ALVORLIG: Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn etnisk norske kvinner. Sametingets president, Aili Keskitalo, tar funnene alvorlig og mener at årsakene til dette må undersøkes. Foto: Berit Roald,

Ny forskning: Samiske kvinner mer utsatt for seksuell vold

Sametingets president: – Dette tar vi svært alvorlig

TROMSØ (VG) For første gang er det dokumentert større forekomst av vold og seksuelle overgrep i den samiske befolkningen enn hos øvrige nordmenn.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det kommer frem i en fersk forskningsstudie gjort ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS).

Studien, som er basert på en spørreundersøkelse kalt Saminor 2, gjort i 25 kommuner med både etnisk norsk og samisk befolkning, viser at 45 prosent av samene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har vært utsatt for vold og overgrep mot 29,6 prosent av de etnisk norske deltakerne.

FORSKER: Astrid Eriksen. Foto:UNIVERSITETET I OSLO,

– Svarprosenten har vært lav, men blant de over 11 000 som har svart, ser vi en tydelig forskjell, som ikke kan forklares med tilfeldigheter, sier doktorgradsstipendiat Astrid Eriksen til VG.

Økt forekomst som barn

Høyest er tallene blant samiske kvinner, viser studien, som foreløpig er nettpublisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

– Samiske kvinner rapporterer høyere forekomst av alle typer vold, både emosjonell, fysisk og seksuell vold sammenlignet med den øvrige befolkningen – og også sammenlignet med samiske og ikke-samiske menn, påpeker Eriksen.

President på Sametinget, Aili Keskitalo, ser svært alvorlig på funnene i den nye studien.

– Vold og overgrep er uakseptabelt uansett hvor det skjer og hvem det skjer med, men at det har blitt påvist en forskjell mellom samer og etnisk norske er selvfølgelig noe vi tar på alvor. Her må vi gå grundigere til verks for å prøve å avdekke årsaker til dette, sier Keskitalo.

Keskitalo mener at kunnskapsinnhenting og formidling er et viktig ledd i Sametingets utvikling.

– Det er en studie av stor betydning for oss, og vi ønsker at det samiske samfunnet skal få tilgang til denne informasjonen.

Høy forekomst i barndommen

49 prosent av kvinnene med samisk bakgrunn har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske.

22 prosent av samiske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuell vold uavhengig av alder, mot 16 prosent av øvrige kvinner.

– I tillegg rapporterer samiske kvinner en høyere forekomst av seksuell vold i barndommen frem til de var 18 år – 17 prosent mot elleve prosent i befolkningen for øvrig. I de fleste tilfeller rapporteres det at overgriper er en kjent person for den som blir utsatt, sier Eriksen.

Nyttig å vite: Slik snakker du med barn om overgrep

Vet ikke årsakene

Undersøkelsen er den første i sitt slag.

– Det er første gang en slik undersøkelse er gjort for å sammenligne samiske innbyggere med den øvrige befolkningen. Fra annen forskning vet vi at vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem, men vi har ikke visst noe om forholdene spesifikt i den samiske befolkningen. Nå har vi vist at forekomsten generelt er høy, som vi allerede vet, men at den også er markant høyere i den samiske befolkningen, sier Eriksen til VG.

Forskningstemaet er følsomt, medgir forskeren, som selv er same og kommer fra den halvt samiske kommunen Tysfjord i Nordland. Hun advarer mot å trekke forhastede slutninger.

– Med en gang etnisitet blir tema er det fare for stigmatisering, og det blir spekulasjoner om kulturelle faktorer. Det skal man være veldig varsom med fordi årsakene til forskjellene vet vi ingenting om. Dette er noe som bør bli gjenstand for videre forskning, sier Eriksen.

Les også: Samer takler diskriminering best

Overrasket over den store forskjellen

Forskningsstudien sier ingenting om hvem som har utsatt deltakerne for seksuelle overgrep eller vold.

– Derfor kan vi ikke slå fast at samer er mer voldelige enn andre, men vi sier noe om hva samer oppgir at de er utsatt for, understreker forskeren.

– Er du overrasket over funnene?

– Jeg er overrasket over at det er en så stor forskjell. Vi vet fra tidligere forskning at det er en sammenheng mellom vold og psykisk og fysisk helse. I tillegg til helsemessige plager, får det også sosiale konsekvenser i forhold til deltakelse i samfunnet, isolasjon, økonomiske problemer, arbeidsledighet.

– Det som er fint, er at vold i nære relasjoner er løftet ut av det private rommet og inn på den offentlige arenaen, slik at vi får forskning og debatt om dette temaet. Fokus på barn og ungdom er spesielt viktig. De er enkeltmennesker med ukrenkelige rettigheter, og det er voksne sitt ansvar å gi barn og ungdom beskyttelse. Vold og seksuelle overgrep er ikke en privatsak, sier Eriksen.

Disse kommunene var med på studien: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby, Loppa , Kvalsund, Sør-Varanger, Kåfjord, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skånland, Lavangen, Tysfjord, Evenes, Hattfjelldal (kretsen Hattfjelldal), Grane (kretsen Majavatn), Narvik (kretsen Vassdalen), Røyrvik, Namsskogan (kretsene Trones og Furuly), Snåsa (kretsen Vinje) og Røros (kretsen Brekken).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder