REAGERER: Anne-Kristine Bohinen er bistandsadvokat for eleven som ifølge dommen i tingretten ble utsatt for seksuelt misbruk i skoledrosjen. Foto: Frode Hansen, VG

Dom: Utviklingshemmet elev seksuelt misbrukt i skoletaxi – advokat påpeker hull i loven

En psykisk utviklingshemmet elev (17) med funksjonsnivå som et barn ble utsatt for seksuelt misbruk av sjåføren i skoletaxien. Nå reagerer jentas mor, lærere og bistandsadvokat på at jenta ble behandlet som en voksen i retten.

Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen har skrevet et brev til Barneombudet i saken. Hun mener den har avdekket et hull i regelverket:

«Det var med vantro jeg under saksforberedelsen til tingrettens behandling av straffesaken så at en psykisk utviklingshemmet pike tilsvarende et aldersnivå på 4 til 6 år ikke har større rettsvern enn voksne når man blir utsatt for seksuelle handlinger», skriver hun i brevet.

les også

Støre om lang ventetid: – Det er ofrene som får lide

Dersom den 17 år gamle jenta hadde hatt en biologisk alder under 14 år, kunne forholdet vært behandlet under en paragraf i straffeloven som gir et langt større rettsvern, mener hun.

I en sakkyndig-vurdering fra høsten 2014 ble det konkludert med at jenta hadde en finmotorisk og visuell fungering som tilsvarer et aldersnivå på rundt fire år.

– De sa det hadde skjedd noe i taxien

Lovbruddet som nå har vært oppe i retten, skjedde i november i fjor.

– Jenta ble hentet i en taxi fra skolen sammen med en annen elev. Den andre eleven ble sluppet av som vanlig. Deretter ringte jentas søster og mor til oss da hun var kommet hjem. De sa det hadde skjedd noe i taxien, forteller jentas kontaktlærer til VG.

Læreren uttaler seg til VG i forståelse med, og på vegne av, jentas mor og ledelsen på skolen der jenta er elev. Læreren møter VG møter sammen med en faglærer. Begge er spesialpedagoger og har jobbet tett på eleven over tid.

GAMLE KJENTE: Barneombud Inga Bejer Engh (til venstre) har fått brev fra bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen (til høyre) i skoletaxi-saken. Bildet er fra den såkalte Gjerdrum-saken i tingretten på Eidsvoll – der Bejer Engh var aktor for noen år siden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Taxisjåføren anket

Ifølge dommen har taxisjåføren begått en seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det, mens han hadde i oppdrag å gi eleven skoleskyss.

Domfelte bestrider at han har hatt noen form for fysisk kontakt med jenta under turen, og dommen er nå anket, ifølge mannens forsvarer.

I dommen festet retten lit til jentas forklaring. Hennes kommunikasjon har foregått i tilrettelagte avhør med en politioverbetjent som har seks års erfaring med avhør av barn.

Drosjesjåføren ble dømt til ett års ubetinget fengsel, samt å betale offeret en oppreisning på 75.000 kroner.

Den aktuelle lagmannsretten vurderer nå om anken slipper igjennom til en ny behandling der, får VG opplyst.

les også

Siktet for kvelningsoverfall på kvinner: Politiet ber trolig om forvaring

– Blitt redd for å ta drosje

Hendelsen har fått store konsekvenser for jenta. Hun har gått mye ned i vekt, hun har vært innlagt på barnepsykiatrisk helsevern med akutt psykose, sier jentas kontaktlærer.

– Vi ser at ting som hun tidligere kunne, som alfabetet med fingerspråk, nå er forsvunnet. Hun er blitt mye mer passiv, og hun er blitt redd for å ta drosje. Hun nekter å gå inn i bilen uten ledsager, fortsetter læreren.

Skolens avdelingsleder forteller at hun får én-til-én-undervisning nå og ledsager i taxi.

– Men hun er så svak at vi vil kalle henne en skygge av seg selv. Dette er helt forferdelig, sier skolens avdelingsleder til VG.

Kontaktlæreren mener taxisjåføren har fått en for mild dom.

– Hvis eleven hadde blitt rettsvurdert for sin mentale alder, og ikke etter sin biologiske alder, så snakker vi om et helt annet straffenivå og erstatningsansvar. Vi snakker om et hull i loven i denne saken, sier kontaktlæreren.

les også

Norge begjærer utlevering av overgrepsmistenkt barnepasser

Det mener også funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO):

– Dette er en forferdelig sak. Jeg er ikke jurist, men som vanlig legmann er det ikke vanskelig å forstå at både foreldre og skole reagerer på at et helt forsvarsløst menneske med en mental alder som en førsteklassing, behandles i domstolen som en 17-åring. Her virker det urimelig at retten er kommet frem til en dom ut fra fysisk alder, og ikke mental alder på fornærmede, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

les også

Mann dømt for å ha bestilt sexdukke utformet som et barn

Vil ha lovendring

Bistandsadvokat Bohinen mener det bør vurderes en lovendring for å ivareta rettsvernet til psykisk utviklingshemmede som den fornærmede jenta i skoletaxien.

– Seksuelle handlinger med barn under 16 år er regulert i straffelovens paragraf 304. Med dagens lovverk vil ikke psykisk utviklingshemmede personer med tilsvarende fungering som min klient, ha samme ubetingede krav på oppreisning som de under 16 og 14 år vil ha, konstaterer Bohinen.

les også

27-åring dømt til tolv års fengsel for nettovergrep mot 49 jenter

Overtredelse av paragraf 297, som taxisjåføren er dømt etter, utløser nemlig ikke skadeerstatning slik som paragraf 304 (seksuelle handlinger med barn under 16 år – journ.anm.).

les også

Dømt for voldtekt av åtte sektmedlemmer

Barneombudet: Kommunalt ansvar

Barneombud Inga Bejer Engh ønsker ikke å uttale seg om alder eller vurdering av straff og oppreisning. Men hun understreker at det er kommunens ansvar å sikre elever trygg transport til og fra skolen.

– Vi mener at alle kommuner bør kreve politiattest av dem som transporterer barn til og fra skolen. Dette finnes det hjemmel for i Helse- og omsorgstjenesteloven, skriver hun i en e-post til VG.

les også

Tidligere lokalpolitiker dømt til elleve års forvaring for overgrep

Taxiselskapet: – Forferdelig

Det aktuelle taxiselskapet der den domfelte sjåføren var ansatt, beklager hendelsen.

– Det er forferdelig at dette har skjedd. Alle som kjører med oss skal være trygge og vel ivaretatt fra de går inn i bilen til de er fremme, skriver direktøren i selskapet i en e-post til VG.

les også

Kine Guttormsen og Tanja Arntsen anmeldte samme mann for voldtekt: – Vi ønsker å hjelpe andre

– Sjåføren får selvfølgelig aldri mer jobbe for oss. Han vil heller ikke kunne jobbe som sjåfør hos noen andre. Politiet utsteder ikke ny kjøreseddel og han har dermed mistet muligheten til å være yrkessjåfør for all fremtid, skriver taxi-lederen – med bakgrunn i dommen.

les også

Statsadvokatene tar voldtektssaker på alvor

GENERALSEKRETÆR: Lilly Ann Elvestad jobber i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, som har over 330.000 medlemmer. Foto: FFO

VG har vært i kontakt med både den domfelte taxisjåføren og hans nye forsvarer, Shayantini Moorthy, som er forelagt spørsmål og påstandene om hull i lovverket og opplevelsen av seksuelt misbruk.

Ingen av dem vil kommentere saken.

– Jeg overtok denne saken etter at domfelte anket inn saken med sin daværende forsvarer. Vi venter på at lagmannsretten skal ta stilling til ankespørsmålet, og jeg har ingen kommentarer utover dette til saken på nåværende tidspunkt, skriver Moorthy i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder