I FELT: Illustrasjonsfoto av soldater fra Telemark bataljon som trener i felt. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

Menn tvinges til seksuelle handlinger i Forsvaret: – Det er svært vanskelig å fortelle om

20 menn i Forsvaret oppgir de har blitt utsatt for sex uten samtykke og 13 menn oppgir at de er blitt tvunget til seksuelle handlinger det siste året.

– Det er svært vanskelig for menn å fortelle om seksuelle overgrep eller handlinger de har blitt utsatt for. Rapporten fra Forsvaret viser at det er et problem som må tas på alvor, sier seniorrådgiver Live Mehlum ved Reform – ressurssenter for menn.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post, på kryptert melding via Signal eller WhatsApp på +4798060744.

Tirsdag skrev VG om Forsvarets store undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering, hvor det blant annet fremgår at 43 personer har opplevd at noen har hatt sex med dem uten deres samtykke.

Rundt halvparten av dem som svarte at de var utsatt for sex uten samtykke, var menn.

Undersøkelsen stiller 30 spørsmål om seksuell trakassering, i varierende alvorlighetsgrad. Hendelsene har skjedd i løpet av de 12 foregående månedene før undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst.

Menn utgjorde 6691 av de 8805 respondentene.

Høyre trakasseringstall

VGs utregninger viser blant annet at:

  • 750 menn har opplevd å bli fortalt seksuelle vitser eller historier som gjorde dem opprørt eller som de opplevde som støtende eller ubehagelig
  • 274 menn har opplevd at noen har tatt bilde eller film av dem, som de opplevde støtende eller ubehagelig
  • 53 menn har opplevd at noen har forsøkt å ha sex med dem uten deres samtykke, men uten å lykkes
  • 40 menn har opplevd forsøk på å bli overtalt til seksuelle handlinger når de ikke ønsker det
  • 20 menn har opplevd at noen har hatt sex med dem uten deres samtykke
  • 13 menn har opplevd å bli tvunget til seksuelle handlinger
  • 6 menn har opplevd at noen har benyttet seg av sin posisjon for å presse dem til uønsket seksuell aktivitet

Les hele rapporten her!

BISTÅR: Seniorrådgiver Live Mehlum ved Reform – ressurssenter for menn. Foto: Privat

Press fra forventninger

Å bli utsatt for seksuelle overgrep eller handlinger oppleves ofte mer skamfullt for menn enn for kvinner, ifølge Mehlum.

– Idealene og normene for maskulinitet sier at menn alltid er klare for sex. Slik er det ikke. Mange menn kan oppleve at til og med kroppen forråder dem. Det er ikke uvanlig å få ereksjon selv om man virkelig ikke har lyst på sex. Det kan være lett å mistolke, og menn kan føle seg presset til å gjøre noe de overhodet ikke er komfortable med.

– Det eksisterer fortsatt en slags tanke om at menn alltid skal si ja takk og være glad bare de får seg noe. De som har blitt tvunget til noe de ikke ville, føler seg derfor ekstra unormale. Det bryter på en måte fullstendig med forventningene.

Har du vært utsatt for seksuelle overgrep eller handlinger? Ta kontakt med ditt lokale SMISO-senter, det kirkelige ressurssenteret Adam eller Utsattmann.no.

Hun tror disse forventningene også finner sted i Forsvaret.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at menn kan ha vanskelig for å gjenkjenne sine egne erfaringer som overgrep, fordi det ikke forventes at de skal være ofre. I de fleste sammenhenger blir offeret omtalt som en «hun» og overgriperen omtalt som en «han».

– Må bli flinkere til å spørre

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa til VG forrige uke at det til tross for rundt 40 rapporterte tilfeller av sex uten samtykke, kun er kommet to anmeldelser.

– Det samme ser vi ellers i samfunnet også. Det er svært få menn som anmelder. Forskning viser at det tar ekstremt lang tid før menn snakker om det, hele 17,2 år. Noen holder det skjult hele livet, sier Mehlum.

På spørsmål om metoo-bølgen har hatt noe å si for menn som utsettes for overgrep eller andre seksuelle handlinger, svarer hun:

– Det er mye som har kommet frem i denne kampanjen, men vi har ikke vært like flinke til å løfte frem alle kjønn. Vi vet for eksempel at LHBT-personer er en utsatt gruppe. Vi trenger å løfte frem alle, ikke bare kvinnene.

Mehlum mener vi også må bli flinkere til å spørre menn rett ut om de har vært utsatt for seksuelle overgrep.

– Helsevesenet må få større kunnskap om at mange menn utsatt for seksuelle overgrep og handlinger, og spørre konkret om dette er noe de har opplevd. Det er mye hjelp å få, også for menn, men vi må bli flinkere til å opplyse om det.

– Menn tør å ta bladet fra munnen

– Vi har fått henvendelser, men ikke mange, for å si det rett ut. Jeg syns det er positivt at dette kommer fram nå, det er ikke bare den kvinnelige andelen som utsettes for seksuell trakassering, sier major Odd-Einar Eilertsen, spesialrådgiver i Norges offisers- og spesialistforbund, til VG.

– Det har kanskje vært mer tabubelagt. For kvinners del er det også veldig vanskelig for mange å sette ord på en slik opplevelse.

På spørsmål om han tror at det er vanskelig for menn å varsle om slike hendelser i et mannsdominert miljø, sier Eilertsen:

– Det har nok vært det tidligere, men jeg tror vi er kommet til et punkt der mange menn tør å ta bladet fra munnen.

Har ikke fått direkte henvendelser

Hovedtillitsvalgt for Sjøforsvaret, Kolbjørn Pedersen, skriver til VG at å bli utsatt for seksuell trakassering er svært vanskelig, uavhengig av kjønn.

– Jeg oppfordrer alle som har blitt utsatt for overgrep og trakassering til å si ifra. Forsvaret har et godt støtteapparat tilgjengelig.

OPPFORDRER TIL VARSLING: Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret Kolbjørn Pedersen oppfordrer dem som har blitt utsatt for overgrep og trakassering til å si ifra. Foto: Forsvaret

Han sier at de ikke er blitt kontaktet direkte av menn som ønsker støtte i forbindelse med slike saker.

– Tror du det er vanskeligere for menn å varsle fra om slike hendelser i et mannsdominert miljø?

– Det skal ikke være det. Forsvaret har mange gode verktøy for varsling, og jeg opplever en kultur som oppfordrer til å varsle.

Han kjenner seg ikke igjen i det Mehlum beskriver som at det eksisterer en tanke om at menn alltid skal si ja takk og være glad bare de får seg noe.

– Men jeg syns det er veldig trist at det kan oppleves slik for enkelte.

Hovedtillitsvalgte: Flest kvinner som melder fra

Hovedtillitsvalgt Camilla Løvland i Hæren sier at det blir rapportert om seksuelle overgrep og handlinger fra begge kjønn, men at det er en overvekt av kvinner som melder fra.

– Hvorfor tror du at det er slik?

– I min tid er det lagt vekt på at vi ønsker at alle skal rapportere, men jeg vet ikke hvorfor færre menn velger det, sier Løvland, og understreker at hun bare kan uttale seg for Hærens del.

Med noen unntak, får også Luftforsvaret i hovedsak henvendelser fra kvinnelige soldater, sier hovedtillitsvalgt Sara Aasen.

– Terskelen for å ta kontakt er nok høyere for menn. Vi ønsker at det skal oppleves trygt å ta kontakt uansett kjønn. Vi jobber stadig med å synliggjøre hvem de tillitsvalgte er for soldatene, og at det skal være lav terskel for å ta kontakt.

Som tillitsvalgt kan man ha ulike roller ved slike henvendelser fra soldatene, og det er derfor viktig at de tillitsvalgte på alle nivåer vet hvordan de skal håndtere dette, fortsetter Aasen.

– En tillitsvalgt er ikke helsepersonell eller politi, og derfor er det viktig at de vet hvordan de kan hjelpe å ta saken videre og hvem de kan henvise til dersom det er ønskelig av soldaten som tar kontakt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder