Staten har krenket Breiviks menneskerettigheter

Anders Behring Breivik vant frem i deler av sitt søksmål mot staten. Retten mener deler av soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Oslo tingrett mener at staten har krenket Breiviks menneskerettigheter på følgende punkt:

**EMK artikkel 3: Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Retten mener derimot at staten ikke har brutt følgende punkt:

**EMK artikkel 8: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

I tillegg må staten betale Breiviks saksomkostninger på 331.000. Han vil ikke anke de delene av dommen der han fikk medhold.

– Han må få kontakt med andre mennesker. Isolasjonen, at han ikke har kontakt med andre, må løses opp, sier Breiviks advokat Øystein Storrvik på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– I praksis har vi fått medhold i første instans. Jeg vil håpe at denne grundige gjennomgangen fra retten fører til at man letter isolasjonstrykket mot ham, legger han til.

Breivik vant mot staten: Les dommen i sin helhet her

– Umenneskelig behandling

Breivik er farlig og vil trolig tilbringe resten av sitt liv i fengsel. Det er grunn til å hindre ham i å opprette kontakt med meningsfeller for å unngå at han inspirerer andre, skriver retten i dommen.

Retten ser imidlertid ikke at han representerer en tilsvarende ekstrem risiko inne i fengselets høysikkerhetsavdeling. Dommer Helen Andenæs Sekulic mener at de sikkerhetsmessige aspektene har tatt overhånd i fengselet.

Blant annet stiller retten seg undrende til at Breivik fortsatt må møte alle besøkende bak en glassvegg, til tross for at psykiater Randi Rosenqvist mener dette ikke lenger er nødvendig.

«Etter rettens syn er det ikke samsvar mellom de risikovurderinger som er foretatt av ham, hans gode oppførsel i fengselet siden pågripelsen, og det strenge regimet han fortsatt er underlagt», skriver dommeren.

«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet», mener dommeren.

Hun konkluderer også med at de hyppige nakenkontrollene av Breivik er unødvendige. En periode måtte han kle av seg alle klærne hver gang han kom tilbake fra luftegården.

«Etter rettens syn må den ekstrabelastning nakenundersøkelsene innebar anses som en nedverdigende behandling i konvensjonens forstand», står det i dommen.

Les også: Ekspert om Breivik-dommen: – En modig avgjørelse

– Vil fremstå som frisk

Et av temaene i retten var hvorvidt Breivik hadde fått psykiske skader av soningsforholdene.

«Retten mener at det er en større fare for at Breivik underrapporterer helseproblemer enn at han lyver om symptomer. Han vil være frisk, og ønsker å fremstå som en lederskikkelse», skriver dommer Helen Sekulic Andenæs i dommen.

Breiviks advokat Øystein Storrvik beskrev i retten Breivik som mental sårbar, og trakk frem at det var tvil om tilregneligheten hans da han ble dømt til 21 års forvaring. Det er retten enig i.

«Det er all grunn til å være forsiktig med å utsette ham for langvarig isolasjon, selv om han tilsynelatende klarer seg bra. Denne dimensjonen synes ikke å være tilstrekkelig hensyntatt ved vurderingen. Retten kan ikke se at problemstillingen er drøftet i de vedtak som er truffet», skriver retten.

– Dommen er overraskende, jeg må bare ta den til etterretning. Det henvises til hans psykiske tilstand som ikke tas hensyn til, sier psykiater Henning Værøy til VG.

Han fulgte deler av rettssaken mot Breivik for VG.

– Det er i og for seg litt upløyd mark det her. Jeg satt bare på gjerdet og tittet og tenkte på hva som ville skje, hvordan retten ville vurdere det som kom frem, sier han, og legger til at han ville vært mindre overrasket dersom det hadde gått andre veien.

Les mer: Overrasket regjeringsadvokat vil ikke svare på Breivik-anke

Får ikke sende brev til meningsfeller

Breivik mente også at de manglende mulighetene til å sende brev til meningsfeller og «nye venner» utenfor fengselet var et brudd på menneskerettighetene hans. Det er ikke retten enig i.

Dommer Sekulic Andenæs mener at brevene kan inspirere andre, og dermed utgjøre en ny trussel for samfunnet.

«Breiviks interesse i å etablere et kontaktnett må vike for statens interesse i å forhindre mulig høyreekstrem radikalisering», skriver hun i dommen.

Retten mener heller ikke de sterke restriksjonene for besøk eller telefonsamtaler er brudd på menneskerettighetene.

Flere klager

I prosedyren understreker Storrvik at det ikke har noe å si hvilke handlinger man har begått, når retten skal vurdere soningsforholdene.

Han viste også til flere dommer fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som fastslår at også terrorister med flere hundre liv på samvittigheten skal ha grunnleggende menneskerettigheter i fengsel.

Regjeringsadvokaten: – Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten

Viste til sikkerhetsvurderinger

Regjeringsadvokaten argumenterte på sin side med at fengselet er nødt til å ha strenge soningsforhold så lenge Breivik kan være en fare for andre.

– Vi må se om hans soningsforhold er i tråd med menneskerettighetskonvensjonen. Det er de konkrete forholdene for hans regime som må vurderes av retten. Og der er han ganske godt rustet, også sett i lys av diagnosene han har fått. Det skal selvsagt ikke holdes mot ham i seg selv, men det må få en viss betydning i vurderingen, sa regjeringsadvokat Marius Emberland i retten.

Han viste også til sikkerhetsvurderingene som er gjort av Breivik, der psykiater Randi Rosenqvist har sagt at hun ikke kan utelukke at den terrordømte 37-åringen vil begå nye voldshandlinger for å få oppmerksomhet rundt seg selv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder