Refser Huitfeldt for homo-vedtak

Publisert: Oppdatert: 26.03.09 07:21

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Mener regjeringen bryter egne regler

Anniken Huitfeldt (Ap) får flengende kritikk fra sitt eget fordelingsutvalg for å gi penger til Frelsesarmeens ungdom på tross av deres diskriminering av homofile.

I et brev VG har fått tilgang til, får Barne- og likestillingsministeren svært krass kritikk for at hun aksepterer diskriminering som er religiøst begrunnet, stikk i strid med gjeldende regelverk.

«Det vil lett skapes et inntrykk av at de med gode forbindelser i departementet eller det politiske miljø, vil kunne skaffe seg en særbehandling ved at søknader innvilges til tross for at de er i strid med regelverket», skriver fordelingsutvalget i brevet.

Utvalget, som fordeler offentlig støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, sa i desember nei til å støtte Frelsesarmeens ungdom. Årsaken er at homofile nektes lederverv i organisasjonen.

VG Nett-leser:Om homofile føler seg støtt av denne gruppen (som forøvrig bidrar stort for å hjelpe de dårligste stilte her til lands) får de bare holde seg unna.Diskutér!

Etter sterke reaksjoner og klage til departementet, overprøvde Huitfeldt 19. februar i år vedtaket.

Regler skal følges

- Det er sjelden at vi som underliggende etat ytrer oss om behandlingen av en klagesak. Når vi gjør det i denne saken, er det fordi vi er bekymret for prosessen.

Det er opp til politikerne å bestemme regelverket.

Men når det finnes et regelverk, må man forholde seg til det, sier leder i fordelingsutvalget Ramborg Elvebakk til VG.

- Når reglene blir endret i forbindelse med behandlingen av en klagesak, er det uheldig, legger hun til.

Utvalget er krystallklare på at forskriften juridisk sett ikke kan forstås slik departementet tar til orde for i klagesaken.

Statssekretær Kjell Erik Øie er uenig i at departementet har brutt egne forskrifter, men sier at departementet vil endre forskriften fordi den kan tolkes ulikt.

- Dette er ingen politisk snuoperasjon.

Dette er en forskrift som jeg personlig kjenner bakgrunnen for, og vedtaket i klagesaken er i tråd med det som har vært hensikten hele veien, sier Øie til VG.

Denne artikkelen handler om