Både likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (t.v) og Arbeidstilsynet-direktør Trude Vollheim (t.h) forteller at de har opplevd seksuell trakassering. Foto: Gard Håkon Oterholm VG

Nytt samarbeid for å bekjempe seksuell trakassering

Sjefene i både Arbeidstilsynet og Likestilling- og diskrimineringsombudet har opplevd seksuell trakassering. Nå går de sammen for å jobbe mot det.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det var klyping i rumpa, beføling, tilbud om å være med på rom, ting som går langt over grensen for hva som er akseptabelt som en ung jente.

Slik beskriver Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim sin erfaring med seksuell trakassering i serveringsbransjen da hun startet i yrkeslivet.

Bakgrunn: Tusenvis har delt #Metoo: Vil vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering

– Det var veldig ubehagelig. Ofte var det eldre menn som var de verste. Det var lite fokus på det, og kanskje høyere terskel for å si fra til sin sjef, forteller hun.

Nå går Vollheim sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å gjøre en felles innsats mot seksuell trakassering i overnattings- og serveringsbransjen.

123.000 av yrkesaktive i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller mer i måneden, ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Tilsynet og LDO peker på overnattings- og serveringsbransjen som en versting.

Flere tiltak

Dette er noen av tiltakene som følger med i det nye samarbeidet:

  • Arbeidstilsynet og LDO jobber frem en felles definisjon av trakassering og seksuell trakassering som dekker begge lovverk og brukes i begge etater.
  • De to skal ha felles opplæring for inspektører på kontorene til tilsynet som jobber mot de aktuelle bransjene i januar 2018.
  • Lage en nettbasert veileder med råd og forslag for å forebygge og hindre trakassering. Den lanseres våren 2018.

Det skal også gjennomføres en felles veilednings- og tilsynskampanje i bransjen, i tillegg til at det lages en opplæringspakke som blir lagt inn som en del av Arbeidstilsynets opplæringstilbud til arbeidsgivere.

Samarbeidet skal samordnes med Arbeidstilsynets bransjeprogrammet for utelivsbransjen, som er en ordning der arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter tar fatt på utfordringer i arbeidsmiljøet i utsatte bransjer.

Fikk du med deg? Franske kvinner «henger ut grisen» etter Weinstein-avsløringene

At det er vanskelig å ta opp seksuell trakassering på arbeidsplassen er enda en grunn som gjør det nødvendig med nye tiltak, mener Bjurstrøm.

– Det å si «du ser veldig mye på brystene til en kvinnelig ansatt» til en mannlig kollega er vanskelig for en leder. Og tror jeg er noe mange kvinner har opplevd. Derfor trenger man den ekstra innsatsen vi gjør nå med opplæring og veiledning, sier hun.

Flere har delt sterke historier om hva de har blitt utsatt for i de siste ukene:

#Metoo

Samarbeidet kommer på plass samtidig som millioner av kvinner over hele verden siden midten av oktober har fortalt om trakassering og overgrep de har blitt utsatt for gjennom emneknaggen #metoo. Det hele startet da Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble anklaget for en rekke tilfeller av sextrakassering.

Siden har flere og flere delt sine egne erfaringer. Rekordmange har meldt om seksuell trakassering i 2017, menn har svart med lovnader om å endre seg og i blant annet Sverige har det vært store demonstrasjoner mot trakassering.

Etterlyser flere tiltak: Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha bedre tilbud til trakasseringsofre

– Kampanjen har fungert i den forstand at man har fått frem et problem som har vært der hele tiden, sier Bjurstrøm, som forteller at også hun ble utsatt for trakassering da hun begynte i servicebransjen i ung alder.

Positiv statsråd

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er positiv til samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og LDO.

– Seksuell trakassering i arbeidslivet er svært alvorlig. Sakal vi lykkes med å komme uvesenet til livs, må offentlige etater og partene i arbeidslivet jobbe sammen. Dette er et godt eksempel på det, skriver hun i en e-post til VG, og legger til at etatene vil dra nytte av hverandres kompetanse, og virkemidler.

Husker du? Tusenvis av svensker protesterer mot seksuell trakassering og overgrep: – Slutt å voldta oss, for faen!

Forholdene i utelivs- og serveringsnæringen beskriver hun som «ikke akseptable».

– Det må bli slutt på at spesielt unge kvinner utsettes for seksuell trakassering av gjester eller kolleger. Seksuell trakassering kan alvorlig skade mennesker som utsettes for det. Vi skal derfor ha nulltoleranse mot slibrige kommentarer og klaps på rumpen, skriver Hauglie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder