MOBBE-TILTAK: Ap-nestleder Trond Giske mener fem raske tiltak må iveksettes for å hindre mobbing på norske skoler. Foto: Robert S. Eik , VG

Ap-Giske vil ha strakstiltak mot mobbing: – Vi må handle nå

Ap-nestleder Trond Giske mener fem konkrete tiltak bør
iverksettes umiddelbart for å motvirke mobbing i skolen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Dødsfallet til 13-åringen i Valdres har igjen satt fart i debatten om mobbing av norske barn og unge. Nå mener Ap-nestlederen at samfunnet ikke kan vente lenger før kraftige tiltak settes inn:

Les også: Moren slo mobbe-alarm første skoledag.

– Jeg kjenner ikke detaljene i den konkrete saken, og alle saker har mange sider, men det vi vet er at barn og unge i Norge dør av mobbing og av psykiske plager som følger av mobbing. Da har vi ikke gjort nok, vi må handle nå, før enda flere dør, sier Giske.

Han mener Odin-saken og Christoffer-saken er eksempler på at storsamfunnet i større grad må gripe inn for å hindre mobbing og annen vold mot barn:

Gjorde for lite selv

– Vi gjorde heller ikke nok da vi satt i regjering, men de siste to og et halvt årene har det nesten ikke skjedd noe, sier Giske til VG.

Han mener samfunnet ikke tar alvoret ved mobbing nok innover seg:

– Barn og unge har plikt til å få opplæring, og for de aller fleste betyr det at de må gå på skolen. Da må vi sørge for at de er trygge på skolen, og blir tatt vare på, sier Giske.

Les også: Åpent brev om mobbing til Erna Solberg.

– For hver måned vi venter øker risikoen for at dødsfall og andre tragiske hendelser skjer igjen. Vi aksepterer at noen tiltak må på høring, men har her fem punkter som kan iverksettes straks:

1) Alle rektorer, lærere og voksne på skolene må få opplæring i anti-mobbearbeid.

– Vi vet mye om hvordan mobbing stoppes, men denne kunnskapen må spres til alle voksne i skolene.

2) Klagebehandling av mobbesaker må flyttes fra fylkesmannen til Barneombudet.

– Fylkesmannen har mange oppgaver, Barneombudet skal bare sørge for barnets beste. Ombudet må tilføres ressurser dersom de ikke har nok kapasitet til dette med dagens bemanning.

3) Barneombudet må få sanksjonsmulighet, Djupedal-utvalget foreslår bøtelegging.

– Jeg mener utvalget også skal ha fullmakt til å stenge skoler en periode, og selv om det neppe vil bli aktuelt vil det være et ris bak speilet som tvinger skolene til å ta dette på alvor.

4) Skolehelsetjenesten styrkes med øremerkede penger.

– Helsesøster er ofte den personen som er nærmest barnet i mange situasjoner, og en det skal være lett å gå til.

5) Helsesøster skal få rett til å henvise elever videre til psykolog og annen ekspertise.

Ap-nestlederen mener regjeringen er for passiv, og tror flere årsaker spiller inn:

– Jeg tror dessverre ikke alle har tatt innover seg hvor helseskadelig mobbing er. Det kan også være en avmaktsfølelse fordi man ikke helt vet hva som skal til, sier Giske.

SOMLE-KRITIKK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Ap brukte altfor lang tid på å sette ned et utvalg, og varsler handling nå. Foto: Fredrik Solstad , VG

Varsler nye tiltak

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stilte tirsdag ettermiddag ikke til intervju om mobbesaken, men sendte skriftlig svar via kommunikasjonsavdelingen:

– På tross av mange tiår med satsing på antimobbetiltak, har antallet barn som blir mobbet holdt seg høyt. Forrige regjering brukte åtte år på å sette ned et utvalg. Det var bra med et utvalg, men nå trengs det handling. I løpet av noen måneder vil vi legge frem flere nye og konkrete tiltak for å bekjempe mobbing, blant annet for å innføre det noen har kalt mobbebøter. Vi har også tatt direkte inn i lovverket at mobber kan pålegges å bytte skole. For øvrig mener jeg vi ikke skal lage partipolitisk krangel av dette, men det er bra Ap har konkrete forslag, sier Isaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder