KLAGER PÅ HENLEGGELSEN: Nina Fossheim mistet sin sønn Jonas Skarsvåg Fossheim i en kanoulykke mens han var elev på Seljord folkehøgskole i Telemark. Hun klager nå statsadvokatens henleggelse av en straffesak mot folkehøgskolen inn for Riksadvokaten. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Statsadvokaten henlegger sak mot folkehøgskole etter kanoulykke

Statsadvokaten har henlagt en straffesak mot Seljord folkehøgskole og en lærer etter at en elev omkom under en kanotur i regi av skolen.

Saken ble først henlagt av politiet i september 2017, men gjenåpnet av statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud sist sommer. Før jul kom meldingen om at også statsadvokaten har henlagt saken på grunn av bevisets stilling.

Advokat Vibeke Meland har på vegne av den omkomne elevens familie påklaget henleggelsen. De mener det foreligger tilstrekkelige bevis til at det kan tas ut tiltale mot både Seljord folkehøgskole og læreren som iverksatte kanoturen.

MINNES: Et bilde av sønnen Jonas står hjemme hos Nina Fossheim. Han døde i en kanoulykke på Seljord folkehøgskole i Telemark i april i 2016. Foto: Therese Alice Sanne

Kanovelt på Bøelva

Det var den 9. april i 2016 at 20 år gamle Jonas Skarsvåg Fossheim fra Trondheim padlet i kano på Bøelva sammen med medelever fra Seljord folkehøgskoles friluftslinje i Telemark.

les også

Mistet livet etter kanovelt – statsadvokaten omgjør politiets henleggelse

Kanoen Fossheim og en medelev satt i, forsvant plutselig ned stryket ved Herrefoss i Bøelva. Kanoen veltet, og medeleven kom seg i land. Fossheim ble hentet i land, og det ble satt i gang hjerte- og lungeredning. Men 20-åringen ble erklært død på Rikshospitalet senere samme dag. Dødsårsak: drukning.

OMKOM: Jonas Skarsvåg Fossheim (20) var elev på Seljord folkehøgskule og mistet livet i kanoulykken i Bøelva i april 2016. Foto publiseres i samråd med familien. Foto: PRIVAT

«Reagerer med vantro»

Den forulykkede elevens mor, Nina Fossheim, reagerer sterkt på statsadvokatens henleggelse. Hun mener det foreligger tilstrekkelige bevis til at det kan tas ut tiltale mot skole og lærer.

– Jeg reagerer med vantro og spør meg selv om det kan være mulig. Hvis henleggelse opprettholdes, betyr det at det er fritt frem for folkehøgskolene å arrangere aktiviteter i skolens regi uten risikovurderinger og risikotiltak før og under opplegg, sier Nina Fossheim til VG.

les også

Lærer klippet håret til elev – risikerer tre og et halvt år i fengsel

Hun mener folkehøyskoleelever mangler vern og sikkerhet og at Folkehøgskolelovens krav om «fullt forsvarlig læringsmiljø …» ikke er noe verdt.

– Ved åpenbare brudd stilles ingen til ansvar, sier Fossheim.

Statsadvokat Anne Margrethe Katteland, som har henlagt saken mot folkehøgskolen, sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken så lenge henleggelsen er klaget inn for Riksadvokaten.

«Urimelig kritikk»

– Det er dypt beklagelig og jeg forstår at moren ikke kan bli ferdig med dette, men det er ikke rimelig kritikk å komme med, sier Øyvind Brandt, leder av Folkehøyskolerådet, til kritikken fra Fossheim.

– Folkehøyskolene har alltid vært opptatt av risikovurdering, både før og under turer. Det er planer og manualer for risikovurdering, og elevenes sikkerhet står i høysetet. Det er klart det er en belastning å være en heldøgnsskole med internat og stor aktivitet, men skolene har kommet veldig langt når det gjelder beredskap og sikkerhet, fortsetter han.

les også

Daglig trimtime i skolen endres fra krav til målsetting

Lettet rektor

Rektor Godtfred Særsland på Seljord folkehøgskole uttrykker at skolen er lettet over henleggelsen.

– Det har vært en lang og krevende prosess med påkjenninger for alle parter. Politiet har gjort omfattende og grundige vurderinger i flere omganger som nå har munnet ut i at de henlegger saken. Vi er selvsagt lettet over henleggelsen, skriver Særsland i en tekstmelding til VG.

På spørsmål om hvordan han reagerer på at Fossheim har påklaget henleggelsen – og mener en henleggelse går ut over folkehøgskole-elevers sikkerhet, skriver rektoren:

– Gjennom den lange perioden fra ulykken og frem til i dag, har skolen hatt grundige interne gjennomganger og sett på ulik virksomhet og ulike aktiviteter. Skolen, både styret og de som arbeider der, har sterkt fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og risikovurdering av skolens aktiviteter, skriver Godtfred Særsland til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder