VG spør folket: Hva er norske verdier? − Det er bygda og norsk mat

«Norske verdier» har hatt en sentral plass i sommerens start på valgkampen. Men hva er de viktigste verdiene for nordmenn? VG har spurt folket og en verdiprofessor.

  • VG
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

– Nestekjærlighet. Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg.

Dette er ordene Håvard Bjerknes (26) fra Trondheim tar i bruk når han forteller hva som er norske verdier for ham.

– Det er bygda, norsk mat, norske tradisjoner og å være med familien, sier John Anders Finsveen (18) fra Lier i Buskerud.

– Et samfunn som prøver å inkludere flest mulig, sier Kristin Brun-Pedersen (26) fra Drammen.

På gaten i Drammen, Tromsø og Oslo har VG spurt folk hva som er norske verdier for dem – se videoen i toppen.

Verdier «under angrep»

Den store verdidebatten om verdier startet under Evangeliesenterets sommerstevne da Martin Kolberg (Ap) tok et oppgjør med Sylvi Listhaug (Frp) og mente hun handlet i strid med kristne verdier.

Siden da har politikere uttalt at norske verdier er under angrep og andre igjen har avfeid kritikken og ment at den bygger på frykt og nostalgi om det som var.

– NESTEKJÆRLIGHET: Håvard Bjerknes (26) mener nestekjærlighet er en god norsk verdi. Han mener det kommer til syne med at det er greit og naturlig for ham at Norge får nye landsmenn, blant annet gjennom flyktningkrisen.

I VGs ferske undersøkelse sier 8 av 10 som stemmer Fremskrittspartiet at de er enig i at norske verdier er under angrep. 55 prosent av Sp-velgerne sier det samme. 32 prosent av alle de spurte er uenig i påstanden.

– Men er nordmenn enige om hva norske verdier er?

– Nei, og det vil de aldri være. Man har ulike verdier og utrolig forskjellige meninger om hva norske verdier er, men det er noe som går igjen, sier professor emeritus og forsker Ottar Hellevik, som i 32 år har kartlagt nordmenns verdioppfatninger.

Debatt: Nestekjærligheten er ikke norsk.

– Likestilling og ikke-religiøs

I 1985 startet arbeidet med Norsk Monitor, som er en verdiundersøkelse som gjennomføres annethvert år, med 3–4000 nye deltagere hver gang, av Ipsos MMI.

– Vi måler ikke hva som er viktigst, men vi får et godt bilde på hvilke verdier mange i samfunnet har felles, sier Hellevik og nevner to verdier som preger Norge i 2017:

– Likestilling og ikke-religiøs er noe som går igjen hos veldig mange nordmenn.

Sammen med datteren Tale Hellevik har forskeren skrevet et kapittel om verdier og verdiutvikling i tredje bind av boken Det norske samfunn.

Saken fortsetter under bildet

VERDIPROFESSOR: Professor emeritus Ottar Hellevik har kartlagt verdisynet til nordmenn siden 1985.

Der slår de fast at befolkningens verdisyn er likest når det gjelder antimaterialisme, likestilling, teknologi, ikke-religiøs, lovrespekt, antistatus, rural og trygghet.

I boken siteres også Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) integreringsbarometer for 2015.

Der svarte 89 prosent at vern av barns rettigheter er en svært viktig verdi for dem, 88 for demokrati, 87 for likhet for loven, 83 for ytringsfrihet, 75 for likestilling mellom kjønnene, 71 for personlig frihet, 64 for familiesamhold, 63 for respekt for homofile og 59 for religionsfrihet. Nederst kommer økonomisk og sosial likhet, som 50 prosent anser som en svært viktig verdi.

Sveinung Rotevatn (V) og Audun Lysbakken (SV): Alt var ikke bedre før.

Verdiutviklingen

Følger man Helleviks forskning fra 1985 til 2017 ser man at nordmenns verdier forandret seg fra et tradisjonelt og idealistisk verdisyn mot et materialistisk syn til midten av 1990-tallet.

– Siden da har det gått i motsatt retning. Siden 2003 har folk fått mer idealistiske og moderne verdier. Likestilling er et eksempel på det.

Han mener man har gått bort fra et materialistisk verdisyn fordi folk ikke lenger har den samme frustrasjonen over å måtte skaffe seg mer. Nå er flere fornøyde med sin økonomiske situasjon, forteller Hellevik.

SOSIALT: For Anne Evenseth (66) er det at man har et sosialt samfunn en viktig verdi.

– At godene er likt fordelt

Anne Evenseth (66) bor i Tromsø. Hun forteller at likeverd er en viktig verdi for henne.

– Det at man har et sosialt samfunn, at man tar vare på hverandre og at godene er likt fordelt, sier hun fra gaten i Tromsø.

Det forteller Hellevik at går igjen i forskningen også. Han trekker frem den økte innvandringen som et eksempel der debatten mellom politikere og kommentatorer ikke stemmer overens med oppfatningen i befolkningen.

Ola Borten Moe i 2010: Mangler selvtillit på norske verdier

– Forskningen har vist at stadig flere svarer at innvandring er en berikelse og færre svarer at det er en trussel for norske verdier. Og folk er mer positive der det er flere innvandrere, forteller Hellevik, som slår fast at den økte innvandringen har bidratt til at flere har positive holdninger til innvandrere.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no