LEDER: Lederen av Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, mener en liten andel av advokatene mangler den hederlighet og den integritet som samfunnet har krav på.– Disse advokatene er få, men de gjør stor skade, understreker Hjort. Foto: Frode Hansen VG

Advokat-avsløringen: Advokatforeningen: Vil skjerpe kontrollen med advokater

Lederen av Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, mener dagens tilsyn med advokater må skjerpes.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hjort mener det må stilles høye krav til de som får advokatbevilling.

– Advokater som viser seg å mangle den nødvendige etikk, må håndteres raskt og effektivt av tilsyns- og disiplinærsystemet. Terskelen for å miste bevilling må ikke være for høy, og det kan heller ikke være for enkelt å få bevillingen tilbake.

I forrige uke ble en ny forsvarsadvokat pågrepet og siktet for grov korrupsjon.

Pågripelsen av advokatfullmektig Usama Ahmad (30) kommer som et resultat av etterforskningen som ble startet etter VGs avsløring om advokat Amir Mirmotahari (39).

– Reagerer ikke raskt og strengt nok

I VARETEKT: Amir Mirmotahari er siktet for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser, tvang og motarbeiding av rettsvesenet. Foto: Tore Kristiansen VG

Mirmotahari er nå fratatt sin advokatbevilling og sitter varetektsfengslet siktet for en rekke straffbare forhold blant annet grov korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Lederen av Advokatforeningen mener en liten andel av advokatene mangler den hederlighet, den integritet og den kompetanse som samfunnet og klientene har krav på.

– Disse advokatene er få, men de gjør stor skade, understreker Hjort.

– Er terskelen for å miste bevilling for høy i dag?

– Ja. Advokatbransjens tilsyns- og disiplinærsystem klarer ikke å reagere raskt og strengt nok overfor disse advokatene, og evner ikke å beskytte publikum mot dem på en tilstrekkelig god måte, sier han.

Spurte torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer: – Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye.

Statistikk viser at det ikke klages mer på advokater nå, enn før. Derimot synes antallet tilbakekallinger av advokatbevillingen å være stigende. I 2015 ble 20 bevillinger tilbakekalt.

Tidligere i år stilte politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt følgende spørsmål i en artikkel i Advokatbladet: Torpedo-samtale ikke straffbar?

I VARETEKT: Advokatfullmektig Usama Ahmad er siktet for grov korrupsjon. I forrige uke ble han varetektsfengslet. Foto: Tore Kristiansen VG

Skjerper i ny advokatlov

– Men med dagens system kan en advokat som har fått bevillingen tilbakekalt, imidlertid søke om å få den tilbake så snart forholdet er brakt i orden og øvrige vilkår for slik bevilling er oppfylt. Vedkommende vil da faktisk ha et ubetinget krav på å få bevillingen tilbake, sier Hjort.

Det mener han må endres:

– I forslaget til ny advokatlov blir dette strengere. Lovforslaget gjør det enklere å tilbakekalle en advokats bevilling, og gjør det vanskeligere å kreve bevillingen tilbake, sier Hjort. Forslaget til nye og strengere regler er viktige for klientene, for samfunnet og for det store flertall av hederlige og hardt arbeidende advokater, uttaler han.

Les også: Stemplet som «uetisk» og mistet bevillingen

Minidokumentar fra VGTV: Advokaten og torpedoen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder