I HARDT VÆR: Lektor Simon Malkenes er frittalende, og det har blitt åpnet personalsak etter hans uttalelser på NRKs Dagsnytt atten. Foto: Siri Vaggen Olsen

Åpnet personalsak mot lærer som varslet

Osloskolen har åpnet personalsak mot lektor Simon Malkenes etter at han i programmet Dagsnytt 18 fortalte om hvordan en urolig skoletime artet seg på Ulsrud videregående.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

I ettertid ble det skrevet et leserinnlegg, angivelig fra elevene i klassen. Men nå stiller flere seg tvilende til om det virkelig er elever står bak flere av formuleringene i innlegget.

les også

Refser utdanningsdirektør for å bruke konsulent-gigant mot skolevold i Oslo

«Vi er i gang her. R kom sju minutter for sent. B kom 08.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. S kaller R for tulling og jævla inder. B lager prompelyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at han nå skal begynne. Nå må jeg avslutte timen.»

Beskrivelsen er hentet fra Simon Malkenes’ opptreden i NRK-debatten om fritt skolevalg i Dagsnytt 18 den 5. mars. Malkenes underviser klassen i norsk, og gjenga et kort referat fra en time i klassen med anonymiserte elever i form av bokstaver.

Uttalt seg kritisk

Malkenes har også flere ganger tidligere uttalt seg kritisk til at såkalt fritt skolevalg i Osloskolen gir en oppsamling av elever med spesielle utfordringer på et fåtall skoler i Oslo, som Ulsrud.

les også

Oslo kommune bruker konsulenter mot skolevold - uten støtte fra politisk ledelse

Nå risikerer Malkenes i verste fall sparken etter at ledelsen mener han med sitt innlegg kan ha krenket elevene.

VG kjenner til at læreren tirsdag den 13. mars ble underrettet av rektor David Dunlop om at han som Malkenes’ overordnede hadde sendt inn varsel til skoleeier i tråd med opplæringslovens paragraf 9A-5, som regulerer elevenes arbeidsmiljø knyttet til blant annet mobbing og trakassering av elever.

Vil ikke kommentere

Hverken Malkenes eller Dunlop ønsker å uttale seg til VG om saken.

Rektoren skriver i en tekstmelding om en eventuell personalsak mot læreren til VG:

– Av hensyn til taushetsplikten er dette noe jeg verken kan avkrefte eller bekrefte.

les også

Osloskolen kjøper medietrening til rektorer for 30.000 kroner dagen

Kommunikasjonssjef Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune, ber om alle spørsmål i saken på epost.

– På generelt grunnlag verken avkrefter eller bekrefter vi eller skolene hvorvidt det eksisterer personalsaker knyttet til en av våre ansatte, skriver Larsen til VG.

Lektor Simon Malkenes er også uvanlig sparsommelig med kommentarer i denne saken.

– Nei, denne saken kan jeg ikke kommentere, sier han til VG.

Frittalende kritiker

Malkenes har i flere år markert seg som en frittalende kritiker av Osloskolens vekt på målstyring, karakter- og prøvejag. Han har gitt ut boken «Bak fasaden i Osloskolen,» som også inneholder systemkritikk mot måten osloskolen styres på.

Etter deltakelsen i programmet Dagsnytt 18, hvor Malkenes illustrerte en situasjon i en norsktime i en 3. klasse, publiserte Aftenposten et leserinnlegg der elever i den aktuelle klassen kritiserte Malkenes for å ha snakket ned skolen og klassen.

På grunn av formuleringer i innlegget og uklarheter om hvor mange elever som sto bak innlegget, har flere, deriblant NRKs programleder Fredrik Solvang, som ledet den aktuelle Dagsnytt 18-sendingen, stilt spørsmål ved om skoleledelsen eller ledelsen i Utdanningsetaten har bistått elevene med å skrive innlegget.

Blant annet har denne setningen i elevenes innlegg, fått flere til å stusse:

«Malkenes’ fokus på et inntakssystem som ikke fungerer, fører slik vi ser det til at inntakssystemets negative sider bare blir forsterket. Hva gjør det med søkertallene?»

Mener innlegg er skrevet av elever

Både kommunikasjonssjef Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten og Ulsrud-rektor David Dunlop fastholder at innlegget er skrevet av elever og hverken helt eller delvis av ledelsespersoner på skolen eller i etaten.

– Hvem tok initiativet til å skrive innlegget, Dunlop?

– Det var elevene selv som tok initiativ til dette.

– Bidro noen i ledelsen ved skolen eller i Utdanningsetaten til å initiere, eller helt eller delvis skrive innlegget?

– Nei, svarer rektoren.

ILLUSTRERTE: Lektor Simon Malknes illusterte i debattprogrammet Dagsnytt 18 på NRK en situasjon i en norsktime i 3. klasse her ved Ulsrud videregående skole.

Ingen kjente til innlegget

Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten skriver i en epost at ingen i utdanningsadministrasjonen kjente til innlegget før det ble publisert i Aftenposten.

– Ingen i administrasjonen i Utdanningsetaten kjente til det omtalte innlegget før det kom på trykk. Vi kjenner ikke prosessen om hvordan det ble forfattet, men forholder oss til det Aftenposten skriver om at en elev sendte inn innlegget og at dette var på vegne av flere elever.

Aftenpostens debattansvarlig for unges debattsider Si;D, Ingvild Berg, sier til VG at hun ikke har noen grunn til å tvile på at det er elever selv som har skrevet innlegget:

– Nei, det er ikke noe vi har mistanke om. Det er ikke uvanlig at ungdom får hjelp med for eksempel det språklige når de skriver innlegg, sier Berg.

Hun presiserer at det også var elevene som sendte innlegget, ikke en avdelingsleder på skolen som skal ha bistått elevene med å finne adresse til avisen og noe praktisk hjelp.

les også

KrF-Hareide ut mot skolestart for seksåringer: – Har mistet mye lek

Følger nøye med

Lærernes mektige fagorganisasjon, Utdanningsforbundet, følger nøye med på Malkenes-saken.

– På generelt grunnlag kan jeg si: Skulle det vise seg at skoleledelsen ved en skole bruker paragraf 9a i opplæringsloven mot en lærer i stedet for at den brukes for elevene, da er vi på ville veier. Og dersom det skulle vise seg at ledelsen ved en skole, etter å ha startet forundersøkelser mot en ansatt, driver en sak videre mot læreren ved å skyve elever foran seg, ja da er det selvsagt helt uhørt, sier Olsen til Utdanning.

Odd Erling Olsen understreker at skoleledelsen er i sin fulle rett til å sette i gang forundersøkelser i en sak.

– Saker som angår enkeltpersoner, har vi i Utdanningsforbundet Oslo ingen kommentar til, sier Olsen.

Dersom det reises en personalsak mot en person, kan det resultere i en samtale, advarsel eller ytterste konsekvens avskjed.

Flere artikler

 1. Aftenposten: Elevers kritiske innlegg mot lærer opprettet på avdelingsleders PC

 2. Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

 3. Skolesjef Søgnen kom med detaljer om Malkenes-saken i offentlig høring

 4. Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

 5. Søgnen: Taushetsplikten ikke brutt

Fra andre aviser

 1. Ingen personalsak mot Ulsrud-lærer Simon Malkenes

  Aftenposten
 2. Ulsrud-rektoren ga Malkenes reprimande

  Aftenposten
 3. Elever fikk hjelp med lærerkritisk leserinnlegg av leder ved skolen

  Aftenposten
 4. Skolebyråden mener Ulsrud-rektor må trekke media-krav til Malkenes

  Aftenposten
 5. Oslo-skolen har startet «en prosess» mot lærer etter opptreden i NRK-program

  Aftenposten
 6. Leder: Pris for ytring

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no