REAGERER: KrF-politiker Espen Andreas Hasle er kritisk til utviklingen i rotet med medlemstall hos ungdomspartiene. Foto: Astrid Therese Teisen

Vurderer pengekrav mot ungdomspartier: − Helt utrolig

Fem ungdomspartier fikk utbetalt to millioner for mye fra Oslo kommune, men Kulturetaten krever ikke pengene tilbake. MDG synes det er en god idé å betale frivillig, mens andre partier vil at det sendes krav. KrFU har allerede vedtatt å betale.

 • Eiliv Frich Flydal
 • Runa Fjellanger
Publisert:

Kulturetaten i Oslo har nylig besluttet å avslå tre nye søknader fra ungdomspartier, etter at VG i vinter avslørte hvordan tidligere utbetalinger skjedde på uriktig grunnlag.

Men Kulturetaten slår samtidig fast at den vil ikke kreve tilbake penger fra fem ungdomspartier, som siden 2017 har fått utbetalt to millioner kroner for mye i støtte.

De uriktige tilskuddene ble utbetalt både fordi organisasjoner ga feil medlemstall og fordi etaten ikke fulgte sin egen forskrift.

Oslo AUF fikk 1,5 millioner av pengene. Egenkapitalen økte kraftig og fylkeslaget satt 800.000 kroner i aksjefond.

– Helt utrolig

– Dette er helt utrolig, sier Espen Andreas Hasle (KrF) i Kulturutvalget til VG, mens han leser etatens vedtak.

I likhet med flere partier på både på venstre- og høyresiden vurder han å gripe inn og kreve inn penger likevel.

– Her er det mange feil på en gang. Vedtaket fra etaten er ikke i tråd med etablert forvaltningspraksis på området. Ungdomspartiene har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket og forstå det, sier Hasle.

Hasle har tidligere sittet i det statlige Fordelingsutvalget for nasjonal grunnstøtte og har lang erfaring med tilskudd for frivilligheten.

– I tillegg bør de ha en egeninteresse av å gjøre opp for seg. De bør ta ansvar og betale tilbake, sier Hasle.

Grafikken viser tilskuddene sortert på ungdomsparti og årstall:

Også hans eget ungdomsparti, Oslo KrFU, er omfattet av saken.

KrFU fikk utbetalt 53.000 kroner for mye etter at Kulturetaten gjorde en saksbehandlingsfeil i 2017.

KrFU: - Betaler tilbake

Lederne i AUF, Unge Høyre og Unge Venstre har alle opplyst til VG at ingen har vært kjent med at det har skjedd feil og at det heller ikke har vært hensikten å motta midler på uriktig grunnlag.

Flere ungdomspartier uttalte ønsker å beholde tilskuddene.

Men i kveld sier fylkesleder i Oslo KrFU til VG at de har vedtatt å betale pengene tilbake.

LEDER OSLO KRFU: Ingvild Halderaker sier til VG at de har vedtatt å betale tilbake midlene. Foto: Privat

– Vi ønsker å betale tilbake den feilaktige støtten, fordi det er flere andre organisasjoner som har fått for lite støtte. Da mener vi ikke det er riktig at vi beholder det vi har fått for mye, sier Ingvild Halderaker til VG.

KrFUs mottok bare 50.000 av de to millionene som er uriktig utbetalt.

– Oslo KrFU oppfordrer de andre organisasjonene som har fått for mye til å gjøre det samme, sier Halderaker.

les også

Fikk offentlig støtte de ikke skulle ha: – Vi har ikke løyet om medlemstallene våre

Mange har tapt penger

Støtteordningen har vært finansiert med rundt 10 millioner i året over kommunens budsjetter. Rundt 30 organisasjoner har fått mindre enn de skulle gjennom støtteordningen, fordi ungdomspartiene har fått for mye.

Direktør Stein Slyngstad i Kulturetaten vil ikke gi noen kompensasjon til de andre organisasjonene i ordningen, som i fire år har gått glipp av tilsvarende beløp.

DIREKTØR: Stein Slyngstad er direktør i Kulturetaten. Foto: Kulturetaten

Hasle i KrF etterlyser også en kompensasjon til dem.

– Dette blir det politiske oppfølging av. Vedtaket er ikke holdbart, sier KrF-politikeren.

Det var i vinter at VG avslørte hvordan Oslo AUF hadde fått utbetalt store beløp basert på feil medlemstall og grunnlag.

Den påfølgende granskingen fant at:

 • AUF totalt fikk utbetalt rundt halvannen million kroner for mye mellom 2017 og 2020.
 • Unge Høyre, Unge Venstre, KrFU og FpU fikk totalt utbetalt rundt en halv million på feil grunnlag i løpet av samme periode.
les også

AUF oppga feil medlemstall i to søknader: Fikk 827.500 kroner

Beholder «ugyldige» vedtak

VG har fått innsyn i en intern e-post fra Kultureetatens jurist til direktør Stein Slyngstad. I e-posten oppsummerer juristen tilbakemeldingene hun har fått fra Kommuneadvokaten, forkortet KAO.

«Det fremgår av KAOs uttalelse at feilene som er gjort fra KULs side tilsier at vedtakene er ugyldige.»

Kulturetaten har likevel valgt å ikke oppheve vedtakene som førte til at to millioner kroner ble utbetalt på feil grunnlag.

I brevet argumenterer juristen for hvorfor det er rett å ikke kreve pengene tilbake:

 • Etaten har ikke kunne konstatere at noen av organisasjonene har vært i ond tro.
 • I flere av tilfellene er det gitt riktige opplysninger til etaten, som likevel fattet feil vedtak og utbetalte tilskuddet.
 • For noen av vedtakene er det snakk om flere år siden den feilaktige utbetalingen skjedde.
 • Endringen i forskriften som gjaldt støttemedlemmer ble ikke kommunisert ut til organisasjonene i høringsrunden eller etter at forskriften trådte i kraft i 2016. Dette punktet gjelder søknadene fra UH, UV, FpU og KrFU.

– Står seg godt

VG har presentert direktør i Kulturetaten for kritikken fra KrF, om at vedtaket fra etaten strider med etablert praksis.

– Vi har foretatt en juridisk vurdering og kommet til at konklusjonene våre står seg godt. Det er en totalvurdering der flere hensyn er tatt med, sier Stein Slyngstad.

– Kjenner du til andre vedtak der organisasjoner eller enkeltpersoner får beholde offentlige midler som er utbetalt på uriktig grunnlag?

– Nei.

Slyngstad avviser samtidig at andre tilskuddsmottagere kan regne med å få beholde uriktig utbetalt tilskudd i fremtiden.

– Må betale tilbake

Leder i Kulturutvalget i Oslo bystyre, Eivor Evenrud (Rødt), mener ungdomspartiene må behandles som andre som mottar feil tilskudd eller for mye i lønn fra kommunen.

– Ungdomspartiene har ikke kvalifisert til denne pengestøtten. Vi mener de må betale tilbake uriktige utbetalinger til Oslo kommune, slik alle andre som får feilutbetalinger fra det offentlige må, sier Evenrud til VG.

LEDER UTVALG: Eivor Evenrud, Rødt, leder Kulturutvalget. Foto: Roger Neumann

– Jeg ville ment det samme om det vår ungdomsorganisasjon dette gjaldt. Jeg forventer også at de andre partienes politikere er prinsipielle i sine standpunkter, når de tidligere har vært høyt ute med kritikk og krav og tilbakebetaling, sier Evenrud.

Rødt utgjør en del av det rødgrønne flertallet i bystyret, sammen med SV, Ap og MDG.

Tilskuddet Oslo AUF fikk i 2017 utgjorde en stor andel av den offentlige støtten. Mesteparten, 342.760 kroner, gikk til å drive valgkamp, ifølge en intern rapport.

– Pengestøtten påvirker også ungdomspartienes mulighet til å nå ut med sitt politiske budskap. Det er klart at økonomi har noe å si for gjennomslag, sier Evenrud.

MDG: – Betal frivillig

– Regelverket har vært klart hele tiden og jeg synes det er synd at det har etablert seg en praksis som har ført til denne skjevfordelingen som Kulturetaten nå rydder opp i, sier fraksjonsleder for Miljøpartiet De Grønne, Rauand Ismail, til VG.

KRITISK: Rauand Ismail i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Foto: Stian Lysberg Solum

Ismail er også medlem av Kulturutvalget.

– Hvis det var mitt ungdomsparti, så ville jeg oppfordret dem til å betale tilbake pengene frivillig. Det ville uansett vært det ryddigste å gjøre.

– Hvordan vil MDG stille seg til et krav om tilbakebetaling?

– Hvis det fremmes et forslag i bystyret om å kreve pengene tilbakebetalt, så vil vi ta stilling til det når det fremmes, sier Ismail.

Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen sier partiet vil støtte et slikt forslag.

– Dersom det fremmes et forslag i bystyret om tilbakebetaling, så kommer Frp til å stemme for det. Dersom man har fått tilskudd man ikke skulle ha, så må det betales tilbake, sier Wilhelmsen til VG.

VIL STEMME FOR: Camilla Wilhelmsen (Frp) leder bystyregruppen. Foto: Krister Sørbø, VG

Kan instruere byrådet

Venstre-politiker Hallstein Bjercke er blant dem som gikk hardt ut med krav om penger i vinter. Kulturetaten har konkludert med at også hans eget ungdomsparti, Unge Venstre, har opplyst feil medlemstall og fått for mye penger.

Bjercke understreker overfor VG at han står fast på sin kritikk.

– Jeg er enig med Evenrud fra Rødt i hennes kommentarer. Samtidig er det viktig å se på hvordan Kulturetaten har håndtert saken.

VIL VURDERE KOMPENSASJON: Hallstein Bjercke (V). Foto: Frode Hansen

– Vi kan vurdere å bruke revidert budsjett denne våren til å løfte de andre organisasjonene. Å kreve tilbake penger må i så fall etaten som håndterer forskriften gjøre selv.

– Nå har etaten konkludert med å ikke kreve noe?

– Det er mulig for bystyret å instruere byrådet og derigjennom etaten om å kreve tilbakebetaling i denne saken. Men først må vi få klarhet i hva som har skjedd. Så langt har ikke etaten gitt oss gode nok svar, sier Bjercke.

Han ønsker blant annet en gjennomgang av de ulike sakene individuelt.

– Andre trenger pengene

Medlem av Kulturutvalget Bjørn Revil fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, peker på myndighetenes krav til NAV-klienter.

– Det er ganske mange andre i Oslo som trenger disse pengene nå under pandemien. Tenk hvor nøye kravene for andre tilskudd fra det offentlige er, men så skal ungdomspartiene slippe unna med å ha mottatt to millioner på feil grunnlag? Nei, dette holder ikke og de må betale tilbake igjen, sier Revil.

Vil gi mer til «taperne»

Tilskuddsordningen er en fast post på rundt 10 millioner kroner i kommunens budsjett. Mellom 20 og 30 organisasjoner har delt på pengene.

Når de fem ungdomspartiene har fått for mye penger, har dermed andre tapt penger.

– Det er overraskende at det ikke gjøres noe for å kompensere de organisasjonene som har fått for lite penger disse årene, for eksempel speideren, kor, sjakk og gaming-miljøet, sier Hasle.

Han påpeker at over 600.000 kroner ble feil fordelt bare i fjor. Beregninger han har gjort, viser at 11 organisasjoner gikk glipp av over 20.000 kroner mer til aktiviteter med barn og unge.

Direktør i Kulturetaten Stein Slyngstad sier til VG at de ikke har planer om å gi noe kompensasjon.

– Er det rettferdig at andre skal være skadelidende for disse feilene?

– Vi har valgt å ikke gå tilbake og se på fordelingen. Det er ikke midler innenfor årets budsjett til å foreta en slik etterbetaling uten at årets søkere blir skadelidende. Noen av organisasjonene eksisterer kanskje heller ikke lenger eller er ikke aktive, sier Slyngstad.

Høyre avventer

I februar sa Høyres medlem av Kulturutvalget Mehmet Kaan Inan til VG:

– Oslo AUF er selv ansvarlige dersom de har gitt feil informasjon til Kulturetaten. Partier og organisasjoner som har fått for mye i støtte bør tilbakebetale det de skylder samfunnet.

Siden den gang er også Unge Høyre omfattet av pengerotet. Nå vil Inan heller avvente.

– Vi nødt til å vente å se på hva Kulturetaten sier i sin redegjørelse.

AVVENTER: Høyres medlem av Kulturutvalget Mehmet Kaan Inan. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Jeg velger å tro at samtlige ungdomspartier handlet i god tro. At ungdomspartiene ikke skal tilbakebetale penger er en vurdering Kulturetaten har gjort. Jeg ser fram til å høre deres vurderinger om dette på neste utvalgsmøte.

Ap: – Ingen kommentar

VG har bedt Arbeiderpartiet om en kommentar til Kulturetatens vedtak.

AP: Bystyrerepresentant i Oslo Line Oma (Ap) i Oslo rådhus Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Tar til etterretning det som har kommet fra Kulturetaten, og utover det har jeg ingen kommentar, skriver medlem av Kulturutvalget Line Oma til VG i en e-post.

Publisert:

Mer om

Medlemstall

Oslopolitikken

Oslo

AUF

Oslo kommune

Unge Venstre

Unge Høyre

Flere artikler

 1. Fikk offentlig støtte de ikke skulle ha: – Vi har ikke løyet om medlemstallene våre

 2. Oslo kommune: Fire ungdomspartier har fått feil støtte

 3. Gir nye 700 millioner til reise- og uteliv

 4. Vedum og Støre vender MDG ryggen

 5. Pluss content

  Økonomi-eksperten: Dette er det dummeste du gjør

Fra andre aviser

 1. Q-meieriene tapte mot staten i retten

  Bergens Tidende
 2. Siste frist for skattemeldingen: Husk dette i dag

  Aftenposten
 3. Color Line fikk en kvart milliard i krisehjelp. Toppsjefen beholdt millionbonus.

  Aftenposten
 4. Ap ber Sanner svare om eiendomsskatt på utleieboliger

  Bergens Tidende
 5. Ap ber Sanner svare om eiendomsskatt på utleieboliger

  Aftenposten
 6. Relativt nye skip finansiert av staten skal nå skrotes på statens regning

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no