GRENSEN: Norges grensekommissær, oberst Roger Jakobsen, sammen med den russiske grensekommissæren, oberst JN. Mednikov, bak. For første gang siden 1947 har Norge og Russland gått opp hele grensa mellom landene og oppmålingen viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er to kilometer lengre enn ved forrige måling. Foto: Grensekommissariatet / NTB scanpix

Grensen mot Russland 2 kilometer lengre

For første gang siden 1947 har Norge og Russland gått opp hele grensa mellom landene.

innenriks.vaktsjef@ntb.no

Oppmålingen viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er 2 kilometer lengre enn ved forrige måling, opplyser Politidirektoratet.

– Tre firedeler av grensen går i elver og vann. Ett mye benyttet prinsipp er at grensa følger de dypeste punktene i elva. Over tid vil disse punktene og elvesvinger endres når rennende vann graver ut elveløpet. Dette er en av grunnene til at grensa nå er lengre enn ved forrige måling, sier grensekommissær Roger Jakobsen.

les også

Interfax: Høyforræderi-rettssak mot utpekt informant har startet i Moskva

les også

Frode Berg ryster Etterretningstjenesten

En annen grunn er at ny teknologi har gjort måling av buer og svinger mer nøyaktig enn tidligere.

Norge og Russland har samarbeidet om grenseoppgangen. Norge har blant annet hatt ansvar for flyfotografering, mens russisk part har stått for dybdemålinger i elver og vassdrag.

Grensekommissariatet er underlagt Politidirektoratet som eget selvstendig organ. Oppgavene er å påse at bilaterale avtaler mellom Norge og Russland overholdes, forebygge hendelser, samt oppklare fakta og gjennomføre forhandlinger ved hendelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder