Aase Lionæs er død

INNENRIKS

Oslo: Aase Lionæs er død, 91 år gammel. Lionæs hadde en lang arbeidsdag i Arbeiderpartiets tjeneste fra hun sluttet seg til partiet i 1924.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:17

Lionæs ble cand.oecon i 1930, og hun uttalte at hun valgte å studere sosialøkonomi «for å bistå partiet i kampen mot arbeidsledigheten».

Lionæs deltok aktivt i oppbyggingen av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) på 1930-tallet. Hun var vararepresentant til Stortinget for Oslo Arbeiderparti fra 1954, før hun ble fast medlem fra 1958 til 1977.

Aase Lionæs gjorde seg sterkt gjeldende som medlem av Nobelkomiteen fra 1948 til 1977, og hun var leder av komiteen fra 1968 til 1977. Hun gjorde seg omstridt gjennom tildelingen av Nobels fredspris til Henry Kissinger og Le Duc Tho i 1973 og til Menachem Begin og Anwar Sadat i 1978.

Lionæs hadde et langt liv i politikken for Arbeiderpartiet, der hun ble respektert for sin uavhengighet og stridbarhet.