SIKTET: Oslo-politiet har tre pågående straffesaker mot Imran Saber (38). Nå har også skattemyndighetene tatt arrest i hans verdier – deriblant seks Pushwagner-bilder. Her er 38-åringen avbildet på en Pushwagner-utstilling ved Galleri Harald Kjeldaas i Oslo for noen år siden. Foto: Markus Aarstad

Staten krever «Onkel Skrues» Munch-kunstverk, Tesla og gullsmykker

Skattemyndighetene mener Imran Saber (38) gjennom flere år formidlet kunst og ga privatlån med skyhøye renter – uten å betale skatt og moms.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I begynnelsen av juli gikk Skatt Øst rettens vei for å kreve inn verdier fra Imran Saber for over 2,5 millioner kroner.

Arrestkravet har bakgrunn i et tett samarbeid mellom skattemyndighetene og Oslo politidistrikt, som har tre pågående straffesaker mot 38-åringen.

I alle tre sakene er «Onkel Skrue» anklaget for grovt heleri av flere millioner kroner. Han nekter straffskyld, men ble i mars i år dømt til fengsel i Oslo tingrett i den eldste straffesaken. Dommen er anket.

Les også: «Onkel Skrue» fengslet for kunstheleri

Toska-vennen Imran Saber har i en årrekke vært kjent for å formidle kunst og utstede privatlån med skyhøye renter.

STJÅLET: Imran Saber er siktet for heleri av et litografi av Edvard Munch, «Historien», som ble stjålet under et innbrudd i et galleri på vestkanten i Oslo i 2009. Litografiet er tatt i beslag av politiet, men er ikke en del av arrestkravet til skattemyndighetene. Foto: Politiet

Fryktet kravet ville bli forspilt

Under rettsforhandlingene i tingretten i vinter kom det også frem opplysninger om at Saber gjennom en periode på flere år hadde kjøpt og solgt kunst for flere hundre tusen kroner og mottatt flere hundre tusen kroner i renter fra privatlån til en rekke navngitte personer.

«Saksøkte (journ.anm. Imran Saber) har unnlatt å beregne og innbetale utgående merverdiavgift av den omhandlende omsetning over flere år, og har heller ikke oppgitt inntektene til beskatning.», står det i en kjennelse fra tingretten.

Les også: Polititeori: Imran Saber hvitvasket kriminelle penger

Skattemyndighetene mener det er grunn til å frykte at «tvangsfullbyrdelsen av kravet vil bli forspilt eller vanskelig gjort eller må skje i utlandet dersom arrest ikke besluttes» – spesielt siden staten mener kravet har oppstått på bakgrunn av 38-åringens rettsstridige handlinger.

«Imran Saber har gjennomgående unnlatt å innberette de skattepliktige gevinstene i strid med ligningsloven. Det er ikke bare rettsstridig, men også straffbart.» anfører Skatt Øst som sikringsgrunn overfor retten.

Store verdier

Skattemyndighetene fikk i sommer medhold av byfogden i å kreve inn en rekke av «Onkel Skrues» formuesgoder, deriblant fra politiets beslag i straffesakene mot ham:

HJELPER «ONKEL SKRUE»: Advokat Mona Danielsen ved Advokatfirmaet Storrvik. Foto: NTB/SCANPIX

** En brukskonto i Nordea hvor det i sommer var bokført over 800.000 kroner.

** En andel i et borettslag i Oslo.

** En Tesla.

** En tegning av Munch og Munch-maleriet «Melankoli 3».

** Seks bilder av Pushwagner.

** Fem trykk av Pål Enger.

** Et trykk av en ukjent kunstner.

** Flere hundre tusen kroner i ulik valuta – deriblant 300.000 kroner som Saber var i besittelse av da han ble pågrepet i en helerisak i april i år.

** En Rolex Oyster Perpetual datejust med blå urskive og gullenke.

** Cirka 790 gram gullsmykker.

«Ut fra skattekontorets opplysninger har saksøkte forklart i avhør at han har foretatt langt flere kunsthandler enn de som han har ønsket å forklare seg om til politiet. (…) Saksøkte har heller ikke kunnet eller ønsket å anslå utgående balanse pr. år for sin økonomi i perioden for politiets privatforbruksberegning.», står det i kjennelsen fra tingretten.

Kan slippe unna kravet

Skattemyndigheten påpeker også at «Onkel Skrue» heller ikke har noen god forklaring på hvor alle pengene, som han selv hevder å ha tjent, oppbevares eller er investert.

«Skattekontoret kan derfor ikke se bort fra at avgiftskravet teoretisk sett kan være høyere.» står det i kjennelsen.

I arrestbegjæringen som ble lagt frem for Oslo tingrett i sommer har Skatt Øst slått fast at 38-åringen har unnlatt å opplyse om skattepliktige inntekter i perioden 2006 til 2015.

Skattemyndighetene har krevd inn verdier for vel 1,1 millioner kroner for unnlatt skatt og drøyt 1,4 millioner i utelatt moms.

– Han bestrider avgjørelsen

Imran Saber har anledning til å avverge iverksettelsen av arresten dersom han stiller sikkerhet for disse pengene – eller ved å begjære muntlige forhandlinger slik at spørsmålet på nytt blir tatt opp i retten med såkalt kontradiksjon. Det betyr at 38-åringen får komme med sin versjon av saken før det fattes en avgjørelse.

Den eldste helerisaken mot Imran Saber startet i 2004. I løpet av etterforskningen har Oslo-politiet tatt en rekke beslag av store verdier fra ham, og 38-åringen mener derfor at arrestkravet som nå fremmes vil utgjøre en dobbelt dekning.

– Han bestrider avgjørelsen, og det er derfor begjært muntlige forhandlinger. Skattekravet er ikke avgjort, og detaljene er ikke avklart, sier «Onkel Skrues» advokat, Mona Danielsen, til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder