfor Stavanger. Norge bruker mye ressurser på at kriminelle ikke skal havne tilbake i fengsel, etter at de har sonet straffen sin.

Forskjellen på ubetinget og betinget fengsel

De som dømmes til ubetinget fengsel må sone straffen i fengsel. Om du dømmes til betinget fengsel slipper du å sone i fengsel, men du må følge noen regler.

Publisert:

Når noen dømmes til fengsel, er det stor forskjell på om dommen er ubetinget eller betinget.

Straffen du dømmes til avhenger av hvilken forbrytelse som er begått, skriver Norges domstoler.

Noen av straffene som oftest omtales er ubetinget og betinget fengsel, tvungent psykisk helsevern og forvaring. Når noen dømmes i retten, er det flere lover som brukes for å avgjøre straffen.

Nedenfor finner du en enkel definisjon på forskjellen mellom ubetinget og betinget fengsel.

Hva er betinget fengsel?

  • Du slipper å sone i fengsel, så lenge visse betingelser oppfylles.
  • De betingelsene kan være at du må unngå å kontakte visse personer, gjennomføre en utdanning, eller regler for hvor du kan oppholde deg. I straffeloven står det mer om hva de betingelsene kan være: lovdata.no
  • De som dømmes til betinget fengsel får som regel en prøvetid på to år. Blir det gjort nye straffbare handlinger i prøvetiden, som retten bestemmer, kan du havne i fengsel.

Hva er ubetinget fengsel?

  • Du må sone i fengsel.
  • Du kan bli slippe ut på prøve når du har sittet fengslet to tredjedeler av straffen du ble dømt for. Eksempel: Dømmes du til 300 dager kan du prøveløslates etter 200 dager.
  • Prøveløslatelse skjer hvis fengselet mener det ikke er sannsynlig at den dømte vil begå nye kriminelle handlinger i prøvetiden.
BETINGET OG UBETINGET: I 2021 ble en 16 år gammel gutt dømt til fem års fengsel, hvor tre av årene ble gjort betinget. Han måtte dermed sone to av årene i fengsel. Han var tiltalt for terrorforberedelser og deltagelse i IS. I dommen står det at hans unge alder ble vurdert, men at «lovbruddets art taler ... for ubetinget fengsel».

Hva er forvaring?

Om du dømmes til forvaring kan du i prinsippet risikere å være fengslet resten av livet, skriver Norges domstoler. De som dømmes til forvaring får dommen fordi retten mener en vanlig fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet fra lovbryteren. Du dømmes til en straff på maks 21 år, men denne kan forlenges fem år av gangen.

Det er ofte personer som har begått drap eller annen grov vold, gjentatte ganger som dømmes til forvaring.

Når noen dømmes til tvungent psykisk helsevern er det fordi retten har dømt at de ikke var tilregnelig da de begikk den kriminelle handlingen.

Det betyr at de heller får behandling til de blir erklært friste av eksperter. Etter det kan de bli satt fri. Målet med å dømme noen til tvungent psykisk helsevern er å verne samfunnet mot den kriminelle og gi behandling for å hindre nye lovbrudd.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no