– SVÆRT UHELDIG: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener dobbeltroller i barnevernet er uakseptabelt. Foto: Terje Bringedal VG

Solveig Horne vil gjennomgå regelverket for å unngå dobbeltroller i barnevernet

Barne- og likestillingsministeren mener lovverket er klinkende klart: Dobbeltroller i barnevernet er ikke akseptabelt. Nå vil hun undersøke om det er behov for å gjøre det enda tydeligere.

Artikkelen er over to år gammel

Denne uken skrev VG om barnevernsmillionæren Helge Alne (33) som i fjor fikk sparken fra barnevernsvakten i Oslo. Han ble oppsagt da kommunen ved en tilfeldighet fant ut at han samtidig eide og drev et selskap som solgte dem tjenester for flere millioner kroner.

Nå jobber han i nabokommunen Ski, på barnevernsvakten i Follo. Samtidig selger selskapet hans konsulenttjenester for flere millioner til kommuner i samme område.

For å unngå flere lignende saker vil statsråden nå be om en gjennomgang av regelverket, for å se om det må bli tydeligere.

– Jeg mener at Forvaltningsloven er klar og tydelig på at dette ikke er greit. At ansatte i barnevernet ender opp i en dobbeltrolle ved at de samtidig tilbyr private tjenester er svært alvorlig. Jeg kommer til å be om en gjennomgang av rammene for bruk av private i barnevernet for å se om dette må bli enda tydeligere, sier Horne til VG.

Hun mener slike tilfeller er uheldige, og at dette kan føre til flere utfordringer.

– Så lenge det i det hele tatt kan stilles spørsmål ved habilitet, svekker det tilliten til barnevernet og beslutninger de tar. Det er ikke akseptabelt, sier statsråden.

Etter VGs avsløring onsdag varslet barnevernsvakten i Follo full gjennomgang av sine rutiner, og styrelederen har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å gå gjennom saken.

Svikt i praktiseringen

Nå oppfordrer Barne- og likestillingsministeren alle kommuner som er i tvil om slike spørsmål, til å ta kontakt med fylkesmannen. I tillegg ber hun fylkesmennene om å gå ut og minne kommunene på reglene.

– Vi har sett flere eksempler på at det er svikt i praktiseringen av lovverket i kommunene. Både administrativ og politisk ledelse i kommunene må sette seg ordentlig inn i dette, og så forventer jeg at fylkesmennene er tydelige overfor kommunene.

VIL GJENNOMGÅ LOVVERKET: Solveig Horne vil undersøke om det er behov for å gjøre reglene rundt dobbeltroller enda tydeligere. Foto: Terje Bringedal VG

I 2016 advarte en regjeringsbestilt rapport om enorme profittmuligheter og manglende kontroll i barnevernet. Denne påpekte også problematikken rundt dobbeltroller.

Horne sier at de har vært oppmerksomme på problemet lenge, og viser til at de nå har bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å få på plass tydeligere rutiner og rammevilkår for kommuners kjøp av private tjenester.

Lest denne? Barnevernselskap tok ut 20 millioner etter fire år

– Varsellampene bør lyse

Bufdir-direktør Mari Trommald sier til VG at det er nødvendig å skjerpe oppmerksomheten rundt myndighetsutøvelse og bruk av private tjenester i barnevernet.

– Barnevernet med sin myndighetsutøvelse er helt avhengig av tillit i befolkningen, og det krever at man er årvåken og skjerpet rundt forhold som kan stille spørsmål ved habiliteten til de ansatte, sier Trommald.

Kommune leier barnevernsleder for 2,2 millioner: – Skal ikke gi store overskudd å drive barnevern

BEHOV FOR PRESISERING: Bufdir-direktør Mari Trommald sier at de jobber med å utarbeide en tydeliggjøring av regelverket. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Trond Solberg VG

Hun mener det er behov for at de kommer med en presisering på dette området.

– Det er ingen tvil om at varsellampene bør lyse kraftig når man har medarbeidere som kan ende opp med en dobbeltrolle, sier Trommald.

– Vi ser at kommunene i stor grad bruker private aktører, og vi jobber nå med å utarbeide en presisering av regelverket. Det er naturlig at denne også tar for seg spørsmål rundt habilitet og dobbeltroller, legger hun til.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne understreker at kommunene står fritt til å kjøpe tjenester, og sier at det ikke er ulovlig å tjene penger.

– Samtidig er det viktig at kommunene passer på at barna blir hørt, og at de ikke er redde for at det er bukken som passer havresekken. Barnevernet har en viktig jobb, der noe av det mest alvorlige de gjør er å gå inn i familier og kanskje flytte barna ut av hjemmet sitt. Da er vi avhengig av å unngå rolleblanding og at det kan stilles tvil ved habilitet, sier hun.

VG Spesial: Fosterhjemskongen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder