Dag 5, ord for ord: Breivik beskriver drapstoktet i detalj

(VG Nett) Anders Behring Breivik forklarte i detalj hvordan han gikk fra sted til sted på Utøya og drepte alle som kom i hans vei.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Fredagens forklaring var ventet å være den tøffeste for pårørende og andre som følger rettssaken.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Etter lunsj gikk massemorderen inn på forklaringen om drapene på 69 mennesker på AUFs sommerleir.

Breivik så fortsatt helt rolig ut da han begynte å snakke om massakren.

Han startet med sine vurderinger av situasjonen da han kom til fergeleiet ved Utvika, hvordan han skulle komme over, og når drepingen skulle begynne.

Første del av forklaringen: - Ville ikke drept hvis medier respekterte Frp

Andre del av forklaringen: - Prøver ikke å forstå pårørendes lidelser

- Det kom to AUF-ere med mobiler. Jeg hadde en del utstyr bak i bilen som de ikke skulle se, så jeg gikk ut for å møte dem slik at de ikke skulle se inn i bilen, forteller han.

Han snakket med vaktene og overtalte dem til å hente båten, slik at han skal komme seg over.

Deretter forklarte han hvordan Monica Bøsei og politimannen Trond Berntsen etter hvert fattet mistanke.

Han beskrev hvordan han løftet pistolen og skjøt begge, fortsatt like rolig og behersket.

Han beskriver hvordan han begynte å gå opp mot kafebygget, der folk løp i alle retninger etter å ha hørt de første skuddene.

- Jeg fulgte den største strømmen. Jeg løp ikke, men gikk rolig. Jeg hadde veldig mye ustyr på meg og hadde ikke mulighet til å løpe, fortalte Breivik.

Han hadde bestemt seg for skyte båtmannskapet, men tenkte at de kanskje ikke var tilknyttet AUF. Derfor lot han det være.

Inne i rettssalen ble noen pårørende trøstet og andre brøt ut i gråt.

Breivik var likevel like kald og fortsatte forklaringen om hvert steg og hver ungdom han tok livet av.

Les fredagens tredje del av aktorene Inga Bejer Enghs og Svein Holdens utspørring av Anders Behring Breivik under:

 • 13:01VG: - Breivik snakker med Lippestad og skal snart sette seg vitneboksen.
  - Dommeren har ankommet.
 • 13:02Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Du hadde noen ytterligere spørsmål advokat Elgesem.
 • 13:03Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Ja, Behring Breivik, vi fortsetter med spørsmål fra oss. Jeg har fått en oppfordring i pausen fra kolleger som vil ha et konkret svar på at vold er det viktigste virkemiddel. Hva har Anders Behring Breivik selv gjort på å løse den konflikten før du grep til vold?
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Retten er nå satt etter lunsjpausen. Bistandsadvokat Frode Elgesem fortsetter sin utspørring av Anders Behring Breivik.Han sier at han har fått innspill fra bistandsadvokatkolleger i pausen om oppfølgingsspørsmål. - Du sier at vold er det ytterste virkemiddel - hva har du selv gjort av andre forsøk på å løse konflikten du står i - før du grep til vold, spør han. Breivik vil snakke om hva hans forfedre har gjort. Elgesem vil ikke høre det, han vil høre hva han har gjort - gi eksempler på det. Breivik sier han har gjort alt, men har problemer å gi konkrete eksempler utover at han engasjerte seg i et politisk parti.
 • 13:05Anders Behring Breivik: - Det er vel kanskje riktig å si hva mine forfedre har gjort [Elgesem: - Nei, det er deg jeg lurer på.] Så kommer jeg inn på meg selv etterpå. [Elgesem: - Det er et veldig kort spørsmål, faktisk.] Som kjent er vi 3. generasjons militant nasjonalister i Europa. Jeg har gjort alt som er mulig å gjøre. For eksempel vanlig politisk engasjement essay-skriving, formidling av debattinnlegg. Alt som er mulig å gjøre.
  - Absolutt alt. Og det eneste som gjensto var det alternativet jeg valgte. Og det var vold.
 • 13:05Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men det er essayskriving og debattinnlegg som er dine forsøk? [Breivik: da jeg var femten år så jeg hvordan samfunnet fungerer
 • 13:05Anders Behring Breivik: - Jeg har gjort absolutt alt som er mulig å gjøre, helt til jeg mistet troen på demokratiet. [Elgesem: Og det er det du har nevnt hittil?]
 • 13:07Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du har delt inn forrædere i fire kategorier, og sagt hva straffen er. For A, statsledere og sånn, er straffen døden, det samme er B som er fra de politiske partiene, også er det kategori C, mindre forrædere, så er det da bøter og fengsling, for kategori D er det ingen straff. Gjorde du deg, da du valgte mål, noen konkrete vurderinger angående disse kategoriene?
 • 13:07Anders Behring Breivik: - Absolutt. Vi snakket om det tidligere. Som jeg sa... for å først definere forskjellen mellom et stasjonært mål... trolig det mest politiske målet i Norge...[blir avbrutt av dommer Arntzen]
 • 13:07Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Kan du prøve å svare direkte på spørsmålet Breivik?
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik har nå fått en dataskjerm foran seg. Der kan han se utdrag som aktørene gir eksempel fra, blant annet fra avhør og manifestet. Vi har ikke sett denne skjermen før.
 • 13:07Anders Behring Breivik: - Ja, jeg har gjort de overveielsene ja. [Elgesem: Og et AUF-medlem eller en vakt eller tilfeldig forbipasserende?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Dommer Arntzen bryter nok en gang inn og ber Breivik svare på spørsmålet som stilles av bistandsadvokat Frode Elgesem. Tydelig irritert ber massemorderen om å forklare seg bredt, selv om Elgesem kun ber om et kort svar på spørsmål om hvilken kategori Breivik mener en AUF-deltaker tilhører. Massemorderen har forklart i politiavhør at han har klassifisert målene i kategori A, B og C der det han mener er A-kategorien er politikertopper som blant annet Gro Harlem Brundtland.
 • 13:08Anders Behring Breivik: - Primær... [Elgesem: - svar på spørsmålet, Breivik.] Ja, men da må du la meg få svare. Primærmålet er SKUP-konferansen, det andre var Arbeiderpartiets årsmøte, da de to ble umulige, da var Utøya det tredje beste målet.
  - Det var det beste politiske målet i denne perioden. Det var bakgrunnen for at det ble valgt.
 • 13:08Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Et menig AUF-medlem som deltar på sommerleir. Hvilken kategori havner den i?
 • 13:09Anders Behring Breivik: - Når jeg vurderte Utøya som et mål fokuserer man på overordnede betraktninger. Det vil alltid være et indirekte tap, og det vil alltid være noe få uskyldige som omkommer. Og Utøya var det beste politiske målet i Norge 22. juli.
 • 13:09Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Hvis vi ser på det merket du hadde på uniformen din. Der står det at du har en permit, en tillatelse altså, muliculti traitor hunter permit. Gjelder dette for disse kategoriene dine?
 • 13:09Anders Behring Breivik: - Det er såkalte «moralbadges» som brukes på lik linje i Afghanistan. Det er et moralmerke.
  - Det er et moralmerke akkurat som det er det for norske Afghanistan-soldater. [Elgesem: Når fikk du det mandatet?]
  - Det er mandat som vi har gitt oss selv basert på de universielle menneskerettighetene. [Elgesem: Betyr det at Anders Behring Breivik har gitt deg det?]
  - Vi har gitt oss disse tillatelsene selv og jeg har gitt meg selv dette mandatet.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Frode Elgesem har mange spørsmål til Breivik, og kommer ofte med oppfølgingsspørsmål. Breivik har flere ganger fortsatt å snakke når Elgesem vil over på et nytt spørsmål. Elgesem er tydelig lite fornøyd med at Breivik unnviker å svare tydelig på det han spør om. - Svar på spørsmålene mine, sier bistandsadvokaten.
 • 13:10Bistandsadvokat Frode Elgesem: - For å jakte på A, B og C?
 • 13:11Anders Behring Breivik: - Jeg ville ikke lagt meg opp i et moralmerke. [Elgesem: Hadde du en slik tillatelse?] Jeg ga meg selv tillatelse å jakte. Målsettingen er politiske aktivister. Jeg fokuserte på kategori-A. C er et indirekte mål. Det er et mandat som alle revolusjonære har. Det er ikke noe som gis av en suveren stat.for det har vi ikke i ryggen. [Elgesem avbryter veldig mye nå]
 • 13:11Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men på det tidspunktet var det SKUP-konferansen og Arbeiderpartiets landemøte som var hovedmålet. Tenkte du på AUF på den tiden?
 • 13:11Anders Behring Breivik: - Det var et 3. mål på denne tiden.
 • 13:12Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Tenkte du på sommerleiren? [Breivik: - Jeg har tenkt på sommerleiren lenge]
  - Men du er åpen for kategori-C? [Breivik: Med et sånt mål vil det alltid være kategori-C forrædere tilstede]
  - Men du rakk ikke SKUP og du rakk ikke landsmøtet, det var i april. Og du flyttet inn på Vålstua i mai. Hva tenkte du da du ikke rakk SKUP og landsmøtet?
 • 13:12Anders Behring Breivik: - Primæroperasjonen har hele tiden vært tre bilbomber, det har vært hovedstrategiene hele tiden, og det som jeg sa i sted, de var en alternativ plan.
 • 13:12Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men ville det vært en bedre aksjon hvis du hadde rammet SKUP aller Arbeiderpartiets landsmøte?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: En rekke pårørende og overlevende har gjennom sine bistandsadvokater ytret et ønske til Oslo tinghus om at de ønsker plass i hovedsalen - spesielt under Breiviks forklaring som omhandler deres nærmeste. I hovedsalen er de imidlertid svært få overlevende og pårørende. Mange sitter i tilstøtende saler i tinghuset eller følger saken fra en av de 17 domstolene som rettssaken overføres til. Breivik vil i ettermiddag forklare seg om drapstoktet på Utøya, og forsvareren hans varslet allerede i går at det vil bli den vanskeligste delen av rettssaken.
 • 13:13Anders Behring Breivik: - Jeg hadde ansett det som en mer vellykket aksjon om jeg hadde rukket Skup-konferansen. Men jeg rakk det ikke.
 • 13:13Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Og når oppdaget du at du ikke kan lage disse tre bilbombene. Når går det opp for deg? [Breivik: I slutten av juni.]
 • 13:13Anders Behring Breivik: - Det stemmer.
 • 13:13Bistandsadvokat Frode Elgesem: - På Utøya har du forklart allerede at ditt primærmål var Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland. [Breivik: - Det stemmer] Hva gjorde du for å rekke dem?
 • 13:14Anders Behring Breivik: - Jeg jobbet så hardt jeg kunne for å rekke de datoene. [Elgesem: Hvor viktig var det for deg å treffe de?] Det var veldig viktig.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Frode Elgesem er intens i sin utspørring. Han legger seg på en linje med hyppig spørsmålsstilling. Det resulterer i en tydelig irritert Breivik, som snakker tydeligere og hurtigere sammenlignet med før pausen. De fortsetter å snakke i munnen på hverandre.
 • 13:14Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Vi har hørt at den 21. juli, når du kommer til Oslo, er du sliten og trøtt og du bestemte deg for å sove lenger.
 • 13:15Anders Behring Breivik: - Nei. Det er ikke det jeg bestemmer meg for. Jeg var utslitt og jeg hadde ikke klart å gjennomføre en operasjon uten søvn. Det var ikke snakk om å sove lenger. Det er en forutsetning for å gjøre alt, er søvn. Det er biologiske behov.
 • 13:15Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Så da ga du opp Gro Harlem Brundtland også?
 • 13:15Anders Behring Breivik: - Det ble ikke en mulighet lenger. Teoretisk sett hvis jeg ikke hadde støtt på de problemene gjennom Outlook og kompendiet.
 • 13:15Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Hvorfor la du deg ikke i selen for å rekke i det minste Gro Harlem Brundtland?
 • 13:15Anders Behring Breivik: - Jeg trengte et minimum av søvn, men... Det hadde jo selvfølgelig vært mulig at hun var der også etter foredraget og til og med overnattet. Så jeg ga ikke opp det målet, slev om jeg visste at jeg ikke rakk foredraget klokken 11.
 • 13:16Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du rakk ikke det. Er det sant at du lette etter både henne og Eskil Pedersen der?
 • 13:16Anders Behring Breivik: - Jeg visste at sannsynligheten ikke var så stor lenger. Men den kunne være der.
 • 13:16Bistandsadvokat Frode Elgesem: - For du forklarte tidligere i dag, at hvis du skulle gå til angrep der ute, ville du gått inn med full rustning. Men du gjorde jo ikke det?
 • 13:16Anders Behring Breivik: - Nei. Men jeg lette etter både Brundtland og Eskil Pedersen den dagen.
 • 13:16Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Er det sant at Utøya var et viktig mål å komme til? [Får bekreftelse fra Breivik]
  - Hva slags beskyttelse hadde personene på Utøya da?
 • 13:17Anders Behring Breivik: - Det var tre bevæpnede vakter. [Elgesem: Siden hverken Støre eller Brundtland var der, hvilken beskyttelse var det der da?]
 • 13:17VG: - Nå er det mulig å se ord til ord-referatet i fullskjerm. Klikk på symbolet til øverst til høyre i kolonnen.
 • 13:17Anders Behring Breivik: - Jeg hadde antatt at det var én bevæpnet vakt, det var min antagelse hele tiden.
 • 13:17Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Fikk du noe informasjon...vi kan komme tilbake til det etterpå. Tilbake til det med alderen på de som var der. Blant de ungdommene som døde på Utøya, så var cirka halvparten under 18 år og ned til 14.
  - Det var cirka, det var under halvparten. [Dommeren: Advokat Elgesem vi kan ikke repetere de spørsmålene som er stilt] Nå du går i land der med en ubeskyttet gruppe med ungdom og barn?
 • 13:18Anders Behring Breivik: - Antagelsen min var at det var et team av bevæpnet politi på bryggen som beskyttet det målet Utøya er.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Da Elgesem lagde et poeng ut av at Breivik droppet utrustning da han dro over til Utøya, og bemerket at det var spesielt sett i lys av hvilken motstand han trodde han ville møte. Breivik snudde seg til sin forsvarerbenk og så spørrende på dem.
 • 13:18Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Hvorfor hadde du ikke på deg rustningen, da?
 • 13:18Anders Behring Breivik: - Det var kalkulert risiko. Intuisjonen min.. jeg måtte satse på det. Jeg kunne ikke skifte rustning der ute.
 • 13:19Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Hvis Støre hadde vært der ville du gått inn med full rustning? [Jeg gikk inn uten rustning svarer Breivik]
  - Men dette ble klart for deg etterhvert, men når du ser på dette i ettertid. Du har drept 69 personer der ute, mange av dem uten beskyttelse. Er det en mandig operasjon?
 • 13:19Anders Behring Breivik: - Vi sloss med de forutsetningene vi har. Skulle jeg innkalt til en duell med den norske hær ved Mjøsa? Hadde det vært mandig, eller mer mandig?
  - Man sloss for å oppnå et mål og målsetningen er det viktige for meg og andre militante nasjonalister. Og da gjør vi det vi kan for å oppnå den målsetningen uansett hva det er.
 • 13:19Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du vil ikke svare på spørsmålet, nei? [Breivik: Det har jeg allerede gjort]
 • 13:20Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Har de sakkyndige spørmål?
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: På spørsmålet til Elgesem svarte Breivik at han antok det var væpnet politi på bryggen. Det var intuisjonen min, sa han før han smilte oppgitt og pustet ut.
 • 13:20Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Breivik, hva skulle årsakene være til at de sakkyndige skulle lyve om det du har sagt i rapporten?
 • 13:20Anders Behring Breivik: - Det er et godt spørsmål. Jeg håper du kan svare meg på det. [Tørrissen: - Du har ikke noen teori som du kan komme til? ]
  - Jeg har en teori. De kommer jeg tilbake til senere når vi snakker om den rapporten. Jeg ønsker ikke svare på det før mandag.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Rettspsykiater Torgeir Husby som utarbeidet den første sakkyndigerapporten sammen med kollega Synne Sørheim, spør Breivik om hvorfor han mener at de lyver. Breivik ser ham i øynene og sier at han vil komme tilbake til det på mandag.
 • 13:21Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Da vi diskuterte samtalene våre på Ila, prosentangivelser og tallangivelser, nå kommer du med en ny oppsetning av tall. Hvis dere er tre er det 90 prosent og hvis dere er to eller en er det 60 eller 30 prosent sjanse. Hvor tar du tallene fra? Hvordan tenker du rundt det? Hvordan klarer du å komme frem til det?
 • 13:21Anders Behring Breivik: - Du mener altså premissene for den antagelsen, eller lurer du på hvorfor jeg har for vane å bruke tall?
 • 13:21Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Ja, det lurer jeg på først og fremst på, men vi kan ta det med tallene først.
 • 13:22Anders Behring Breivik: - Jeg føler at hvis man skal forklare noe andre ikk har så mye kunnskap om. Da er det bra å forklare det på en måte folk forstår. Ved bruk av tall er det en kommunikasjonsform som gjør at man trenger å bruke færre ord for å beskrive det samme. Det er en forenkling av presentasjonen og det blir mer effektivt. Jeg ser på det som en effektiv kommunikasjonsmetode. Jeg har en tendens til å bruke tall for å forklare ting. Det er fordi det er veldig spesielle tema vi snakker om. I dagligtale bruker jeg ikke så mye tall.
 • 13:24Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Det andre spørsmålet: Du sier at du har lest mye og du har gått gjennom på internett og funnet mye, men det er noen ting med sammensetningen...så kommer du med en påstand om at sånn henger det sammen. Det er flere av oss som ikke kjenner oss igjen i den historiske informasjonen. Hvilket belegg har du? Jeg ser at avisene tar fra hverandre påstand etter påstand. Hvordan tenker du når du får motstand på et synspunkt. Fagfolk sier at dette henger ikke sammen.
 • 13:24Anders Behring Breivik: - Nei, altså, jeg gjør jo feil som alle andre. Jeg så at jeg hadde brukt ordet reformasjon, og det er feil bruk av ord, jeg skulle brukt opplysningstiden. Jeg gjør feil som alle andre. Men når det gjaldt å velge ut temaer for kompendiet, så hadde jeg allerede valgt det. Det har aldri vært intensjonen at kompendiet skulle være objektivt framstilt.
 • 13:25Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Et lite spørsmål er hvordan du tar innover deg det andre formidler til deg. Hvordan tar du det innover deg? Det er snakk om empati, hvordan du tar det til deg.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Psykiater Terje Tørrissen lurer på hvorfor Breivik bruker så mye prosentangivelser og regner seg frem til kalkulasjoner, samt hva han tenker når han får motstand. Da Breivik spør om han skal svare på begge spørsmålene, ber Tørrissen svare på det første først. Terroristen mener tallangivelser er effektiv kommunikasjon. Mot slutten ber Breivik Tørrissen spesifisere sine spørsmål og gi eksempel. Tørrissen er rolig og utdyper tålmodig.
 • 13:25Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Det går litt på hvordan du forstår andre mennesker. Når det gjelder empati og kunnskap. Hvordan klarer du å få det til å høres annerledes ut. Du tenker tydeligvis (...)
 • 13:25Anders Behring Breivik: - Har du et eksempel? [Tørrissen: Ja, det på at refleksjonshjernen og amygdala. Rent faglig er det kanskje ikke helt slik vi ville snakket om det.]
  - For det første, jeg har ikke spesielt stor kompetanse på akkurat det. Jeg beskrev for politiet i begynnelsen at jeg havnet i sjokk, en slags sjokktilstand man havner i hvor man ikke klarer å tenke helt klart, det var sånn jeg beskrev det i begynnelsen. Så har jeg lest mer i etterkant.
  - Men så har jeg lest såpass mye at... det er ikke en sjokktilstand. Det er mer riktig å beskrive det på den måten jeg refererer til.
 • 13:27Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Du vil si det, men vi andre vil kanskje si at det finnes en mer nyansert [Breivik avbryter og sier: Kanskje du er uenig i at jeg har referert den teorien riktig] Nei, jeg tror ikke jeg er uenig men [Breivik avbryter igjen]
 • 13:27Anders Behring Breivik: - Ja, men det er veldig vanskelig å forklare. Hvis du havner i en modus som meg og de på Utøya havner i er det vanskelig å sette ord på. Det at Eskil Pedersen skulle forklare hvorfor han flyktet fra øyen alene, og så var det en annen psykiater som hjalp han litt og forklarte at det er sjokktilstand når man føler seg truet.
 • 13:28Rettspsykiater Terje Tørrissen: - Det er greit, jeg tror ikke jeg har flere spørsmål. [Dommer: - Sørheim?]
 • 13:28Rettspsykiater Synne Sørheim: - Jeg vil litt tilbake til det du fortalte om meditasjon. Du fortalte at du brukte det i 2006 og at det virket.
 • 13:28Anders Behring Breivik: - Jeg vet ikke om jeg begynte med den da. Jeg vil ikke si den virket. Jeg har referert til det som selvradikalisering. [Sørheim avbryter Breivik]
 • 13:28Rettspsykiater Synne Sørheim: - Du tok det opp i forbindelse med dette med empati og du mente den hadde hjulpet deg å koble ut? [Breivik protesterer på ordvalget] Hvilke egenskaper forandret seg hos deg ved bruk av denne meditasjonen?
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Mens Breivik virket lettere irritert over Elgesems utspørring, er han langt mer imøtekommende nå som han snakker med rettspsykiaterne. Han spurte blant annet Tørrissen om han hadde forklart seg klart nok. Breivik er svært opptatt av å fremstå strafferettslig tilregnelig i retten.
 • 13:30Anders Behring Breivik: - Formålet var å prøve å hamre vekk frykten sin ved bruk av meditasjon og det gjør man gjennom en såkalt selvrealiseringsmeditasjon, og det jeg mener at jeg lykkes med det. Jeg mener å påstå at jeg har klart å hamre vekk frykten min på den måten. Men som en bieffekt har det også endret hele mitt følelsesregister. Ikke bare frykten, men alle andre emosjoner også.
  - Så lenge jeg oprettholder den meditasjonen føler meg meg avemosjalisisert. [Sørheim: Er det andre følelser som er borte?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Psykiater Synne Sørheim spør Breivik om hvordan han har forandret sine egenskaper gjennom meditasjon. Breivik tenker seg kort om før han forklarer at alt fra glede, sorg, angts og frykt ble nærmest borte. Breivik forklarte tidligere i dag at han begynte å meditere annenhver dag i 2006. Nå sier han at han ikke mediterte så mye det første året - dermed endrer han noe av forklaringen han ga på spørsmål fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.
 • 13:32Rettspsykiater Synne Sørheim: - Kan du nevne noen?
 • 13:32Anders Behring Breivik: - Det blir jo alt fra glede, sorg, fortvilethet, håpløshet, angst og frykt. Alle følelser man har. Rettspsykiater Synne Sørheim: Bare så jeg forstår deg riktig, føler du følelsene lenger eller er det mindre av dem?
  - Noen av dem. [Sørheim: - Når var det du merket det?]
  - Jeg forøkte å bruke noen sanger, for eksempel trancesanger. [Sørheim: - Når merket du at det virket?] Kanskje .. jeg fikk ikke gjort så veldig mye det første året fordi jeg ikke brukte så mye tid på det det første året. Så jeg merket at det virket.
  - Fra de første gangene jeg mediterte ja. [Sørheim: Og du merket mindre av de følelsene etterhvert?] Ja
 • 13:34Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - [Breivik bekrefter. Holden ønsker ordet, men dommeren stopper ham.] Jeg vet at du ønsker ordet, men vi kan ikke åpne for en ny runde med spørsmål. Kan du spare spørsmålet ditt til mandag?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Meddommer Diana Patricia Fynbo (38) ber Breivik fortelle om når han begynte med sitt tekniske språk. Massemorderen hevder han fikk et mer teknisk språk da han begynte med kompendiet og spesielt etter pågripelsen på Utøya. Han mener det er en forsvarsstrategi. Det siste halvannet år har Fynbo jobbet ved Løren barneskole, der hun er kontaktlærer for én av 2.-klassene. Tidligere jobbet hun ved Grorud skole. I tillegg er hun styreleder i Norskcolombianos forening - en landsdekkende forening for adopterte colombianere. Fynbo er selv adoptert fra Colombia.
 • 13:34VG: - [Det diskuteres om når spørsmålene skal tas opp igjen]
 • 13:34Meddommer: - Du har tidligere sagt at muligheten for å gjennomføre aksjonene og være her begynte du å bruke et teknisk språk. Når begynte du med det? [Breivik tenker virkelig lenge på dette spørsmålet]
 • 13:34Anders Behring Breivik: - Kanskje fra 2007, fra jeg begynte å skrive kompendiet. Så brukte jeg det etter pågripelsen, som en forsvarsstrategi.
 • 13:35Meddommer: - Testet du det ut på noen måte underveis, og når og hvordan? At det funket altså?
 • 13:35Anders Behring Breivik: - Det er ikke mulig å teste det ut, for det er ikke mulig å forutse den situasjonen man vil havne i.
 • 13:35Dommer Arne Lyng: - Du har fortalt om dine antakelser om bevæpning både i forhold til vakter i regjeringskvartalet og vakter på Utøya. Hva baserer du deg antakelsene om bevæpning på?
 • 13:35Anders Behring Breivik: - Det kan være alt fra observasjoner gjennom populærkultur som serier, filmer og nedjustert for norske forhold. USA er i langt større grad paranoide enn Norge. Det er vel kanskje hovedgrunnlaget for antagelsene.
 • 13:35Dommer Arne Lyng: - Så har jeg oppfattet deg dit at dersom bygningen hadde kollapset av eksplosjonen så hadde du ikke gjennomført aksjonen på Utøya. Var dette noe du hadde tenkt igjennom på forhånd, eller var det noe du tenkte da du satt i bilen og hørte på radio?
 • 13:35Anders Behring Breivik: - Det var noe jeg hadde tenkt gjennom på forhånd [Dommer Arne Lyng: - Hadde du også planlagt hva du skulle dersom du ikke trengte å reise ut til Utøya?]
  - Alternativet var å kjøre til Grønland og la meg pågripe.
 • 13:36Dommer Arne Lyng: - Hadde du tenkt noe mer detaljert rundt det?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Meddommer Diana Patricia Fynbo (38) ber Breivik fortelle om når han tok i bruk et teknisk språk. Breivik forklarer at det var i forbindelse med kompendiet og spesielt etter pågripelsen. Han mener det er en viktig forsvarsttegi for ham. Det siste halvannet år har Fynbo jobbet ved Løren barneskole, der hun er kontaktlærer for én av 2.-klassene. Tidligere jobbet hun ved Grorud skole. I tillegg er hun styreleder i Norskcolombianos forening - en landsdekkende forening for adopterte colombianere. Fynbo er selv adoptert fra Colombia.
 • 13:36Anders Behring Breivik: - Jeg hadde egentlig ikke planlagt så mye det i detaljer på grunn av at jeg forventet å dø foran regjeringskvartalet. Så jeg hadde... Det var mye jeg kunne gjort av forberedende tiltak etterpå, men jeg forventet ikke å overleve regjeringskvartalet.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Lippestad har tatt av sine egne briller, og tygger på den ene meien mens han konsentrert ser på klienten. Breivik måtte tenke seg lenge om, og nølte veldig med å svare da dommer Arne Lyng spurte hva som var riktig: om han før terroren eller da han satt i bilen mot Utøya bestemte seg for at han skulle gjennomføre ny terror dersom høyblokka ikke raste sammen.
 • 13:36Dommer Arne Lyng: - Du forklarte tidligere i dag at dersom media hadde gitt Frp en sjanse i valget 2009, så hadde det ikke blitt noen reaksjon. Korriger meg om jeg tar feil.
 • 13:37Anders Behring Breivik: - Det er en av hovedårsakene.[Dommer Lyng: Hvordan ville denne holdningen fra media, denne sjansern de skulle gi Frp redde den europeiske urbefolkningen?
  - Det er et godt spørsmål. Men jeg hadde nok ikke da mistet håpet på demokratiet og da hadde jeg kjempet lengre med demokratiske midler. Der og da tenkte jeg at kan det hende at jeg har tatt feil, med at ikke demokratiet så dysfunksjonelt likevel, men så skjedde det som skjedde og da fikk jeg den siste bekreftelsen.
 • 13:38Dommer Arne Lyng: - Takk.
 • 13:38Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Jeg har noen spørsmål om forbindelsen mellom Knighs Templar og spillet World of Warcraft (WoW). Er det tilfeldig at du valgte akkurat dette spillet?
 • 13:39Anders Behring Breivik: - Ja det var tilfeldig. [Dommer Arntzen: Er det den amme begrepsbruken som dere allerede hadde i Knights Templar]
  - I WoW finnes det hundrevis av titler, så hvis jeg hadde valgt commando eller 20 andre titler. [Dommer Artnzen: Hvilke titler valgte du?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Dommer Arntzen ser på Breivik og spør ham om hvorfor han tok de kallenavnene han gjorde da han spilte WoW i ett år og om det har en sammenheng med Knights Templar. Breivik ser henne i øynene og påstår han har hentet navnene fra det norske rettssystemet. Dommeren er også interessert i hvordan Breivik har sosialisert seg de siste årene. Hun er klar og tydelig i sine spørsmålsformuleringer. Massemorderen sitter rolig i stolen og forklarer seg med en tydelig stemme.
 • 13:39Anders Behring Breivik: - Nei, altså, sånn som en militant nasjonalist i prinsippet, er det de prinsippene som representerer den latinske betydningen av justitiarius, som er en mann av loven. Så det har ingenting med spillet å gjøre.
  - Det har ingenting med spillet å gjøre. Det har noe med juridiske systemet å gjøre og det er hentet fra det norske og engelske juridiske systemet.
 • 13:40Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Når det gjelder det du har snakket om isolasjon. Du har forklart deg litt motstridene om isolasjonen. Er du selv klar over at du har gitt divergerende forklaringer på det punktet?
 • 13:40Anders Behring Breivik: - Kan du spesifisere hva du referer til? [DOMMER: I går sa du at du ikke kunne ha venner som stod deg for nær, i perioden fra 2006. Og i den perioden hadde du unnet deg dette året med spilling, og natuyrlig nok isolerte du deg i den peripoden. Men i perioden etter på, hvordan isolerte du deg da?]
  - Da hadde jeg kontakt med... Da tok jeg opp kontakten igjen.
 • 13:40Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Tok du opp gangen en gang i måneden slik som du beskrev?
 • 13:41Anders Behring Breivik: - Det var begrenset fra 2007 frem til 2011 [Dommer Arntzen: Hvor begrenset da?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forteller at han går rundt i ring i luftegården på Ila. Han har ikke musikk på ørene som før terroangrepene da han også mediterte, men han mener selv han erindrer musikken i hode.
 • 13:41Anders Behring Breivik: - Jeg begrenset med til sommeren 2010, så ble det mer kontakt fra sommeren 2010 til sommeren 2011. [Dommer Arntzen: Og når du sier at du måtte begrense kontakten med nære venner, hva var årsaken til det?]
  - Årsaken var at jeg ikke ønsket at de skulle finne ut hva jeg drev med. Også ønsket jeg i tillegg å beskytte alle jeg kjente, jeg ønsket ikke å involvere dem.
 • 13:41Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Så var det dette med meditasjonen din. Jeg forstår det slik at dette er noe du fortsatt holder på med nå for å gjennomføre denne rettssaken. Hvor mye tid bruker du på dette?
 • 13:41Anders Behring Breivik: - Siden poågripelsen har det vært annenhver dag. [Dommeren følger opp spørsmålet]
  - Den siste måneden har det vært veldig stykkevis og delt. [Dommer Artntzen: Og hvordan forholder du deg når du mediterer?]
  - For eksempel, på Ila.... det pleier å være i luftegården. Da går jeg bare i ring i luftegården mens jeg mediterer.
  - Jeg har ikke tilgang til musikk, ikke noe utstyr,. Jeg bare erindrer de sangene.
 • 13:43Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Du skiftet medikament på et tidspunkt. Var det et medikament med samme styrke og med samme dosering?
 • 13:44Anders Behring Breivik: - Vinstrol gjør at du beholder muskelmassen. [Dommer Arntzen: Men hadde du den samme doseringen?]
  - Jeg hadde X mg ekstra av det. 10-20 milligram mer.
 • 13:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Og den ECA-stacken som du snakket om, du var usikker på når du hadde tatt den. Er du mer sikker på når du kan ha tatt den?
  - [Breivik: -Nei, det er ikke det] Men hadde du tatt flere e-stac den dagen?
  - Hvor sterk er en sånn tablett? [Breivik: De som ble solgt kommersielt tidligere, som jeg lagde selv, tilsvarer en og en halv sånn. Det er en vanlig tablettstørrelse, den jeg hadde var kanskje en og en halv størrelse. Den var kraftigere enn en vanlig dose]
  - De [stoff], er det noe du brukte over tid? Daglig?
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Aktor Inga Bejer Engh tar nå over. Hun ber Breivik sette tankene tilbake til 22. juli når han nå skal forklare seg.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Med et alvorlig ansiktsuttrykk advarer Breivik mot at hans kommende forklaring rundt massakren på Utøya blir detaljert og grusom.
 • 13:44Anders Behring Breivik: - Jeg brukte det vel to-tre ganger et par uker før for å tilvenne kroppen til de stoffene.
 • 13:45Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da er klokken kvart på to og vi er på overtid aktor. Sitter du inne med et preserende spørsmål? [Aktor sier at det kan vente] [Dommeren gir ordet til aktor Engh]
 • 13:45Aktor Inga Bejer Engh: - Jeg vil at du skal prøve å sette deg tilbake til 22. juli. Om du nå kan forklare med dine egne ord hva som skjedde på Utøya denne dagen?
 • 13:45Anders Behring Breivik: - Ja, jeg vil jo nesten anbefale alle som ikke trenger å høre på å høre på. Det vil være veldig grusomme skildringer.
  - Du ønsker å høre alt? [Bejer Engh sier hun ønsker å høre alt]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Det blir en tydelig uro i salen når temaet Utøya lanseres. Folk så på hverandre, skiftet på seg i stolene. Men ingen har forlatt salen ennå.
 • 13:46Anders Behring Breivik: - Vi var på eiendommen og jeg skulle vente til fem på fem, for jeg regnet med at tidsplanen stemte med båten som jeg hadde lest på hjemmesiden til AUF. Jeg så masse utrykningskjøretøyer passere og parkerte slik at ingen hadde innsyn til meg fra veien.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: De få overlevende og pårørende i hovedsalen virker anspent når Breivik tar fatt på sin forklaring om drapstoktet som krevde 69 mennesker livet.
 • 13:46Anders Behring Breivik: - Og da skiftet jeg og gjorde i stand utstyr der oppe, tok av meg rustningen, tok på meg stridsvest med veldig mange magasiner. Så koblet jeg på blålysene. Jeg vurderte om jeg skulle sette på PST-logoen, men jeg valgte å ikke gjøre det.
  - Så kjørte jeg ned fem på fem. Og... så kom jeg inn på byggeområdet. Jeg er ikke hundre prosent sikkr på at jeg hadde klart å aktivere blålyset riktig. Jeg gjorde en håndbevegelse for å aktivere det.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik starter sin forklaring der han slapp i går - da han sto og ventet på at fergen MS Thorbjørn skulle komme. Terroristen er så langt svært detaljert i sin forklaring. Han beskriver både det han så og hvordan han selv oppførte seg. Stemmen er rolig og Breivik virker fokusert.
 • 13:48Anders Behring Breivik: - Så kjørte jeg tvers over. Jeg så det var en AUF-stand der med fire mennesker. Da jeg kom ned på bryggeområdet parkerte jeg litt forbi fergeleiet. Da så jeg i vinduet at det kom en AUF'er mot bilen. Jeg hadde en del utstyr der som jeg ikke ønsket de skulle se. Da gikk jeg ut av bilen for å avverge at de så inn i bilen bak. Noen kasser der kunne se suspekt ut. Jeg møtte ham på halvveien.
  - Det var vel en vaktansvarlig, for han hadde en kommunikasjonsenhet på seg, og når jeg gikk ut hadde jeg pistolen i hylsteret og politi-Id-en rundt halsen. Jeg var veldig bekymret for at han ville gjøre en evaluering om de så ekte nok ut, og så jeg var veldig usikker på det. Jeg måtte mentalt forberede meg på hva han ville gjøre dersom det ikke så autentisk ut.
  - Så da gikk jeg bort til ham og sa at det har vært et terrorangrep i Oslo, og «jeg er plassert ut her rutinemessig, det er 40 andre politimenn som er plassert ut på 40 andre steder. For vi har ikke pågrepet noen.»
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik husker tilsynelatene svært godt minuttene han stod på landsiden og ventet på fergen. Han kan gjenfortelle detaljert samtalene han hadde med AUF-erne som stod der.
 • 13:50Anders Behring Breivik: - Så det jeg trenger... nei.... jeg spurte han første om båten kommer snart. Han sa båten var innstilt på grunn av angrepet. Jeg fortalte ham at jeg ønsket at han tilkalte båten fra andre siden, fordi jeg måtte informere om hva som hadde skjedd.
  - Så kalte han opp skipperen på båten. Så sa han at den kommer om ti minutter kanskje. Og da var det han og en annen, det var to andre AUF'ere som stod i bakgrunnen. Så gikk jeg bort til bilen. Jeg så han beveget seg mot bilen. Da sa jeg: Hold avstand. Så gikk han tilbake igjen og tok det hintet. Jeg ønsket ikke at noen skulle se emblemene og utstyret i bilen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik har svinget seg nesten helt rundt på kontorstolen han sitter på, og sitter med både knær og ansikt mot aktor Engh. Breivik får snakke helt uforstyrret nå.
 • 13:52Anders Behring Breivik: - Så gikk jeg inn i bilen og satt der og fulgte med på bakspeilet, så så jeg etter 5-10 minutter at fergen kom som heter «Thorbjørn». Da var det en kvinne som var der, det var hun som hadde vaktansvaret for Utøya, Monica Bøsei, så fortalte jeg det samme til henne. Også begynte hun å spørre; hvorfor har vi ikke blitt informert om dette? Nei, det er kaos i Oslo nå, så det har ikke vært mulig, svarte jeg.
  - Så det har ikke vært mulig. Også sa hun greit, hun kjøpte den. Så sa jeg «nå skal jeg... Nå er det to stykker som er på vei, men det jeg ønsker er at jeg blir transportert over på den andre siden, så kaller du sammen alle vaktene som er der, så skal jeg informere dem om hva som har skjedd.»
  - Så sa hun det var greit. Så sa jeg at jeg skulle transportere en kasse utstyr til øya. Hun gikk til båten og jeg gikk til bilen. Jeg tok med riflen og en ganske tung kase som jeg trakk bort til båten. Så kom hun bort til meg. Jeg hadde riflen helt utildekket og hun kom og var helt åpen.
  - Så sa hun du kan ikke komme med den riflen på øya. Du vil skremme alle AUF'erne, du må ihvertfall skjule den, sa hun. Så sa jeg greit. Det skal jeg finne noe å skjule den med. Da gikk jeg bort til bilen og lot kassen stå i båten. Jeg tok med den sorte plastsekken som skjulte haglen. Jeg tenkte å ta med den men måtte la den bli igjen. Jeg hadde med den fordi jeg forventet å møte kraftig motstand på bryggen.
 • 13:54VG: - Vi advarer mot sterke skildringer i denne delen av Breiviks forklaring.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Selv om Breivik virker selvsikker når han snakker om sine bevegelser på vei til og på Utøya. Likevel stopper han av og til for å tenke seg om og svelger.
 • 13:55Anders Behring Breivik: - ...som voktet det målet som Utøya var, fordi det var det største politiske evenmentet hele sommeren, så jeg var nesten 100 % sikker på at jeg ville møte motstand der som jeg møtte kjempe meg gjennom. Lot haglen stå igjen (...) hvis jeg møtte motstand på bryggen. Så pakket jeg denne riflen inn i en sort plastsekk så gikk jeg bort til båten også kom han kapteinen med en annen plastsekk som han la også oppe, så startet overfarten.
  - Så startet overfarten fra bryggen til Utøya. På overfarten så husker jeg at det var kapteinen og en annen person som var i styrhuset tror jeg, jeg tror kapteinen kom ned og hilste på. Jeg husker ikke helt hva vi snakket om. Det jeg snakket med Monica Bøsei om, det var, hun sa det er en politimann på øya. Og da tenkte jeg «ok, nå kommer det til å skje noe snart».
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Sal 250 er helt stille. Både journalister, bistandsadvokater, overlevende og pårørende følger nøye med.
 • 13:57Anders Behring Breivik: - Jeg begynte å avhøre henne og spørre om han hadde politimyndighet eller om han var bevæpnet . Dette sa hun at han ikke var og at han var der i sivil. Jeg sa til henne at jeg foreslo at hun kalte sammen vaktlaget, og (...) Jeg tenkte at det ville være viktig å samle vaktlaget på grunn av trusselen de utgjorde.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik forteller at han spurte vaktlederen på Utøya, Monika Bøsei, om politimannen han hadde fått vite befant seg på øya var bevæpnet. Breivik sier at han ble fortalt at politimannen ikke var det. Terroristen er rolig når han snakker. Sier at han ikke husker hva politimannen heter, og må stoppe litt.
 • 13:57Anders Behring Breivik: - Jeg tenkte at de kanskje kunne ha en hagle eller rifle liggende i et hus. Det ville være en stor trussel. Så hun gjorde det. Jeg var forberedt på å møte de. Da vi kom til den andre siden kom det tre-fire personer mot meg. Da så jeg veldig klart denne vaktansvarlige, den mannen.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Folk lytter intenst i sal 250. Knittringen av journalistenes tatstatur, og Breiviks stemme som er klar og jevn, er det som høres. De som ikke har direkte utsikt til Breivik ser på TCV-skjermene plassert rundt i rommet.
 • 13:58Anders Behring Breivik: - Og han så ut som en profesjonell, hva skal man si, voldsutøver, i den forstand at politi og militære ser ut som voldsutøvere. Dette er den største trusselen på hele øyen, tenkte jeg. Jeg gikk bort til han og introduserte meg, og han vurderte politiemblemene mine og reagerte ikke på det. Jeg spurte kapteinen om han kunne bære inn kassen og kjøre den inn på baksiden av huset, så vil det komme skarpskyttere på den andre siden, så jeg må etablere en fremskutt base her.
  - Det kan ikke være nede på stranden, for da vil det være åpent for skarpskyttere på andre siden. Derfor ba jeg noen andre kjøre kassen opp. Og det gjorde han. Mens jeg da snakket med Monica og han, jeg husker ikke hva han heter... [Engh: - Berntsen, heter han] Berntsen, ja, ok.
  - Så begynner han å spørre meg om hvor jeg holder til, i hvilket politidistrikt jeg kommer fra. Jeg tror jeg presentere meg som Oslo-politi, at jeg kom fra Grønland, eller PST. Jeg husker ikke helt. Etter at jeg hadde snakket med ham i fem minutter, merket jeg at han begynte å bli litt mistenksom. Han begynte å stille sikkerhetsspørsmål, om jeg kjente den og den personen i PST.
  - Jeg var nesten paralysert. Jeg gruet meg veldig. Jeg tenkte at jeg har så utrolig lite lyst til å gjøre dette her. Jeg svarte til beste evne. Så kom han med et oppfølgingspørsmål og så avbrøt jeg han og sa at jeg foreslår er at vi går opp til hovedhuset, så "briefer" jeg dere om hva som har skjedd i Oslo.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Fra tiltaleboksen forteller Breivik ikke bare om hva han så og hva han pratet med folk om, han forteller også om hva han tenkte. Ifølge ham gruet han seg, og tenkte at det var nå eller aldri. Det er ingen synlige følelser å spore i terroristens ansikt eller kroppsspråk. Han sier at det var "hundre stemmer" i hodet hans som sa at han ikke skulle gjøre det, og at kroppen strittet i mot. Av og til drikker Breivik av vannglasset han har foran seg.
 • 14:02Anders Behring Breivik: - Så da nikket han anerkjennende til det. Så indikerte jeg at jeg ville gå opp, så da gikk Monica og Berntsen opp foran meg, og da tenkte jeg: Det er nå eller aldri. Og jeg hadde et 17. skudds magasin, jeg hadde ikke hjelm, men sekundærvåpenet i hylsteret og jeg gikk med riflen i hånden i en pose. Og da tenkte jeg: Det er nå eller aldri. Enten så må jeg jeg la meg selv bli pågrepet nå eller så må vi gjennomføre det jeg har planlagt.
  - Og det minuttet som det varte, det virket som det varte et år. Jeg tenkte sånn... Altså, virkelig, hele kroppen min forsøkte å kjempe imot da jeg tok våpenet i hånden. Det var på en måte hundre stemmer i hodet som sa «ikke gjør det». Og da...
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Med en rolig og behersket stemme forklarer Breivik hvordan han oppfattet vakten og politimannen Trond Berntsen da de to møttes på kaia på Utøya. Breivik gjentar sin forklaring til politiet og uttrykker samme bekymring for at Berntsen ville avsløre ham. Politmannen var ikke bevæpnet. Breivik forklarer i retten at han ble stilt en rekke kritiske spørsmål fra Berntsen, blant annet om hvem han kjente i PST. Massemorderen forteller at han avbrøt spørsmålsrekken og foreslo å gå opp til hovedhuset. Ifølge Breivik, var det på dette tidspunktet fem personer som sto rundt ham i umiddelbar nærhet. Mens kassen med utstyr ble kjørt opp grusveien til det hvite hovedhuset, fulgte massemorderen Berntsen, en vakt og Bøsei opp. - Det er nå eller aldri, sier Breivik mens han kikke på aktor. - Kroppen kjempet i mot da jeg tok våpenet i hånden. Hundre stemmer i hodet sa at jeg ikke måtte gjør det, ikke gjør det. Trond Berntsen var Breiviks første offer på Utøya. Politimannen var ansatt ved Politiets Utlendingsenhet (PU), men han var sykmeldt da han jobbet som sivil vakt ved AUFs sommerleir. Tobarnsfaren hadde vært der i flere år og han var også i fjor leid inn på såkalt «privatbetalt overtid».
 • 14:02Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Unnskyld administrator, vi får beskjed om at Breiviks stemme høres dårlig. [Breivik får beskjed om å sette seg nærmere mikrofonen]
 • 14:03Anders Behring Breivik: - Da holdt jeg altså en pistol og det var en kule i kammeret på den. Alt var klart. Og på det tidspunktet visste jeg at det var tre personer bak meg. Jeg var omringet av fem personer. Jeg visste at hvis de fattet mistanke, så ville de overmanne meg.
  - Men når vi begynte å gå oppover tok jeg ut pistolen så tenkte jeg det er nå eller aldri. Det virket som det øyeblikket tok et år. Jeg husker at når jeg løftet opp våpenet, må jeg ha brukt lang tid, for Monica sa: Du må ikke peke den mot han. Da var hodet hans vendt mot huset. Dette var en profesjonell person som lett kunne avslørt meg.
  - Og da... Like etter at hun sa det... Så pekte jeg våpenet mot hodet hans og trakk av én gang, og skjøt ham i hodet.
  - Så snudde Monica Bøsei seg og begynte å løpe i en annen retning. Så skjøt jeg mot hodet hennes.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forklarer seg fortsatt med en rolig stemme om hvord han likviderte de første tre ofrene. Flere pårørende ser med alvorlige blikk i gulvet.
  Breivik forklarer seg fortsatt med en rolig stemme om hvord han likviderte de første tre ofrene. Flere pårørende ser med alvorlige blikk i gulvet.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I mikrofonen Breivik snakker inn i høres det godt at han puster tungt. Han virker mer usikker nå, men forklarer seg totalt iskaldt om det første drapet. Han snakker nå med lavere toneleie enn før, han snakker også saktere enn vi har hørt ham tidligere i dag. Breivik gjør armbevegelser når han skal beskrive hvordan han bærer med seg riflen. Mange av de berørte ser nå rett fram, stirrer ut foran seg i luften mens de lytter. De ser ikke på Breivik eller på skjermene.
 • 14:05Anders Behring Breivik: - Det var ikke så langt fra hverandre. Så skjøt jeg han to ganger i hodet, så gikk jeg bort til henne, så skjøt jeg henne to ganger i hodet.
  - Da begynte det å bli skriking. Det var noen folk ved huset, og det var en vaktmann som ikke var veldig langt fra meg. Kanskje 5-10 meter, han løp fra meg og jeg hevet våpenet mot han. Han var for langt unna til at jeg kunne skyte han i hodet. Så jeg skjøt et stoppskudd, også skjøt jeg ham (...).
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Overlevende og pårørende i hovedsalen puster tungt og hvisker seg imellom. Det er tydelig at Breiviks iskalde forklaring er vanskelig å høre på.
 • 14:06Anders Behring Breivik: - Og da havnet jeg i denne sjokktilstanden igjen, jeg husker ikke så veldig mye fra Utøya, jeg husker totalt ti minutter... Så jeg vet egentlig ikke om jeg skjøt mot huset eller om jeg bare gikk mot huset og begynte å gå opp mot dette kafébygget. Jeg tror at folk løp i alle retninger, og jeg fulgte bare den største strømmen. Og det var opp til dette kafébygget.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik sier at han fryktet at noen skulle klare å rømme med MS Thorbjørn, men at han ikke klarte å hindre det. Før han gikk inn på øya så han båten forsvinne, sier han. Breivik tapper med pennen i bordet mens han snakker. Han sier at han ikke husker så mye på vei opp mot kafébygget.
 • 14:07Anders Behring Breivik: - Og jeg løp ikke, jeg gikk ikke raskt, men rolig. Jeg hadde veldig mye utstyr på meg, så jeg hadde egentlig ikke mulighet til å løpe. På dette tidspunktet var kassen plassert bak huset. Planen var å sikre de som kjørte "MS Thorbjørn" og henrette dem. For jeg visste at denne båten ville bli brukt av Delta-styrkene for å komme seg over til øya.
  - Så jeg tenkte at nå har jeg tredve minutter på meg, for da kommer jeg til å dø og bli skutt av Delta. Jeg måtte bruke den tiden grundig for å oppnå den målsettingen.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Tre arrestforvarne kommer inn i sal 250 og bytter med tre andre kolleger. To arrestforvarere sitter i umiddelbar nærhet av Breivik.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Massemorderen stopper mye opp, drikker og ser tenkende ut nå. Sier at det er over et halvt år siden han forklarte seg om dette til politiet og at han ikke har tenkt så mye på det etterpå. Sier han skal gjøre sitt beste med å huske. Til tross for dette fortsetter han å forklare seg svært detaljert om hendelsesforløpet.
 • 14:10Anders Behring Breivik: - Jeg må vel nesten gå tilbake der jeg var, jeg hadde faktisk bestemt meg for å nøytralisere båtmannskapet, men så tenkte jeg det er ikke sikkert de er tilknyttet AP, kanskje de er sivile, så derfor gjorde jeg en vurdering som ikke var spesielt militærtaktisk, men som var mest på grunnlag av samvittigheten min. Jeg kunne ikke få meg til å angripe de som styrte båten for jeg hadde ingen indikator på at de tilhørte Arbeiderpartiet, så jeg så på dem som sivile.
  - Så det... Når jeg var der nede ved bryggen og det første skuddet skjedde så hørte jeg han båtkapteinen si noe sånt som «se til helvete og kjør bort herfra» eller noe sånt. Jeg husker ikke helt hva det var. Men de ble veldig redde og kjørte vekk derfra. Da tenkte jeg at «det var egentlig en stor tabbe å la den båten kjøre vekk, men sånn er det bare».
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Mens Breivik beskriver sitt eget drapstokt, sitter de fire psykiaterne og stirre på ham med alvorlige blikk.
 • 14:10Anders Behring Breivik: - Og når jeg da går mot kafébygget, så husker jeg ikke så mye til jeg kom fram. Jeg husker egentlig ingenting. Jeg tror at da jeg var foran hovedbygningen, tok jeg ut riflen av denne plastposen, og skiftet nytt magasin i Glocken på vei opp til kafébygget. Det var halvtomt på dette tidspunktet. Det neste jeg husker er at jeg kommer opp på siden av kafébygget. Da er det mange mennesker der som har hørt skudd, men de skjønner ikke helt hvor det kommer fra.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Flere av de pårørende og overlevende lukker øynene. Noen kikker på hverandre med alvorlige blikk.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Det er en svært alvorlig atmosfære i sal 250 nå. En mann i salen legger armen rundt en ung kvinne i sal 250 som for å trøste.
 • 14:12Anders Behring Breivik: - Så går jeg rolig imot dem. Og folk ser ganske forskrekket ut de vet ikke hva som foregår. Det er et halvt år siden jeg har forklart dette til politiet. Men jeg skal prøve å huske det jeg kan huske. [Breivik drikker vann] Så tror jeg at jeg spør et spørsmål for å ikke forvirre dem.
  - Jeg tror jeg spør et spørsmål; hva foregår her, hva har skjedd. Noen sa: Du skjøt han, du skjøt ham. Da stod jeg foran kafebygningen og det var mange ved inngangen til kafebygget. Og da tror jeg at pistolen var i hylsteret. Jeg tror at jeg hevet riflen mot kafebygningen, det er mulig jeg skjøt noen i nærheten, så skjøt jeg et par skudd mot et av vinduene hvor de stod en del folk.
  - Og det ble totalt kaos, folk løp i alle retninger, og jeg tenkte at «der jeg skal gå inn nå, skal jeg gå inn i den bygningen og henrette så mange som mulig der inne». Og fordi jeg kommer inn i bygningen, så skifter jeg fra riflen til Glocken.
  - Jeg husker ikke om jeg brukte magasin. Jeg tror ikke det. Så kommer jeg inn i den første gangen som er det første rommet. Da fortalte jeg politiet at jeg ikke husker noe fra akkurat dette rommet, men det var mye blod på veggene da jeg var der etterpå.
  - Så ville de ikke bekrefte det. Jeg har lært i ettertid at jeg har drept seks-syv mennesker i det rommet med Glocken, men jeg har ingen minner fra det. Når jeg kommer inn i det store rommet så har jeg ganske mange minner. Og når jeg kommer inn der var det kanskje femten personer inne i det rommet. Og jeg husker et piano som stod på høyre side.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Massemorderen virker helt uberørt av sin egen forklaring om drapstoktet. Han fører den samme beherskede stemmen som han gjort hele uken.
 • 14:14Anders Behring Breivik: - Og da snur jeg meg mot høyre og [nå beskriver han drapsmetode på flere ungdommer i Kafébygget]. [Breivik beskriver reaksjoner til folkene i lokalet. Han synes selv å være fullstendig uberørt. Sier han går tom for ammunisjon.] [Han forteller at han skifter magasin i pistolen og fortsetter å skyte.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik er nå i gang med å forklare seg om drapene på Utøya. Han har selv advart om grusomme detaljer. Vi vil ikke viderebringe alt han sier, men vi vil advare våre lesere om at dette er sterk lesning.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I et lavt toneleie forteller Breivik helt rolig om scenene som utspilte seg i kafébygget fredag ettermiddag 22. juli. Det virker som om terroristen konsenterer seg for å huske. Han beskriver det han så, beskriver personer han ser og forteller detaljert hvordan han skyter ungdommene. Fremdeles ikke en følelse å skimte hos terroristen, men han puster tungt og svelger en del. Noen ganger må han stoppe litt opp.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Svein Holden ser mot tilhørerbenkene hvor en del overlevende og pårørende sitter mens Breivik forklarer seg.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Nå er det flere av de berørte som holder rundt hverandre mens de sitter på benkeradene bak Breivik, og hører han rolig legge ut hvordan han drepte.
 • 14:17Anders Behring Breivik: - [Han beskriver detaljer han husker fra rommet. Han forteller om flere han skyter der. Flere ofre forsøker forgjeves å gjøre motstand. Han beskriver hvordan det blir stille i rommet]
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: En kvinne tørker tører mens de som sitter rundt henne prøver å trøste ved å legge armen på skuldrene hennes, og gi henne trøstende blikk.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Flere pårørende og overlevende i salen puster tungt når massemorderen beskriver grusomme detaljer. Mange sitter fortsatt med øynene lukket.
 • 14:19Anders Behring Breivik: - Jeg husker at jeg kommer ut på Teltplassen. [Forteller at det var mange AUFere som sto på Teltplassen, på andre siden. Forteller om et spesifikt drap og beskriver reaksjonene til de som står på andre siden og skrekkslagne ser på. Han forteller også groteske detaljer.]
 • 14:20VG: - Breivik sier han skifter fra Glocken til riflen og forbereder seg på å skyte på den andre gruppen ved skogholtet. Han sier han skyter løs på den gruppen. Breivik sier de var femti meter lenger borte. Han forteller at han skyter fra hoften i den retningen.
 • 14:21Anders Behring Breivik: - [Breivik forteller om flere drap. Han forteller svært detalj om enkelte drap han husker.] [Han virker selv uberørt] [Han går nå tilbake og forteller videre om Teltplassen, og i hvilken retning ungdommene flyktet.]
  - Så går jeg... Jeg tror at det er da jeg går etter den gruppen som går mot Kjærlighetsstien og jeg merker at det er en gruppe på ti stykker eller noe sånt. [Forteller detaljert om hva ofrene gjorde, og hvordan han drepte dem.] På dette tidspunktet har jeg mistet fullstendig kontroll over hvor mange jeg skyter.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik sier årsaken til at han ikke husker så mye var fordi han hadde noe som han selv kaller "overblikkssyn" - at han holdt et overblikk for å forutse eventuelle farer. Han fryktet at folk skulle angripe ham med stokker eller steiner. Selv om han selv sier at han ikke husker så mye, gir han detaljerte beskrivelser. Breivik klør seg av og til i ansiktet mens han snakker.
 • 14:23Anders Behring Breivik: - Det er så vidt jeg klarer å fungere. Jeg tror at jeg går sørover langs den vestlige delen av øya. Jeg husker ikke at jeg møter noen da jeg går sørover, så jeg tenkte dette var helt feil vei. Jeg krysser av da jeg kommer til skolestuen. [Her beskriver han at han møter en person og hvordan han får se en annen person, og hvordan de oppførte seg.] Grunnen til at jeg ikke husker så mange detaljer er at jeg har sånn overblikksyn.
  - Jeg er klar over at folk kan gjemme seg bak trær og overalt. Jeg har veldig fokus på overblikk og ikke detaljer. Derfor husker jeg få personer fra Utøya. For å komme tilbake til en ting: Det jeg hadde planlagt før jeg kom til Utøya var å skyte færrest mulig mennesker sa jeg til meg selv. Skytingen skulle være detonator og målsettingen var å skremme AUF'erne på vannet slik at de drukner.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Breivik noterer flere ganger mens han snakker. Det ser ut som om han har notert stikkord på arket foran seg, som han stryker over etterhvert. Dette er trolig temaer han har tenkt å gå gjennom, som han overstryker når han har fått sagt det. Han sier at han ved to anledninger ropte ut "Dere skal dø, marxister" på sin drapstokt på Utøya.
 • 14:26Anders Behring Breivik: - Det var planen. For at jeg skulle klare å ha en god sjanse til å gjøre dette, vurderte jeg to ting. Jeg vurderte å bruke psykologiske våpen i angrepet. Det ene psykologiske våpenet jeg vurderte var en svær svastika på brystet. [Dommer: Hva er det?] Det er symbolet til nasjonalsosialistene. Det er et svært potent symbol. Det er en grunnleggende frykt for det symbolet i Norge, og jeg antok at dersom de fortalte hverandre om det, ville det skremme mange på vannet. Men så tenkte jeg at dersom jeg omkom der ute, ville folk trodd at jeg var nasjonalsosialist selv, så jeg bestemte meg for ikke å bruke det.
  - Så jeg bestemte meg for ikke å bruke det. Men en annen strategi som jeg hadde bestemt meg for på forhånd, var å bruke psykologiske rop som skulle skape frykt. Jeg har lest en del avhør med AUF-ere som hevder at jeg har sagt forskjellige ting, men det er feil. Det jeg ropte var, ved to anledninger: «Dere skal dø i dag, marxister».
  - Det ropte jeg ved to anledninger på teltplassen. Folk fikk helt panikk. Men, tilbake til der jeg slapp tidligere [beskriver møtet med en mann og en kvinne som han snakket før avsporingen] Han ropte til henne «løp». [Beskriver først drapet på mannen og senere drapet på kvinnen i detalj].
  - Så gikk jeg mot skolebygningen og så tenkte jeg at der er det mange personer inne i den bygningen, så jeg bør egentlig skyte opp døren og gå inn og skyte alle. Da tror jeg at jeg tar ett eller to skudd i den bygningen. Går jeg inn der tror jeg at jeg blir slått ned med en stump gjenstand.
  - Jeg kan ikke dekke alle vinkler når jeg går inn i en bygning, så jeg bestemmer meg for ikke å gå inn og jeg går videre.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Dommer Arntzen har nå bedt om en pause frem til 14.45. Dermed har Breivik snakket uavbrutt om sin ferd over til Utøya og begynnelsen av sin drapsferd der i 40 minutter. Han fremstår helt iskald og følelsesløs når han snakker om dette.
 • 14:30Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da tror jeg vi tar en pause til kvart på tre.
 • 14:30VG: - Breivik føres ut av salen. Retten tar pause til 14:45.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: I en ellers travel og høylytt pressesal i pausene, er det nå nærmest helt stille. Det eneste jeg kan høre er noen som snakker lavt med hverandrene og lyden fra de mange tastaturene.
  På vei inn hadde han en kort samtale med Lippestad. Før pausen forklarte Breivik seg uavbrutt og følelsesløst om Utøya i 40 minutter. Han beskrev hvordan han drepte, hva han tenkte, hva han ropte ut og ha han så rundt seg. Nå skal han fortsette.

Les også

 1. Dag 5, ord for ord: - Jeg skjøt mot alle

  (VG Nett) Fredag forklarte Anders Behring Breivik detaljert hvordan han gjennomførte drapene på Utøya.
 2. Dag 6, ord for ord: Ampert mellom Holden og Breivik

  (VG Nett) Breivik mente aktor Svein Holden flere ganger prøvde å latterliggjøre ham.
 3. Dag 5, ord for ord: - Prøver ikke å forstå pårørendes lidelser

  (VG Nett) Anders Behring Breivik sier han er fullt klar over lidelsen han har påført andre, men har selv ikke gjort noen…
 4. Dag 6, ord for ord: Ville halshugge flere politiker-topper

  (VG Nett) Massemorderen ville ta opp henrettelsene på video.
 5. Dag 6, ord for ord: Breivik beklaget overfor pårørende til ett offer

  OSLO TINGHUS (VG Nett) Drapet på Kai Hauge (32) er det eneste terrortiltalte Anders Behring Breivik beklager spesielt…
 6. Dag 5, ord for ord: - Ville ikke drept hvis medier respekterte Frp

  (VG Nett) Anders Behring Breivik sier drapshandlingene hadde vært unødvendig hvis «mediene ikke hadde drevet…
 7. Dag 4, ord for ord: Breivik hevder han er empatisk

  (VG Nett) Anders Behring Breivik ba aktoratet om å få avslutte torsdagens forklaring da han ble presset på hans tolkning…
 8. Dag 4, ord for ord: Breivik ville drepe alle på Utøya

  (VG Nett) Anders Behring Breivik hevdet at planen var å drepe alle som var på AUFs sommerleir på Utøya.
 9. Dag 4, ord for ord: Breivik uenig med sitt eget manifest

  (VG Nett) Anders Behring Breivik sa at han ikke er enig i alt som står i sitt såkalte manifest under torsdagens…
 10. Dag 3: Breivik respekterer dødsstraff - ord for ord

  (VG Nett) Anders Behring Breivik kalte Norges fengselsstraffer latterlige og patetiske under onsdagens høring.
 11. Dag 4, ord for ord: Breivik latterliggjorde rettspsykiatere

  (VG Nett) Under torsdagens forklaring omtalte Anders Behring Breivik de første rettspsykiaterne som eventyrforfatterne…
 12. Dag 3: Presser Breivik om påstått Liberia-tur - ord for ord

  (VG Nett) Aktoratet startet onsdagens utspørring med å grille Anders Behring Breivik om sine reiser og kontakter i Norge…
 13. Dag 3: Breivik nekter å svare - ord for ord

  (VG Nett) Anders Behring Breivik nektet etter hvert å svare på aktoratets spørsmål under onsdagens forklaring.
 14. Dag 3: Aktor tar Breivik i å skifte forklaring - ord for ord

  (VG Nett) Aktoratet fortsatte å presse Anders Behring Breivik om hans reiser til Liberia og London etter onsdagens…
 15. Dag 2, ord for ord: Breiviks frie forklaring

  (VG Nett) Anders Behring Breivik dro inn indianere, forfatter Mark Twain og nordmenns fødselsrate for å forklare hvorfor…
 16. Dag 2, ord for ord: Utspørringen av Breivik - del 2

  (VG Nett) Etter lunsj måtte Anders Behring Breivik forklare seg om sitt politiske engasjement, og ble tydelig…
 17. Dag 2, ord for ord: Utspørringen av Breivik

  (VG Nett) Aktor startet sin utspørring med hvorfor terroristen begynte å gråte av sin egen video og hvem som ga ham rett…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder