SVÆRT FORNØYD: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er veldig fornøyd med å ha nådd de nasjonale målene for innføringen av pakkeforløp for kreftpasienter. Nå vil han jobbe for å minske variasjonene. Foto: Frode Hansen VG

Nye tall: Når eget mål for kreftbehandling

I 2015 fikk norske kreftpasienter rett til et såkalt pakkeforløp i behandlingsperioden. Nye tall viser at nesten åtte av ti pasienter er inkludert i ordningen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I januar 2015 lanserte Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) en pakkeforløpordning som skal hjelpe kreftpasienter i behandlingsperioden.

Med pakkeforløp får pasienter vite hva som skal skje når i behandling, samt en kontaktperson som følger dem opp gjennom tiden med kreften.

Torsdag slapp Helsedirektoratet tall som viser at 78 prosent av nye kreftpasienter i Norge var inkludert i en slik ordning i 1. tertial av 2017. Resultatet overstiger Høies mål på 70 prosent.

– Denne ordningen skaper forutsigbarhet og trygghet i en tid der mange opplever at verden raser litt sammen. Jeg er veldig glad for disse resultatene, sier Høie til VG.

Ifølge tall fra Helsenorge er 10.147 pasienter inkludert i ordningen. Alle de regionale helseforetakene nådde også målet om at minst 70 prosent av nye pasienter skal være inkludert i et pakkeforløp.

Les mer: Høyre lover pakkeforløp for ME-pasienter

– Viktig med oppfølging

Da ordningen først ble innført i begynnelsen av 2015 gjaldt den kun pasienter som var diagnostisert med «de fire store» kreftformene - brystkreft, prostatakreft, tarmkreft og lungekreft.

Iløpet av samme år ble den innført også for 20 andre typer kreft, og i 2016 var tilbudet tilgjengelig for pasienter med 24 ulike kreftformer.

Les også: Kreftsyke Ann Kristin måtte ut med en halv million for livsforlengende medisin

– Tilbakemeldingene fra kreftpasientene er at det er utrolig viktig med oppfølging i en tid der mange er redde for hva som skje. Før vi hadde pakkeforløp følte mange at sykehusene ikke hadde kontroll på når de skulle inn til behandling, sier Høie.

Stor variasjon

Selv om målet på 70 prosent er nådd, mener Helse- og omsorgsministeren fortsatt at helseregionene må jobbe med den store variasjonen i bruken av tilbudet.

– Bak disse tallene ser vi at det er en del variasjon både mellom sykehus og de ulike kreftformene. Det første målet nå er å jobbe for mindre variasjon, utdyper Høie.

I Helse nord var eksempelvis 80 prosent av brystkreftpasienter inkludert i et pakkeforløp i 1. tertial av 2017, mens kun 69, 1 prosent var inkludert i Helse sør.

Fikk du med denne? Kreftpasienter demonstrerte i Oslo for å få medisin: – Ventetiden skaper et monster, det todelte helsevesenet

For prostatakreftpasienter var 74,2 prosent inkludert i ordningen i Helse vest, mens kun 45, 7 prosent var inkludert i den nordlige helseregionen.

– Det er veldig viktig at sykehusene bruker disse tallene i sitt forbedringsarbeid. Jeg ønsker at flest mulig får bedre oppfølging. Derfor skal vi utvide med pakkeforløp for flere pasientgrupper. Vi har begynt med innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus, og vil også innføre pakkeforløp for muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder