TIRSDAG I KINA: Ser du bilene? Dette bildet ble tatt over en motorvei innhyllet i smog – luftforurensning og tåkepartikler i Zhengzhou i Kina tirsdag morgen. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / X03234

Norsk forsker: Ren luft vil gjøre verden 0,5 grader varmere

Dårlig nytt for verdens klima: Når verden fjerner sin enorme luftforurensning, vil det gi økt global oppvarming og rene klimasjokket i Asia.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Du trenger bare være en dag i Beijing før du skjønner at her må det gjøres noe. Og nå blir det gjort noe, både India og Kina tar dette på alvor. Det er realistisk å anta at dette er borte i løpet av et par tiår, sier forskningsleder Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

GOBAL EFFEKT: Fjerningen av luftforurensning i Kina og India vil forbedre luften for millioner av mennesker, men vil ha en global effekt på temperaturen, slår forskningssjef Bjørn Samset på Cicero fast. Foto: Cicero

les også

Ny rapport: Disse hendelsene ville ikke skjedd uten global oppvarming

Utilsiktet

Men den forbedrede luften har også en utilsiktet bieffekt: Luftforurensningen har dempet solinnstrålingen og redusert klimaendringene. Mer solskinn ned til bakken kan medføre at temperaturen i Sørøst-Asia vil kunne stige med hele to grader. Dette vil medføre en betydelig økning av nedbør og dramatisk ekstremvær.

Dette viser en internasjonal studie ledet av Samset.

Med seg i studien har nordmannen hatt forskere fra blant andre amerikanske NASA og det store engelske forskningssenteret Priestley International Centre for Climate i Leeds. Rapporten publiseres nå i den internasjonale vitenskapelige journalen Geophysical Research Letters.

les også

Klimaprofessor: CO₂-kurven Norge ikke vil at verden skal se

At fjerning av luftforurensing vil medføre temperaturheving, har vært kjent lenge, men vanskelig å beregne. Denne analysen viser hvilken effekt det kan få, og hvor effekten er størst.

les også

Selger frisk luft på boks i ekstremforurenset Beijing

– Vi opplevde motsatt effekt etter det store vulkanutbruddet på Filippinene i 1991, da Mount Pinatubo-vulkanen hadde stort utbrudd. Partikler herfra spredde seg i atmosfæren og medførte at den globale temperaturen sank med en halv grad, og det varte i om lag to år, forklarer Samset.

RAMMER VÅR DEL: Når India og Kina reduserer sin luftforurensning, vil det gi en merkbar økning i global oppvarming, særlig på nordre halvkule. Røde felt betyr varmere på grunn av rene luft. Foto: GRAF: Cicero

Fungerer som filter

– Du kan si – vi i Europa og i USA har i stor grad tatt denne problematikken med luftforurensning allerede, blant annet ved å redusere svovel i utslipp til luft. Men India og Kina, som begge har enorme forurensningsproblemer, er nå i ferd med å ta tak i dette, og vil kunne klare det i løpet av kanskje 20 år, slik vi i vesten klarte det. Men vi vet også at denne forurensningen har fungert som et filter – hver enkelt partikkel har reflektert sollys ut igjen i verdensrommet og dermed demper solens varmende effekt. Nå dette forsvinner, vil solinnstrålingen øke, forklarer Samset.

MER REGN I ASIA: Luftforurensningen har medført en brems i global oppvarming. Når den fjernes, vil også nedbøren økte sterkt, særlig i India og Kina, viser rapporten. Foto: Cicero

Effekten er så stor at den vil få utslag over hele verden: Samsets analyse viser at global oppvarming kan øke med fra 0,5 til 1,1 grader hvis alle lands luftforurensing ryddes opp i.

– Men størst vil effekten være der reduksjonen skjer – temperaturen på årsbasis kan øke med hele to grader i Kina og India. Men nesten mer dramatisk er den beregnede effekten dette vil ha på nedbør og ekstremvær i området. Nedbøren kan øke med over fire prosent, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder