Tvangsgifting er voldtekt

Fullbyrdet tvangsekteskap er voldtekt, mener Human Rights Service. De foreslår en lovendring som sidestiller fullbyrdet tvangsekteskap med voldtekt i norsk straffelovgivning.

ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

- Organisert voldtekt

Jeanette ble selv tvangsgiftet som 16-åring. I går karakteriserte hun bryllupsnatten som en organisert voldtekt. Fire andre kvinner fra land hvor tvangsekteskap praktiseres, var også til stede og fortalte om sine erfaringer.

- Som kvinne kan man ikke si nei. Det hjelper ikke, hevdet alle fire, og fikk støtte av nyansatt medie- og dokumentasjonsansvarlig i HRS, Hege Storhaug.

Storhaug har skrevet bøker om tvangsekteskap og fulgt temaet som journalist siden tidlig på 90-tallet.

- I landene hvor tvangsekteskap praktiseres, har kvinnene nesten ikke råderett, sa hun.

Foreslår lovendring

HRS mener at seksuell aktivitet i et tvangsekteskap foregår under tvang. Derfor foreslår de at straffelovens kapittel 19, som omhandler seksualforbrytelser, også skal omfatte fullbyrdet tvangsekteskap. Da vil den tiltalte kunne idømmes fengsel i 21 år.

Nyvalgt styremedlem i HRS, norsk-pakistanske Shahzad Rana (34), ble kjent da han engasjerte seg i debatten etter Fadime-drapet i Sverige tidlig i år. Rana er gift med norske Sunniva.

Rana vektlegger den preventive effekten av HRS' forslag til lovendring.

- Forslaget innebærer også en nyansering av begrepene, ved å skille mellom tvangsekteskap og fullbyrdet tvangsekteskap.

Rana mener de aktuelle miljøene bør ta mer ansvar for at overgrep ikke skjer.

- Det er høyst beklagelig at denne typen ting skal reguleres gjennom lovverket. Det burde være miljøene selv som var proaktive her, mener han.

Advokat Eva Frivoll i Askim har ført flere saker for retten hvor kvinner har ønsket å annullere sitt tvangsekteskap. Frivoll har gjort en juridisk vurdering av den 15 sider lange utredningen av HRS-forslaget og støtter det, blant annet fordi det vil føre til at man får ubetinget offentlig tiltale. - Det finner ikke sted ubetinget offentlig tiltale ved tvangsekteskap i dag. Man må anmelde selv. Dette er det mange jenter som ikke tør, mener Frivoll.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) er ikke udelt positiv til forslaget fra HRS.

- Jeg skjønner behovet for å slippe å reise tiltale. Noen kan ønske å komme seg ut av ekteskapet, men ikke å anmelde familiemedlemmer. Vi risikerer at det ikke er jenta selv som kan bestemme, men at myndighetene tar over.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) mottok utredningen av forslaget i går, men var ikke tilgjengelig for kommentar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder