AN OLD CHRISTMAS TREE: Kunnskapsminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner fotografert bak en noe tynn julegran under regjeringsforhandlingene på Granavollen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Regjeringen: Fyller engelsk-hull i videregående

Den nye regjeringen tetter igjen engelsk-gapet i 1. og 2. klasse på videregående - og plusser på en realfagtime i barneskolen.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over ett år gammel

Det er to av mange enkeltnyheter innen skoleområdet i firepartiregjeringens avtale etter forhandlingene på Granavollen.

Spesielt savnet av engelsk-undervisning i andre- og tredje-året i videregående skole er noe mange elever har kjent på.

les også

Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

– Jeg har lenge lurt på det selv siden jeg gikk ut fra videregående; hvorfor er ikke engelsk obligatorisk fag etter første året? Nå skal vi innføre engelsk også i vg2 og vg3 som et obligatorisk fag. Det tror jeg vil bety mye for fremtidige elever, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

les også

Hjerneforsker: Håndskrift er bra for hukommelsen

Han fremhever engelsk-utvidelsen som en av de viktigste skolesatsingene i den nye regjeringsplattformen.

Leder Agathe Waage i Elevorganisasjonen er positiv til mer engelsk for alle elever, men advarer mot at det blir en halvhjertet satsing.

FORLANGER KVALITET: Leder Agathe Waage i Elevorganisasjonen sammen med Håkon Randgaard Mikalsen i Norges studentorganisasjon. Foto: Lone Lohne, VG

Krever kvalitet

– Når det skal innføres obligatorisk engelsk i vg2 og vg3, må det være en engelsk som treffer og utfordrer elevene – og ikke bare en videreføring av ungdomsskole-engelsk. Det er viktigere enn noensinne å gi elever i videregående en opplæring som bidrar til at elevene mestrer engelsk. De skal ut i studier og jobber som ofte krever mestring av engelsk flytende. Derfor er det viktig at utvidelsen av obligatorisk engelsk skjer med kvalitet og ikke bare med timetall, sier leder Agathe Waage i Elevorganisasjonen som representerer 170.000 elever i videregående skole.

les også

Jo, norske elever er blitt flinkere

Kunnskapsministeren fremhever også en ekstra realfagtime i barneskolen som en viktig nyhet på skoleområdet. Men det er foreløpig uklart i hvilke klassetrinn timen skal innføres.

Her er noen av de andre skole-tiltakene i regjeringsplattformen:

Grunnskolen

# Prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.

# Evaluere situasjonen til de yngste barna i skolen og sikre at det tas hensyn til de yngste barnas hverdag i arbeidet med nye læreplaner.

# Vurdere hvordan de yngste barnas tilbakemeldinger om egen skolehverdag kan bli en del av kvalitetssystemet og informasjonsgrunnlaget til skoleledelse og skoleeiere.

les også

«Skolesviket»: – Pappa, vet du hva? Jeg er dum

# Ha mål om å gi alle skoler tilgang til lærerspesialister i begynneropplæringen.

# Styrke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole.

# Legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

# Vurdere å innføre krav om at skolene på barnetrinnet skal ha tilstrekkelig med tilgjengelige ressurser med faglig fordypning i spesialpedagogikk.

# Forbedre det spesialpedagogiske støttesystemet for å sikre at barn får raskere og bedre hjelp og at fagkompetansen kommer barna til gode.

les også

Psykologspesialist: - Teoretisk skole passer dårlig for barn med ADHD

# Gjøre endringer i støttesystemet slik at mer spesialpedagogisk og annen relevant kompetanse er til stede i barnehage og skole, tettere på barn og elever.

# Gjennomgå regelverk og andre tiltak for å sikre at flere barn og elever skal få inkluderende spesialpedagogisk oppfølging av lærer med relevant kompetanse.

# Kartlegge bruken av andre yrkesgrupper enn lærere i spesialundervisningen, med sikte på at alle elever skal få nødvendig faglig tilrettelegging og oppfølging.

Videregående

# Styrke rådgivnings- og veiledningstjenesten, herunder gi fylkeskommunene og karrieresentrene en sterkere rolle i utdanningsvalg i grunnskolen, og videreføre en egen rådgiverutdannelse.

# Gjøre det enklere for yrkesgrupper med erfaring fra annet arbeidsliv å bli ansatt i skolen som rådgivere.

# Gi elever som har svake resultater fra ungdomsskolen, bedre tilpasset overgang til videregående opplæring gjennom tilbud som Ung11.

les også

SV om skolesviket: - Vi skaper tapere tidlig hvis vi fortsetter som før

# At fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen.

# Åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og lærerkandidatordningen.

# Fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser.

# Utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene, og øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene.

# Sette krav til at alle fylker må tilby YSK (Yrkes- og studiekompetanse), som kombinerer yrkesfag og studiespesialisering og hvor man oppnår studiekompetanse og fag/svennebrev på fire år, samt utvide ordningen til flere fag og skoler.

# Vurdere mer fleksible løp innen yrkesfaglig opplæring, med utvidet mulighet for å kombinere praksis og skole.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Solberg-regjeringen
 3. Jan Tore Sanner
 4. Politikk
 5. Oppvekst

Flere artikler

 1. Nå kommer Grande-reformen: Alle skal oppleve mestring i videregående

 2. Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

 3. Utvalg: Videregående-elever får rett til å fullføre - må bestå før neste nivå

 4. Advarer Arbeiderpartiet mot å droppe hjemmeleksene

 5. Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

Fra andre aviser

 1. Forskere fulgte bergenselever i fire år og ble overrasket

  Bergens Tidende
 2. Elever i videregående skole bør gis mulighet til å velge en tredje vei

  Aftenposten
 3. Debatt: – Høyre velger pisken fremfor gulroten

  Bergens Tidende
 4. Utvalg foreslår færre timer med fremmedspråk: – Jeg er så glad for å ha lært et ekstra språk så godt

  Aftenposten
 5. – Resultatet er at vi aldri har hatt flere som fullfører

  Fædrelandsvennen
 6. Debatt: - Vi gjør nyankomne elever til Norge en bjørnetjeneste

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder