SKISSE: Arkitekt Johannes Eggen i Nordic Arkiteker har tegnet et nytt Radiumhospital på oppdrag fra initiativtagerne Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen. Foto: Radiumhospitalet/nordic Arkitektene ,

Nytt Radiumhospital kan stå ferdig om fem år

- Den beste julegaven kreft-Norge kunne få, sier Arthur Buchardt

Det nedslitte Radiumhospitalet skiftes trolig ut med et
splitter nytt sykehusbygg i løpet av fem år. – Dette er en sårt tiltrengt og fornuftig løsning, sier Arthur Buchardt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En prosjektgruppe anbefaler sykehusets styre å fortsette utredningen av det private initiativet fra eiendomsutvikler Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen, konsernsjef i industrigiganten Aker. Det går fram i styredokumentene som ble offentliggjort i formiddag.

Nytt kreftsykehus for pasienter fra hele landet, vil koste rundt 1,3 milliarder kroner. I full drift vil totalkostnaden ligge mellom 2 og 3 milliarder, i følge Oslo Universitetssykehus.

– Det er veldig hyggelig at prosjektgruppen er kommet til denne konklusjonen. Dette er viktig for pasientene, for Kreftforeningen og for de ansatte på Radiumhospitalet, sier Buchardt.

FORNØYDE: Arthur Buchardt, til venstre, og Øyvind Eriksen er svært fornøyde med prosjektgruppens konklusjon. De har jobbet sammen for å skaffe Radiumhospitalet et nytt klinikkbygg som takk for at sykehuset ga dem livet tilbake. Bildet er tatt da de 25.august overrakte sitt prosjekt som gave til styret i Oslo Universitetssykehus. Foto: Terje Bringedal , VG

Styret anbefales også å utrede videre det såkalte 0-alternativet. Det innebærer oppussing og rehabilitering av det gamle bygget.

– Det er et sidespor og noe styret er pålagt som et alternativ, sier Buchardt som leder Radiumhospitalets Venner.

ERSTATTER: Det nye bygget er plassert ved siden av det gamle klinikkbygget. Ved å bygge nytt, vil man kunne drive for fullt i det gamle sykehusbygget til det nye står ferdig, skriver prosjektgruppen. Arkitekt er Johannnes Eggen fra Nordic Office of Architecture. Foto: Radiumhospitalet/Nordic Office of Architecture ,

Styret i Oslo Universitetssykehus skal orienteres om saken i møtet torsdag 17. desember. Beslutningen tas i styremøtet 28. januar. Det forventes at styret følger prosjektgruppens innstilling. Administrerende direktør Bjørn Erikstein har selv deltatt i gruppen.

– At ledelsen i Oslo Universitetssykehus nå kommer med en konkret sak, er viktig for hele sykehusets organisasjon og for styret. Det viser handlekraft og vil gi sykehuset en sårt tiltrengt og fornuftig løsning. Det er også en honnør til direktør Bjørn Erikstein og styret som viser beslutningsevne og gjennomføringsvilje, sier Buchardt.

Les også: Ansattes opprop for nytt Radiumhospital

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen er like fornøyd som Buchardt. Det er nøyaktig ett år siden de to for første gang la sine planer om nytt klinikkbygg på bordet til OUS-direktør Erikstein.

GAVE: Aker-sjef Øyvind Eriksen og eiendomsutvikler Arthur Buchardt overrekte 25.august sitt prosjekt om nybygg på Radiumhospitalet til direktør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus. Til høyre sitter Sylvia Brustad og helseminister Bent Høie. Sylvia Brustad som har vært statsråd i fire departementer, sluttet i Aker-konsernet i september for å bli reiselivssjef i Hamar-regionen. Foto: Terje Bringedal , VG

– Fra å være litt nølende, er prosjektgruppen nå kommet til at nybygg er det beste for Radiumhospitalet. Jeg oppfatter det slik at OUS er pålagt å vurdere ulike alternativer og at de vil vurdere oppussing mot nybygg. Allerede nå er holdningen at nybygg er klart å foretrekke. Det er en fantastisk nyhet, sier Eriksen.

FORFALL: OUS-direktør Bjørn Erikstein til venstre, geleider her helseminister Bent Høie forbi bøtten som samler regnvannet i kjelleren på Radiumhospitalet. Foto: Terje Bringedal , VG

Buchardt og Eriksen ble begge behandlet på Radiumhospitalet for kreftsykdom, henholdsvis i 2006 og 2012. Buchardt opprettet allerede i 2007 Radiumhospitalets Venner og har siden jobbet for nybygg. Kreftsykehusets høyblokk, der pasientene behandles, er bygd på 50-tallet og påbygd på 80-tallet. Det er i svært dårlig forfatning. Begge de to handlekraftige kreftpasientene opplevde fasilitetene som sjokkerende forfalne. Begge har et sterkt ønske om å gi noe tilbake etter behandlingen de fikk.

– Kall det en takk for livet, sa Arthur Buchardt da han og Eriksen 25.august overrakte sine planer som en gave til styret i Oslo Universitetssykehus.

Et prosjektutvalg har siden styremøtet i slutten av september jobbet videre med prosjektet. Det er konkretisert i skisser fra arktitekt Johannes Eggen i Nordic Office of Architecture.

Oslo Universitetssykehus har eksistert siden 2009 da sykehusene Aker, Ullevål og Radiumhospitalet/Rikshospitalet ble slått sammen til et felles helseforetak. Kjempesykehuset drives på 1 million kvadratmeter på 40 forskjellige adresser og mye av bygningsmassen er i svært dårlig stand. Utredninger om nybygg og organisering av kjempesykehuset har pågått siden sammenslåingen. Idefase-arbeidet for nytt Oslo Universitetsssykehus startet vinteren 2013.

Hittil har planlegging og utredningsarbeidet bare resultert i et nytt 3700 kvadratmeter stort akuttbygg på Ullevål som ble åpnet vinteren 2014. Både ansatte og pasienter er utålmodige.

INNGANGSPARTI: Slik kan inngangspartiet på det nye sykehuset bli. Foto: Radiumhospitalet/Nordic Office of Architecture ,

I styredokumentene går det fram at omdømme og behov for endelig å realisere noen av de mange planene, er et av prosjektgruppens argumenter for å bygge nytt på Radiumhospitalet.

Regelverket gjør at minst to løsninger må utredes. I følge prosjektgruppens anbefalinger er det lite sannsynlig at de gamle bygningene pusses opp, selvom alternativet skal utredes. Det blir dyrere enn nybygg, sykehuset vil måtte drive redusert i oppussingsperioden og man antar at den vil ta 1,5-2 år pr etasje. Samtidig mener styret at et nytt bygg vil være mye mer fleksibelt enn et oppusset gammelt bygg.

I følge viseadministrerende direktør i OUS Terje Rootwelt har det vært enighet om at nybygg er en god løsning.

Vurderer tre alternativer for nytt Oslo Universitetssykehus

Idefasegruppen innstiller på at et nytt storsykehus i Oslo kan bli bygd delvis ved Aker sykehus og ved Rikshospitalet på Gaustad. Men det kan først bli innflyttingsklart rundt 2025.

Styret i Oslo Universitetssykehus skal orienteres om planene på styremøtet 17.desember. På møtet 28.januar skal styret vedta at det skal jobbes videre med tre alternativer, der Gaustad/Aker rangeres som den foretrukne. Alternativet er en delt løsning på Ullevål og Gaustad. Et såkalt 0-alternativ med rehabilitering av eksisterende bygg og noe bygging av nytt, er et tredje alternativ som ingen regner med er aktuelt.

Hvis fremdriften går som planlagt, kan endelig valg av prosjekt skje sent i 2017. Nye sykehusbygg vil først være innflyttingsklare rundt 2025.

Oslo Universitetssykehus drives i dag på 1 million kvadratmeter på 40 adresser. Store deler av sykehuset er svært gammelt og nedslitt. I alternativene som legges fram, er nybygg på Radiumhospitalet og Reginal Sikkerhetsavdeling på Dikemark tatt ut av planene. Disse er blant sykehusets eldste og dårligste bygg og det pågår egne prosjekter for nybygg begge steder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder