Breiviks advokat: – Han fremstår forvirret og mentalt sårbar

SKIEN (VG) Breiviks advokat Øystein Storrvik mener retten må skrelle vekk følelsene og se på jussen når de skal vurdere hvordan han skal sone i fengsel.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Fundamentet i vår sak er at Breivik blir sittende hele livet. Det er beskrevet et statisk risikobilde i saken, sier Storrvik.

Han er nå i gang med sin prosedyre i rettssaken der massedrapsmannen har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene hans. Breivik soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011. Til sammen ble 77 mennesker drept i angrepene.

Klokken 11.47 la Storrvik ned påstand på vegne av Breivik om at det har vært brudd på både artikkel 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (se faktaboks) under soningen hans. Han krever også at Breivik tilkjennes saksomkostninger.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte i tekst og på VGTV

En minstestandard

Det sier seg selv at Breivik utfordrer minstestandarden for hva som er akseptabelt i norske fengsler, mener Storrvik.

– Min oppfatning er at man her har gått lavere enn minimumsstandardene. Det er først og fremst varigheten av situasjonen man har i dag, sier han.

Øystein Storrvik viser til at soningsforholdene til Breivik har variert. I lange perioder har han hatt tilgang til tre celler og har kunnet bevege seg mellom disse, men i en periode i Skien ble området innskrenket fordi det kom en annen innsatt inn på samme avdeling.

– Det viktigste i denne saken, er at det må være samsvar mellom sikkerhetsvurderinger og tiltak. Her har man helt ensidig valgt å isolere ham, og skylde på faren for angrep på Breivik selv, sier Storrvik.

Ti spørsmål og svar: Dette er rettssaken mot staten

- Irrelevant hva han har gjort

I prosedyren understreker Storrvik at det ikke har noe å si hvilke handlinger man har gjort, når retten skal vurdere soningsforholdene.

Han viser også til flere dommer fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som fastslår at også terrorister med flere hundre liv på samvittigheten skal ha grunnleggende menneskerettigheter i fengsel.

– De som latterliggjør denne rettssaken har ikke skjønt det, sier Storrvik.

Han ber retten se bort fra følelsene og kun vurdere jussen i saken.

– Man trenger ikke en allmenn godkjennelse av at dette er riktig, det kan man skrelle vekk. Det er jussen og de strenge reglene som skal gjelde. De uangripelige prinsippene, som sier at han skal ha en tilværelse som samsvarer med minimumskravene i menneskerettighetskonvensjonene.

Han går gjennom flere dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som legger rettspraksisen som må gjelde for Breiviks sak.

Viktig dom for Breivik: Playboy-terroristen «Sjakalen» gikk også til sak

– Breivik fremstår som forvirret

Storrvik overrasket nok mange da han begynte å snakke om Breiviks tilregnelighet igjen, etter å ha understreket at det er påtalemakten som til syvende og sist bestemmer om Breivik skal sitte i forvaring.

– Når påtalemakten selv la ned påstand om utilregnelighet i rettssaken mot ham, burde de ikke gjort noe mer for å vurdere soningsforholdene? Det er umulig å vite hva som er faktum her, men meningene blant psykiaterne har spriket i alle retninger, sier Storrvik.

BAKGRUNN: Les alle de psykiatriske rapportene om Breivik

Mens advokaten hans snakker om dette, ser Breivik uttrykksløst ned i bordet og skriver på papiret foran seg.

– Breivik fremstår forvirret i retten, etter mine begreper. Og at han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk, et veldig svakt uttrykk. Det står også i et notat fra psykiater Randi Rosenqvist at han ikke skal begå sivil ulydighet etter ordrefra Odin. I en hvilken som helst annen sak, ville det fått konsekvenser. Og dette er et moment retten se på i denne sammenhengen, sier Storrvik.

Viste nazihilsen i retten: Breivik sier han er blitt leder for naziparti

– Fremstår troverdig

Breiviks advokat stiller spørsmål ved om Kriminalomsorgen har gjort nok for å vurdere Breiviks mentale tilstand, og om de faktisk har forsøkt det viktigste: Normal menneskelig kontakt.

– Han sitter altså helt, helt alene hver eneste dag, time på time på time, med sine egne tanker. Og når han kommer ut, er han altså en nasjonalsosialistisk leder og snakker om ting som vanlige folk finner helt absurd, Han burde hatt et menneske å snakke med. En som kan si, når tankene koker, at «kanskje er det ikke så lurt å bli nynazist», sier Storrvik.

Han mener at fengselet burde vurdert å la ham inngå i et fellesskap med andre innsatte, som også sitter på det samme sikkerhetsnivået som Breivik.

– Det hadde vært det minste problemet i verden å finne en annen innsatt som verken ville angrepet Breivik eller motsatt, sier advokaten.

Breivik vil ha nye venner: Disse har han sendt brev til

Fikk gi moren en klem før hun døde

Storrvik har beskrevet hvordan Breivik ikke har hatt besøk av andre enn profesjonelle aktører siden moren døde i 2013.

Alle besøk skjer med glassvegg mellom Breivik og den besøkende. Eneste unntaket var da moren var på besøk like før hun døde av kreft. Da fikk hun og sønnen fem minutter sammen på samme side av glassveggen, og muligheten til å gi hverandre en klem.

– Han er stort sett alene hele tiden, og avsondret fra alle andre enn personalet, og også denne kontakten er relativt begrenset, sier Storrvik.

Breivik i retten: – Skuffet over at moren ikke var stolt av ham

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder