Ny strategi for habilitering av barn

Helsedepartementet legger i disse dager fram en strategiplan for bedre helsetjenester til barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke barn, og deres foreldre.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 15 ÅR GAMMEL

Blant de viktigste tiltakene er å styrke kapasiteten og utvikle videre kompetanse hos dem som arbeider innenfor habiliteringstjenesten. Barn, unge og familier med sammensatte problemer må i dag ofte forholde seg til tjenester som ikke er godt nok koordinert. Den nye strategiplanen skal bidra til å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud som er tilpasset brukernes behov.

Det vises blant annet til bruk av individuell plan som et viktig virkemiddel når tiltak skal kunne settes inn tidlig og innrettes mot hele utviklingsperioden til barn og unge.

Det skal også bli flere kurs og bedre informasjon til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, og bedre veiledning til kommunene.

Habiliteringstjeneste for barn er i dag opprettet i alle landets fylker. Mye av virksomheten foregår poliklinisk med tilbud om observasjon og diagnostisering basert på dagopphold eller i poliklinikk.

I løpet av 1990-årene har det skjedd en betydelig oppbygging av det fylkeskommunale rehabiliterings- og habiliteringstilbudet, både for voksne og barn.

Helsedepartement mener likevel det er behov for økt kompetanse og mer forskning på alle nivåer innenfor dette området. Opprettelse av flere universitetsstillinger innen fagfeltet vil både bidra til økt kompetanse og til å heve fagfeltets status, heter det i rapportens konklusjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder