SV om bevæpning på Oslo Lufthavn:
– En snikinnføring av permanent bevæpning

SV mener justisminister Per-Willy Amundsen snikinnfører permanent bevæpning av politiet på Gardermoen, uten å vise til en konkret ny trusselvurdering. Justisministeren sier han følger loven.

Artikkelen er over to år gammel

– I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges, sa Amundsen på en pressekonferanse torsdag.

Han opplyste også om at han vil endre politiloven for å raskere kunne innføre såkalt punktbevæpning.

– Da gjelder også bevæpning av mer permanent karakter, sa justisministeren, som er tilhenger av generell bevæpning av norsk politi.

Oslos politimester: Støtter bevæpning

På pressekonferansen ble det uttalt at Oslo Lufthavn var et sårbart terrormål, med store folkemengder og hvor såkalt fremskutt lagring ikke var noen god løsning.
Politimester i Øst politidistrikt, som ikke er tilhenger av generell bevæpning, mente at bevæpning på Gardermoen er nødvendig for å avverge terroranslag mot flyplassen.

– Vi vil om kort tid bevæpne våre mannskaper på Gardermoen, både de som jobber operativt og i grensekontrollen, sa han.

Eksperter: Bevæpning kan neppe forhindre terror

– Snikinnføring

Petter Eide (SV), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, reagerer kraftig på hvordan justisministeren håndterer spørsmålet om bevæpning på Gardermoen.

Han påpeker at SV ikke er imot bevæpning hvor dette er nødvendig basert på en konkret trusselvurdering. Han mener at å begrunne bevæpning i flere flypassasjerer og at Oslo Lufthavn er blitt større, er en svak begrunnelse for midlertidig bevæpning.

– Da vil man kunne bruke samme begrunnelse for Karl Johan, fotballstadioner og konserter, sier Eide.

Han mener at gjentatt midlertidighet bidrar til normalisering av bevæpning, og en forskuttering av Stortingets prinsipielle diskusjon om som kommer opp i 2018.

SVÆRT UENIG: Petter Eide i justiskomiteen mener at bevæpning av norsk politi er en dyptpløyende samfunnsendring. Han mener gjentatt midlertidighet fører til normalisering av bevæpning. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Dersom politiet skal bevæpnes må det være basert på konkret etterretning om en trussel, sier Eide.

Justisminister Amundsen sa på pressekonferansen at bevæpningen av politiet på Gardermoen ikke bunnet i en konkret trussel.

– Justisministeren snikinnfører permanent bevæpning av politiet, uten at det foreligger en ny trusselanalyse og uten at Stortinget har åpnet for det. Jeg mener at justisministeren undergraver Stortingets beslutningsmyndighet og den prosessen som er satt i gang, sier Eide.

Les Amundsens svar under videoen av torsdagens pressekonferanse:

Kaller inn Amundsen

Eide mener at beslutninger om permanent bevæpnet politi er en dyptpløyende samfunnsendring, og at det ikke er politiet som skal fatte avgjørelsen om dette selv, men de folkevalgte.

– Jeg vil kalle Amundsen inn på Stortinget og be ham forklare hvorfor han gjør dette uten at Stortinget har svart på spørsmålet om bevæpningen av politiet.

PST har meldt seg på og har sagt at generell bevæpning av norsk politi var nødvendig for å stanse jihadistiske terrorister. Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sa til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.

VG om bevæpningsutvalget: Klokt om våpen

– I henhold til reglene

– Det faller for sin egen urimelighet at dette er en snikinnføring av et bevæpnet politi. Den midlertidige bevæpningen på Gardermoen er innført i henhold til de regler som fremgår av våpeninstruksen med hjemmel i politiloven, skriver justis- og beredskapsminister Amundsen i en e-post til VG.

Politidirektoratet begrunner ønsket om bevæpning ut fra en konkret vurdering av trusselbildet for Gardermoen samt skadepotensial ved et eventuelt terroranslag, skriver Amundsen.

PSTs trusselvurdering har også spilt inn i avgjørelsen, samt at Øst politidistrikt og POD har vurdert at bevæpning på Gardermoen er nødvendig.

– Dersom Stortinget ønsker informasjon om den midlertidige bevæpningen på Gardermoen vil jeg selvfølgelig informere Stortinget på den måten Stortinget ønsker. Det varslede arbeidet med en lovproposisjon om permanent bevæpning for utsatte objekter vil naturligvis involvere Stortinget på vanlig måte, skriver Amundsen.

Justisministeren er for generell bevæpning av norsk politi. Det er ikke bevæpningsutvalget:

Vil ha mer bevæpning

Himanshu Gulati (Frp), også medlem av justiskomiteen, er av en helt annen oppfatning.

– Jeg kommer gjennom skriftlig spørsmål til å be justisministeren vurdere bevæpning på andre flyplasser også, sier han.

På pressekonferansen åpnet justisministeren for at det ville være naturlig å vurdere bevæpning også på andre flyplasser.

–PSTs anbefalinger har vært krystallklare når det gjelder behovet for politibevæpning på Gardermoen. Vi har imidlertid flere andre store flyplasser, som Flesland, Sola, Værnes og Torp, sier Gulati.

Han peker på det høye terrortrusselnivået i mange europeiske land.

– Det er viktig at politi- og sikkerhetsmyndighetene også foretar en vurdering av trusselen og behovet for bevæpning på andre sentrale flyplasser rundt omkring i Norge. Flesland og Torp er bare eksempler på flyplasser som bør sees på.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder