SIER NEI: Venstres energipolitiske talsmann, Ola Elvestuen, advarer om at det kan bli bråk om Statoils satsning på Johan Castberg-feltet. Foto: Krister Sørbø VG

Venstre varsler nytt oljebråk

Men får på pukkelen av Frp

Venstres miljøpolitiske talsmann, Ola Elvestuen, varsler at de ikke kan være med på at det nye feltet Johan Castberg skal slippe ut 270.000 tonn CO2 i året. Klimaministeren vil ikke svare.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det har stormet i den norske oljedammen de siste ukene, med blant annet problemene på Goliat-plattformen og olje- og energiminister Tord Liens invitasjon til oljeselskapene om å nominere interesse for en rekke stengte områder langs hele kysten og langt nord i Barentshavet.

Statoil sendte tirsdag ut forslag til program for konsekvensutredning for det som er det største feltet på norsk sokkel som ikke er bygget ut ennå.

Les også: Slik vil Lien endre olje-kartet

– Dette er ikke greit

Der fremkommer det at Statoil legger opp til å droppe elektrifisering til dette feltet. Statoil anslår at Johan Castberg-feltet med gassturbiner vil slippe ut 270.000 tonn CO2 i året, som vil utgjøre to prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag.

– Dette er ikke greit. Norsk sokkel må redusere utslippene sine. Vi mener det er veldig viktig at nye felt, som skal være i drift i flere tiår fremover, blir elektrifisert.

– Dere sier nei?

– 270.000 tonn CO2 hvert år er ikke småtteri og vi mener det blir helt feil. I fremtiden må nye felt enten elektrifiseres eller ha anlegg som gjør at CO2-en fra gassturbinene reinjiseres, slik at vi slipper utslipp. Den teknologien er der i dag, sier Elvestuen.

Venstre er et nøkkelparti i saken og kan skape store problemer for Statoil og regjeringen.

Helgesen vil ikke kommentere

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) toer sine hender.

– Statoil har sendt ut forslag til program for konsekvensutredning for Castberg-feltet. Etter planen skal Statoil levere en utbyggingsplan i løpet av 2017. Det blir nå holdt en høringsrunde der Statoil tar i mot innspill til prosjektet.

– Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet vil være høringsinstanser og levere eventuelle innspill til utbyggingsplanene på ordinært vis. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, fremholder han overfor VG.

Helgesen: Saken er ikke biff

– Udugelighet

Bellona-leder Frederic Hauge sier politikerne må bremse Statoil.

– Dette er et resultat av Statoils egen udugelighet. De får ikke strømforsyningen til å virke på Goliat, og nå vil de ikke prøve igjen på Castberg. Det kan de ikke slippe unna med. Det vil være å gi premie til å øke forurensningen dersom politikerne godtar dette, sier Hauge.

Han fremholder at de ansatte på Goliat-plattformen i Barentshavet to ganger har måttet sette seg i livbåtene fordi strømforsyningen fra land ble kuttet.

– Goliat har også hatt en lang rekke andre uønskede hendelser, som gasslekkasjer og personskader. Statoil eier 35 prosent av Goliat.

Hauge mener Statoil må lære seg å elektrifisere før de kan gå løs på nye utbygginger.

– Regjeringen sier de skal ha en skrittvis tilnærming til utbygging på norsk sokkel. Alle erfaringene fra Goliat viser at det nå er på tide å ta to skritt tilbake. Goliat viser at oljeselskapene ikke er klare til å ta det neste steget, og at politikernes tro på Barentshavet er overdreven.

Statoil forsvarer seg

Statoil mener at en landstrømløsning vil kunne sette hele budsjettet og fremdriften i utbyggingen i spill.

– Vi har utviklet en svært energieffektiv løsning for bruk av gassturbiner til kraftgenerering på Johan Castberg. Ved bruk av varmegjenvinning får vi hele 64 prosent virkningsgrad fra turbinene, noe som er unikt for gassturbiner på plattformer. Vurdering fra partnerskapet, er at kraft fra gassturbiner blir den mest hensiktsmessige og samfunnsøkonomiske løsningen for utbyggingen, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil til E24.

Selskapet skriver at de vil legge til rette for «fremtidig elektrifisering med vekselstrømsteknologi dersom denne løsningen blir effektiv og gjennomførbar i fremtiden».

Elvestuen slaktes av Frp

Øyvind Korsberg, energipolitisk talsmann for Frp på Stortinget, går i strupen på Elvestuen.

– Ola Elvestuen skaper en enorm uforutsigbarhet med dette forslaget. Det er det siste næringen trenger nå, sier Korsberg.

– Johan Castberg-feltet vil være kvotepliktig i likhet med resten av petroleumsnæringen i Norge. Derfor vil denne være med på å sikre klimakutt i hele EU, som vil ha en større global effekt. Det viktigste nå er at prosjektet blir ferdig til rimelig tid. Venstres forslag vil kreve enorme investeringer som vil utsette prosjektet. Det vil ha ringvirkninger for norske inntekter og arbeidsplasser i Nord-Norge, sier han.

Gullgruve

E24 skriver at Johan Castberg-feltet kan bli en gullgruve for Norge:

Statoil har lagt ved beregninger fra analyseselskapet Agenda Kaupang som viser at feltet og investeringene på 50 til 60 milliarder kroner vil generere en samlet inntekt på 290 milliarder kroner (2015-kroner), og 125 milliarder kroner i inntekter til staten i form av skatter og avgifter.

Feltet inneholder 450 til 650 millioner fat oljeekvivalenter etter dagens estimater og produksjonen skal etter planen starte i 2022.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder