BAKSNAKKING: Tenåringsjenter opplever i større grad enn tidligere å bli utfryst, baksnakket, truet og mobbet, viser den nye Ungdata-rapporten som presenteres onsdag. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Berit Roald NTB scanpix

Flere jenter mellom 13 og 16 år mobbes

Andelen unge jenter som er utsatt for mobbing, har økt fra rundt seks til åtte prosent, viser den omfattende Ungdata-undersøkelsen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Blant gutter i ungdomsskolealder har andelen som opplever at de blir mobbet minst hver fjortende dag, holdt seg stabilt på syv prosent de siste årene, viser Ungdata-undersøkelsen fra Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rapporten ble presentert på et debattmøte om mobbing under Arendalsuka onsdag.

Les også: Historien om Odin

Den store undersøkelsen baserer seg på svar fra 119.000 norske ungdommer i 8. 9. og 10. klasse i ungdomsskolen i 2014, 2015 og 2016.

Les også: Knusende mobbedom mot skole

Det at syv prosent totalt sett opplever seg mobbet, stemmer overens med flere andre undersøkelser om mobbing blant norske barn og unge de senere årene.

Brutt ned på antall elever, betyr det at over 6000 elever i ungdomsskolen opplever å bli mobbet minst hver fjortende dag.

Har det ofte vanskelig

Den økende mobbingen blant jenter, er en ny tendens, ifølge NOVA-forskerne.

I Ungdata måles ikke mobbing direkte, men de unge blir spurt om de har blitt utsatt for fenomener som er tett forbundet med mobbing, som å bli plaget, truet eller frosset ut av andre på skolen eller i fritiden.

Les også: Ni mobbeofre forteller sin historie

Hovedforsker bak NOVA-rapporten, Anders Bakken, er tydelig på at ungdom som blir mobbet, ofte har det tøft.

– I rapporten har vi systematisk undersøkt hvordan ungdommene som blir mobbet har det sammenlignet med dem som ikke er utsatt. Bildet er svært tydelig: ungdom som blir mobbet har langt dårligere livssituasjon i ungdomstiden enn de som ikke er utsatt for mobbing. Ofrene for mobbing har blant annet betydelig flere fysiske og psykiske plager enn andre, de trives dårligere på alle områder, de skulker mer, blir utsatt for mer vold, bruker mer rusmidler og er langt oftere involvert i kriminalitet sammenlignet med andre, oppsummerer Bakken i rapporten.

Les også: Endrer Elevundersøkelsen – fanger ikke opp mobbetall

Røe Isaksen om jentemobbing

Ungdata forteller også at flere av dem som blir mobbet mangler fortrolige venner og de er mindre fornøyd med foreldrene sine enn andre. De ungdommene som blir utsatt for mobbing flere ganger i uken er særlig utsatt på alle disse områdene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til forskning om at jenter i ungdomsskolealder oftere utsettes for en annen type mobbing enn gutter.

– Jenter kan mobbe andre jenter på en mer subtil og ikke så synlig måte som gutter. Men også utfrysing, baksnakking, utestenging og dette med å aldri invitere den ene- er også mobbing, sier skolestatsråden til VG.

Han mener mobbetallene som kommer frem i Ungdata-rapporten er altfor høye.

– De har vært altfor høye i lang tid, sier Røe Isaksen.

Han mener hver enkelt skole må finne ut av situasjonen blant elevene sine, og sette inn tiltak der.

Mobbere ruser seg oftere

De som utsetter andre for mobbing, har også en del fellestrekk, viser forskningsfunnene:

Mønstrene er på de fleste områder påfallende like som for mobbeofrene.

Samtidig er det mer ekstreme utslag for mobberne. Disse skårer enda høyere på det som innen forskningen vanligvis regnes som typiske risikofaktorer for skjevutvikling i ungdomstiden. Det vil si:

• De som mobber andre har enda høyere nivå av kriminalitet enn mobbeofrene.

• De bruker oftere og mer rusmidler.

• De skulker skolen mer og gjør lite lekser.

• De er mindre hjemmeorientert, og mer orientert om å være ute med venner.

NOVAs spørring av det store antallet unge, viser at de som blir mobbet oppgir at de har større frekvens av både fysiske og psykiske plager enn andre elever i ungdomsskolen.

56 prosent av jentene som blir mobbet oppgir at de har et høyt nivå av depressive
symptomer, mot 10 prosent av jentene som ikke blir mobbet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder