Flere midlertidige fører til todelt arbeidsmarked

Enklere tilgang til midlertidige stillinger bidrar ikke til å få flere ut i jobb. I flere land blir det heller færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked, fremgår det av en ny doktorgrad om arbeidsmarkedet i Norden.

- Å være godt integrert i arbeidsmarkedet innebærer å ha en fast jobb. Muligheten til å bli godt integrert i arbeidsmarkedet ser ut til å være bedre i Norge, hvor det er vanskeligere å ansette folk midlertidig, enn i Sverige, hvor dette er lett, sier Fafo-forsker Jørgen Svalund til forskning.no.

Hver tiende arbeidstaker

I Norge, Sverige, Danmark og Finland har man ulikt vern av faste stillinger, men de største forskjellene ligger i tilgangen til å kunne ansette folk i midlertidige stillinger.

Svalund har blant annet sett på hvordan regelverk for midlertidige stillinger har påvirket nordiske lands arbeidsmarked og innbyggernes tilgang til faste stillinger i perioden fra 2000 til 2007.

Funnene viser blant annet at hver tiende arbeidstaker i Norge og Danmark var midlertidig ansatt, mot rundt hver sjette i Finland og Sverige.

Av dem som var arbeidsløse og fikk jobb i løpet av ett år, gikk omtrent hver fjerde svenske og finne inn i en midlertidig jobb, mot hver sjette nordmann og danske.

Blant dem som i utgangspunktet hadde midlertidig jobb, var risikoen for arbeidsledighet lavest i Norge og høyest i Sverige.

Danner kløft

Fafo-forskeren viser til at en rekke undersøkelser i flere land ikke har klart å finne noen økt grad av sysselsetting som følge av enkel tilgang til midlertidige ansettelser.

- Noen økonomer har argumentert for at enkel tilgang til midlertidig arbeidskraft vil gjøre det lett for næringslivet å holde tritt med svingninger i etterspørselen, og at regulering i seg selv skaper ineffektivitet. Tanken var at dette også ville få flere til å delta i arbeidslivet. Men tross mange forsøk, har ingen studier klart å vise en slik effekt, sier Svalund.

Ifølge forskeren er en konsekvens at det dannes en kløft i arbeidsmarkedet

- Personer med fast jobb nøler med å bytte beite av frykt for å miste sine opparbeidede rettigheter, mens de med midlertidige stillinger må leve med en vedvarende usikkerhet.

Dette er en rådende utvikling i store deler av Europa, mener han.

- I land som Frankrike, Spania og Italia ser man den samme trenden mot et todelt arbeidsmarked. En stor andel av arbeidsstyrken må veksle mellom midlertidige stillinger og arbeidsledighet, uten å lyse utsikter til en fast jobb, forteller Svalund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder