Kritikk mot Tønne-dekningen

Dagbladet får kritikk for at dekningen av Tønne-saken ble for overdimensjonert, personfokusert og delvis var preget av manglende presisjon og nøyaktighet.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

De tre som har vurdert medienes rolle i saken som førte til at tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt eget liv før jul, mener Dagbladet burde sørget for å møte Tore Tønne ansikt til ansikt før saken ble lansert. Han burde også ha fått sette seg inn i dokumentene som dannet grunnlaget for saken.

Saken startet med Dagbladets oppslag om at Tore Tønne fikk 1,5 millioner kroner for å bistå Kjell Inge Røkke i forbindelse med Kværner-fusjonen. Umiddelbart etter Tore Tønnes selvmord nedsatte Norsk Presseforbund et utvalg som skulle granske medienes dekning av saken.

Redaktørforening

Guri Hjeltnes, Svein Brurås og Henrik Syse presenterte rapporten om Tønnesaken på landsmøtet i Norsk Redaktørforening i Oslo mandag. De mener det var nødvendig og riktig av Dagbladet å gripe fatt i saken, men savner en distanse mellom reportasje og kommentar.

Saken ble i for stor grad en sak om Tore Tønnes personlige egenskaper og integritet, uten av avisen kjente saken til bunns. Kommentarer bidro til dette, og bruken av vignetten "Tønne-saken" bidro til personfokusering selv om store deler av saken ikke handlet om Tore Tønne, mener de.

De tar til ordet for at redaksjoner i lignende saker oppnevner en medarbeider i rollen som "kald hjerne", som skal bringe inn motforestillinger og holde kontakten med den angrepne part.

-Det er redaktørenes jobb å vurdere hvilke saker som trenger en kald hjerne, og å sikre at diskusjonen om kritisk og undersøkende journalistikk blir holdt oppe i redaksjonene, sa Guri Hjeltnes til forsamlingen av redaktører.

Andre medier

Også andre medier kritiseres for dekningen av Tønne-saken. NRKs Viggo Johansen i Redaksjon 1 brukte ordene "korrupsjon, grådighet og dekkoperasjoner" i en debatt om Tønne-saken. Forskerne mener programlederen dermed knytter et utidig bånd mellom Tore Tønne og begrepet korrupsjon.

Aftenposten kunne bidratt med en vinkel om at det ikke var mulig å påvise spor av økonomiske bindinger mellom Kjell Inge Røkke og Tore Tønne i Tønnes statsrådsperiode, men saken blir redigert i Tønnes disfavør for å "passe inn i" det generelle nyhetsbildet. Også Dagens Næringsliv kritiseres.

Forskerne mener et påfallende trekk ved det samlede mediebildet er ensidigheten i uttalelser og kommentarer fra eksterne kilder.

Utvalget mener at advokatfirmaet Bahr ikke bare bidro til at saken oppsto, men også til at den ikke ble tilstrekkelig belyst og kommentert. Firmaet burde vist større initiativ og mer åpenhet for å belyse saken, men var i stedet preget av et ønske om å arbeide i fred, mener de.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder