FÅR STRAFF: Vestre Viken HF har fått fem millioner kroner i bot etter rot med ventelister ved Sykehuset Asker og Bærum. Foto: Scanpix
FÅR STRAFF: Vestre Viken HF har fått fem millioner kroner i bot etter rot med ventelister ved Sykehuset Asker og Bærum. Foto: Scanpix

Knusende sykehusrapport: - Tre pasienter fikk sannsynligvis kortere levetid

- Trikset med datoer i flere år *** Forkortet sannsynligvis levetiden til tre pasienter

INNENRIKS

(VG Nett) Datotriksingen ved Sykehuset Asker og Bærum har sannsynligvis ført til at tre pasienter har fått forkortet sin levetid.

Publisert: Oppdatert: 26.03.10 16:04

Det kommer frem i en knusende intern rapport fra en intern granskingsgruppe ved skandalesykehuset.

I tillegg avsløres mangel på styring, ulovlige pasientbrev, og at ansatte har vært uvitenhet om loven. Interne frister har vært skjult for pasientene, ifølge rapporten.
Rapporten er utarbeidet av en intern granskingsgruppe ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB), og ble i ettermiddag lagt frem i et sluttmøte ved kirurgisk avdeling.

Rapporten er nå offentliggjort. Les hele det knusende dokumentet her (pdf-fil).

Her blir det påvist fem brudd på norsk lov og myndighetenes krav til sykehuset.

Vet du noe om dette?Kontakt VG Netts journalister direkte her!

Innholdet i den interne rapporten er en slakt av sykehuset:

I flere år har avdelingen jukset ved å skyve datoen for når pasienter skulle behandles fram i tid. I strid med pasientrettighetsloven er det blitt satt en egen «intern frist» som ikke pasientene fikk vite om. Den ulovlige praksisen ble overført fra overordnede, og fra kollega til kollega.

SAMLESIDE:ALT OM SYKEHUS-SKANDALEN HER!

Forandringene i pasientjournalsystemet DIPS førte til at behandlingen av pasienter ble utsatt.

Sykehuset kan med dette spare penger fordi pasienter med rett til helsehjelp skal få behandling ved andre sykehus når fristen brytes. Regningen går til det foretaket pasienten først var i kontakt med. Utsettes denne, for noen livsviktige, datoen kan dermed enkelte sykehus unngå denne utgiften.

Det er også kommet frem at pasienter har fått brev hvor ingen konkret dato for innkalling er satt.

I rapporten står det at avdelingen har redigert standardbrev som skal gå til pasienter. Dermed har syke mennesker ikke fått informasjon om rettighetene de har. Brevene har hverken opplyst om fristen for rett til helsehjelp, klagerett eller retten til fritt sykehusvalg.

Rapporten slår også fast at helsesekretærene, som er satt til å styre ventelistene, ikke har innsikt i lovverket. Ifølge rapporten skal ansatte bevisst ha endret frister for innkalling av pasienter, og det skal ha blitt satt en såkalt «intern frist». Praksisen ble overført fra sekretærenes sjefer og kollegaer, ifølge rapporten.

En stikkprøve granskerne foretok i ventelistene viste at det i langt over halvparten av tilfellene ikke var samsvar mellom legenes prioriteringer og frist for undersøkelser. Stikkprøven ga følgende resultat:

For 98 av 137 pasienter var datoene for innkalling til undersøkelse eller behandling endret.

Den innleide lederen av skandaleavdelingen ved Asker og Bærum Sykehus (SAB), Eilert Ottesen, måtte i januar forlate sin stilling. Dette skjedde etter VGs avsløring av datotriksingen, og sykehuset hevder at grunnen for at han måtte gå var at kontrakten hans var «i strid med regelverket for offentlige anskaffelser».

Les også:- Ansvaret er plassert lenger opp i systemet

Vestre Viken Helseforetak, som SAB ligger under, har fortalt VG Nett at en av oppgavene Ottesen hadde som sjef for kirurgisk avdeling var å få ned ventelistene ved sykehuset.

Kommunikasjonssjef Jo Heldaas ved helseforetaket har også bekreftet at økonomiske krav var knyttet til stillingen til Ottesen.

Mens datotriksingen pågikk var Elisabeth Kaasa sykehusdirektør ved Asker og Bærum Sykehus. Hun er nå klinikksjef for den avdelingen Ottesen forlot tidligere i år, og som nå får massiv kritikk i den interne rapporten. Hun har ikke ønsket å snakke med VG Nett i løpet av de siste to månedene.

Vet du noe om dette?Kontakt VG Nett her.

I rapporten kommer det også frem at leger ikke stoler på det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS, og at de ikke har fått systematisk opplæring i systemet.

Her kan du lese mer om