ENDRER: Toppsjef i Helse Nord, Lars Vorland (i midten) erkjenner at kontrakten hans bryter med statens retningslinjer. Her er han sammen med regionssjefene i helse-Norge og helseminister Bent Høie (H). Foto: Frode Hansen

Helse Nord-sjef Lars Vorland sier fra seg tre millioner i sluttpakke

Toppsjef i Helse Nord HF, Lars Vorland (68), sier fra seg tre millioner i sluttpakke etter VGs saker om millionavtaler i helsesektoren.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Da avtalen ble inngått i 2017 burde jeg vært oppmerksom på at punktet om sluttvederlag ikke var i tråd med statens retningslinjer, sier Vorland til VG.

I 2015 sendte nemlig helseminister Bent Høie (H) melding til helseforetakene med beskjed om å følge statens regler for lederlønninger i det offentlige.

VGs gjennomgang viser at kontrakten til øverste leder i Helse Nord, Lars Vorland, ikke gjør det. Nå beklager Vorland, som i dag har underskrevet ny kontrakt.

– Jeg har den 13. mars 2018 inngått en ny avtale hvor jeg hverken har krav på etterlønn eller sluttvederlag. Avtalen har ikke tatt høyde for at jeg snart er pensjonist, og dermed har jeg ikke behov for noe sluttavtale.

Bakgrunn: Her er helsetoppenes millionlønninger

Beklager

Da avtalen ble opprettet var det intensjonen at arbeidsavtale skulle være i tråd med statens retningslinjer, forteller kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord, Ann May Knudsen til VG.

– Slik den ble utformet, har det dessverre ikke vært tilfelle. Det står eksplisitt at administrerende direktør har krav på 12 måneder etterlønn, etter eventuelt seks måneder oppsigelse, sier hun.

VG har de siste dagene vist hvordan toppledelsen i norske helseforetak har millionlønninger, lukrative etterlønnsavtaler og fete tilleggsgoder.

SV, Sp og KrF har nå sagt at de krever en full gjennomgang av helsetoppenes kontrakter og etterlønnsavtaler i Stortinget.

Ifølge «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel», som ble vedtatt 15. februar 2015, skal styret bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte.

HELSETOPP: Lars Vorland er administrerende direktør i Helse Nord. Foto: HELSE NORD HF

Statens retningslinjer for lederlønninger i statlig eide foretak slår fast at «sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i sum ikke overstige 12 månedslønner».

Det gjorde kontraktene til administrerende direktør Lars Harry Vorland i Helse Nord. I kontrakten sto det at han har «rett til ordinær lønn i tolv måneder utover avtalt oppsigelsestid».

Sluttvederlag og seks måneders oppsigelsestid samlet utgjør dermed en «sluttpakke» på tre millioner for helsetoppen.

Sa fra seg avtalen

VG fikk tirsdag denne uken arbeidsrett-ekspert og advokat Jan Tormod Dege til å se på kontrakten.

Han understreket at det er brudd på statens retningslinjer hvis daglig leder «har rett til ordinær lønn i 12 måneder utover avtalt oppsigelsestid».

les også

Krever gjennomgang av lukrative lønnsavtaler i Helse-Norge

– Lars Vorland i HF Nord har en slik avtale med en års lønn på over kr. 2 millioner pr år og en etterlønn på cirka kr. 1 million som er lønnen i oppsigelsestiden på seks måneder. Oppsigelsestiden skal være med i etterlønnen på et år. Slik det nå er formulert, kan han få lønn i seks måneder for mye. Det pålegger styret å følge statens bestemmelser. Hvis ikke styret endrer dette kan de bli erstatningsansvarlige. Her burde styreleder rydde opp, uttalte Dege til VG.

VG konfronterte Vorland og helse-Nord med dette, og nå har Vorland altså sagt fra seg avtalen.

Helse – og omsorgsminister Bent Høie sier at han inntrykk etter å ha sett VGs oversikt over helsetoppenes avtaler, er at styrene stort sett har holdt seg til retningslinjene fra 2015:

– Det kan alltid diskuteres om retningslinjene er gode nok. Det skal vi gå gjennom nå, spesielt med tanke på retrettstillinger. Slike stillinger er ikke regulert i dagens retningslinjer, og jeg vurderer å stille tilleggskrav om å kutte bruk av dem, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder