PREGET: Leder av FAU ved Ruseløkka skole i Oslo, Sigrid Moldestad, sier til VG at de torsdag kveld hadde et godt møte med Bane NOR om sikkerheten ved togområdet på Filipstad. Hun var tydelig preget da hun møtte pressen etter møtet. Foto: Trond Solberg

Foreldre møtte Bane NOR: – Alle tenker at det kunne vært ens eget barn

RUSELØKKA SKOLE (VG) Foreldre møtte torsdag kveld representanter fra Bane NOR for å diskutere sikkerhetsrutinene ved togtunnel-området hvor en tenåringsgutt fra Ruseløkka skole døde etter å ha fått strøm i seg søndag.

En gutt født i 2003 mistet livet da han fikk strøm i seg under søndagens ulykke på Filipstad i Oslo. To jevnaldrende – en 16 år gammel jente og en 15 år gammel gutt – ligger på sykehus med alvorlige skader.

Gutten som døde var elev på Ruseløkka skole. Den 15 år gamle gutten som er alvorlig skadet er også elev ved skolen.

Torsdag kveld møtte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) konserndirektøren for infrastruktur i Bane NOR, Vibeke Aarnes, til dialogmøte etter initiativ fra Bane NOR.

Temaet for møtet var den tragiske ulykken søndag, da med fokus på sikkerhetsrutiner ved tunnelområdet på Filipstad i Oslo.

– Det har vært et rolig og sindig møte. Jeg føler at de som møtte opp fra Bane NOR har vært forståelsesfulle, sier FAU-leder Sigrid Moldestad til VG etter møtet.

Diskuterte gjerdehøyde

Hun forteller at mange foreldre har hatt spørsmål om sikkerhetsrutinene for området:

– Vi har hatt spørsmål om hvor ofte gjerdene er sjekket, hvor ofte det er vektere på området og hva slags overvåkning som finnes. Vi har også stilt spørsmål ved hvor godt informert de er om hva som foregår på nabotomtene, for eksempel fritidsklubben vår, som ligger der, sier hun.

les også

Tenåringer fikk strøm i seg i tunnel: En død og to alvorlig skadet

– VG har tidligere skrevet om at gjerdet ved fritidsklubben bare er 1,08 meter høyt. Var dette noe som ble diskutert?

– Ja, det har vi selvfølgelig diskutert. Det er udiskutabelt at det er et lavt gjerde, og vi har uttrykt et sterkt ønske om at dette utbedres rask.

Moldestad sier til VG at FAU har opplevd at det ikke er kommunisert godt nok hvor farlig det er å ta seg inn på området, men at de etter møter har tro på at det endres:

– Vi følte at de tok oss på alvor. De er tydelig preget av det som har skjedd, og vi opplevde at de hadde en mer ydmyk tone i møtet enn hva vi har oppfattet i mediene, sier Moldestad.

– Hva slags samtaler har du hatt med foreldre de siste dagene?

– Folk synes det er veldig trist. Alle tenker at det kunne vært ens eget barn. Det er veldig nært, og bare veldig trist, sier Moldestad.

TIL MINNE: Onsdag morgen var det tent lys og lagt ned en rekke roser ved Ruseløkka fritidsklubb. Det lave gjerdet og tunnelinngangen ligger rett bak dette treet. Foto: ODA LERAAN SKJETNE/VG

les også

Rektor etter tunnelulykken: – Vi er dypt bekymret for vår elev

Bane Nor-direktør var i tunnelen: – Sterk opplevelse

Konserndirektør for infrastruktur Vibeke Aarnes i Bane NOR var selv inne på ulykkesområdet før hun møtte foreldrene på skolen torsdag:

– Det var en sterk opplevelse. Vi gikk ute på området, og inne i tunnelen slik at jeg skulle forstå dette bedre før jeg møtte opp her. Det var tøft, men nødvendig for at jeg skal gjøre en god jobb videre med dette, sier hun til VG.

Hun sier de pågående undersøkelsene av området ikke var tema på møtet fordi det ikke foreligger noen resultater ennå.

– Dette er en dyp tragisk hendelse, som går inn på oss. Vi jobber hver dag for at det skal være trygt og sikkert å ta tog – og å oppholde seg i nærheten av det. Derfor ønsket vi å komme i dialog med foreldrene her, for å forstå og for å bli kjent med området, sier Aarnes.

GOD DIALOG: Vibeke Aarnes er direktør for infrastruktur i Bane NOR, og var torsdag selv inne på ulykkesområdet. Foto: Trond Solberg

Diskuterte sikkerhet

Aarnes sier det var flere forskjellige temaer som ble tatt opp under møtet:

– Vi hadde en fin dialog, blant annet om dette området, hvordan vi kan jobbe holdningsskapende for å øke forståelsen av hvor farlig det kan være å oppholde seg på jernbaneanlegg.

– Er det underkommunisert hvor farlig det kan være?

– Når vi får slike ulykker må man stille slike spørsmål. Vi jobber med holdningsskapende arbeid, og i fjor var vi for eksempel på 40 skoler og snakket om hvor farlig det er å krysse jernbanen, klippe hull i gjerder langs skinnene og hvor farlig kontaktledninger er, sier Aarnes til VG.

les også

Tenåring døde i togtunnel – gjerdet som skal beskytte er 70 centimeter for lavt

– Vil prege oss i lang tid

VG snakket med rektor Merete Hansen på Ruseløkka skole på telefon tidligere torsdag.

Hun opplyste da at hun ikke ønsker å uttale seg om kveldens FAU-møte, men sier følgende om den siste uken:

– Dette vil prege oss i lang tid fremover. Vi fortsetter å ha en god dialog med både elever og foresatte, og vi vil fortsette å håndtere denne situasjonen i tiden fremover, sier hun.

les også

Tenåringer fikk strøm i seg i tunnel: – Brutalt og vondt

Onsdag denne uken skrev VG at gjerdene ved tunnelen er lavere enn det Bane NORs eget regelverk tilsier:

Ifølge reglene skal flettingsgjerder som sikrer jernbanen, og som skal settes opp i byer, tettbygde strøk og andre steder der det er viktig å beskytte folk mot høyspentanlegg skal være minst 1,8 m høyt, men VGs målinger viste at gjerdet rundt den potensielt livsfarlige tunnelen nede i 1 meter og 8 centimeter – hele 70 centimeter for lavt.

ÉN METER HØYT: Gjerdet er lavere enn Bane NORs eget regelverk tilsier og varselet om «høyspenning livsfare» er festet på stolpen mot sporet, vendt vekk fra allmennheten. Foto: TORE KRISTIANSEN Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder