OMPLASSERT: Espen Lilleberg mister jobben som barnevernsleder i Nordre Land. Han går nå inn i en rådgiverstilling. Foto: Privat

Mister jobben som barnevernsleder i Nordre Land

Nordre Land vil nå gå gjennom alle vedtak som ble fattet mens innleide Espen Lilleberg har vært barnevernsleder i kommunen.

Artikkelen er over to år gammel

I september skrev VG om Espen Lilleberg, som siden mai har vært leid inn for å lede det kriserammede barnevernet i Nordre Land. Prislappen for tjenesten var på 2,2 millioner kroner for åtte måneder.

Lilleberg er ansatt i, og tidligere eier av, det private barnevernsselskapet Connexa.

Rådmann Jarle Snekkestad i kommunen opplyser til VG at de nå har fått på plass en ny, midlertidig barnevernsleder.

– For at det ikke skal oppstå uklarheter har vi konstituert ny barnevernsleder, og denne personen er allerede er ansatt i den kommunale barneverntjenesten, sier Snekkestad.

Han informerte formannskapet i kommunen om dette i forrige uke.

Lilleberg har vært ansatt som barnevernleder siden mai i år. Han vil fortsette å jobbe i barneverntjenesten, men da i en rådgiverfunksjon, ifølge Snekkestad.

– Betyr dette at vedtakene som har blitt gjort under Lillebergs tid som barnevernsleder er ugyldige?

– Vi har for sikkerhets skyld allerede satt vår advokat til å gjennomgå alle vedtak som er signert av barnevernslederen. Så langt kjenner jeg ikke til at noen av vedtakene må reverseres, men dette må vi selvsagt gjennomgå og kvalitetssikre, sier rådmannen.

Kommunen vil fortsatt betale det private selskapet over 260.000 kroner i måneden for Lillebergs tjenester.

– Vi har en kontrakt med Connexa og Lilleberg, og i utgangspunktet gjelder den ut året, sier Snekkestad.

Lilleberg sier at han synes det er bra at kommunen har funnet en løsning internt.

– Jeg har veilederansvar for den som er konstituert og for lederteamet generelt. Det har vært en del av min jobb hele tiden. Forskjellen nå er at det er en intern person som er konstituert som barnevernleder, så selve lederbiten av oppdraget jeg hadde, har gått ut, sier Lilleberg.

Ulovlig

I etterkant av VGs sak om barnevernslederen i Nordre Land, sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) et brev til samtlige fylkesmenn.

Her blir det i klartekst slått fast at det er ulovlig å leie inn en barnevernsleder fra et privat selskap.

«Stillingens ansvar og myndighet innebærer at det må fattes avgjørelser og gjøres inngrep med stor betydning for barn og familier. Dette er i kjernen av offentlig myndighetsutøvelse som ikke kan delegeres til private aktører eller konsulenter uten klar hjemmel i lov», het det i brevet.

Dette har også også barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) presisert.

Både kommunen og fylkesmannen i Oppland har likevel vært i tvil om dette også gjelder Lilleberg.

Nordre Land har hele tiden betalt det private selskapet Connexa for Lillebergs tjenester, men kommunen har likevel vurdert at han ikke er innleid fordi han også har hatt et personlig ansettelsesforhold i kommunen.

Les også: Horne vil rydde opp i ulovlige barnevernskjøp

I slutten av september sendte fylkesmannen derfor et brev til Bufdir, hvor de ba direktoratet presisere hva som skal til for at man regnes for å være ansatt i kommunen.

Ikke greit

I sitt svar 28. oktober viser Bufdir blant annet til at en barnevernsleder må motta lønn fra kommunen om vedkommende skal anses som arbeidstaker og ansatt i kommunen.

– Bufdir lister opp en rekke punkter som må være tilfredsstilt for at ansettelsesforholdet skal kunne regnes som fullstendig, og dette er et av punktene som vår midlertidige arbeidsavtale ikke tilfredsstiller, sier Snekkestad.

– Ut i fra det Bufdir skriver i dette brevet virker det sannsynlig at kommunen må innrette seg annerledes fremover, sier fylkeslege Erlend T. Aasheim til VG.

Aasheim opplyser at de nå vil gå i dialog med kommunen dersom det fremdeles er uklarheter på området.

– I tillegg vil vi nå dele dette brevet med alle kommuner i fylket, slik at regelverket blir klart og tydelig for alle, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder