OSLOFJORDTUNNELEN: I 2011 brant en trailer inne i Oslofjordtunnelen. Tunnelen har siden blitt kraftig oppgradert. Foto: Per E. Knudsen / Røyken Og Hurums Avis NTB scanpix

Riksrevisjonen: Mange tunneler mangler nødvendige sikkerhetstiltak

Riksrevisjonen har vurdert sikkerheten ved 41 særlig risikoutsatte tunneler. De er ikke fornøyde.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Arbeidet med å forbedre sikkerheten i veitunneler har ikke kommet langt nok, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport som blir overlevert Stortinget i dag.

– Det er satt i verk viktige oppgraderinger, men for mange tunneler er sikkerhetsdokumentasjonen fortsatt ikke på plass og det blir ikke gjennomført brannøvelser. Trafikantene har heller ikke god nok kunnskap om sikker atferd i tunneler, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Husker du? EU gir Norge gigantisk tunnelregning

Undersøkelsen viser at risikoanalysene for et flertall av de 41 tunnelene ikke tar opp spesielle forhold og risikoer ved tunnelen.

Les også: 42 høyrisikotunneler i Norge

– Uten gode risikovurderinger vil en heller ikke få godt nok grunnlag for å avgjøre sikkerhetstiltak som bør settes i verk, eller for å utarbeide beredskaps- og innsatsplaner for tunneler, sier Foss.

Les også kommentaren: Farlige tunneler

Nederst i saken står det hvilke tunneler Riksrevisjonen har sett på.

Mangler brannøvelser

I halvparten av tunnelene har det heller ikke vært brannøvelser de siste fire årene.

– Dette gjelder blant annet syv undersjøiske tunneler som gjennom risikoanalyser og faktiske hendelser er kjent for å ha langt flere branner enn andre tunneler, heter det i pressemeldingen.

Det er årlig i gjennomsnitt 1300 uønskede kjørestopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i de 1130 norske veitunnelene.

Brann i tunneler er ikke sjeldne. En rapport fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap fra 2014 viser at det i snitt var 21 tunnelbranner i Norge hvert eneste år de siste 8 årene før rapporten ble publisert.

Men arbeidet med oppgradering for å møte EUs tunneldirektiv går langsomt.

Norge må oppgradere 224 riksveitunneler før 2019, men per i fjor var dette bare gjort i 19 tunneler. I år skal det gjennomføres tiltak i 40 tunneler og man regner med å bli ferdig med arbeidet i 12 av disse innen nyttårsaften.

– Riksrevisjonen vil gjøre oppmerksom på at viktige sikkerhetstiltak ikke kommer på plass for om lag 75 av riksveitunnelene når fristen går ut, står det i rapporten.

Også 250 fylkesveitunneler skal oppgraderes fram mot 2020.

Smekk til Statens vegvesen

Riksrevisjonen mener at informasjonen til trafikantene om kjøreatferd i tunneler, sikkerhetsutstyr og bruk av dette samt selvredning heller ikke er god nok.

– Undersøkelsen viser at Statens vegvesen i alt for mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten, sier Foss.

Riksrevisjonen skriver at sentrale retningslinjer, veiledninger og kvalitetssystemer enten ikke er utformet eller oppdaterte og at de ikke gir tydelige føringer for arbeidet med risikoanalyser og beredskapsplaner i regionenene.

– Vegdirektoratet har heller ikke god nok informasjon for å følge opp at tunneler blir forvaltet i tråd med lover og forskrifter, heter det videre.

Riksrevisjonen anbefaler Samferdeselsdepartementet å sørge for at Vegdirektoratet oppdaterer rammeverket for forvaltning av sikkerheten i tunneler og at de utvikler en felles veileder for beredskapsplaner og følger opp forvaltningen i regionene.

Les også: Forsker: Tilfeldig at ingen omkom i tunnelbrannen

– Videre foreslår Riksrevisjonen at direktoratet sammen med nødetatene styrker kompetansen om brann og redning og setter i verk videre tiltak for å gi trafikantene bedre kunnskap om selvredning og sikkerhetsutstyr i veitunneler, heter det videre i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.

Ting på gang

I sitt svarbrev til Riksrevisjonen skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det allerede er satt i verk tiltak for å styrke sikkerheten i norske tunneler. Statens vegvesen er i gang med å oppdatere retningslinjene og prosessbeskrivelsene.

Samferdselsdepartementet vil også be veivesenet om en oversikt over gjennomførte tiltak og arbeid som ennå ikke er fullført.

– Videre viser statsråden til at en er i gang med å lage ny mal for beredskapsplaner. Statens vegvesen skal starte arbeidet med en veileder i å utarbeide beredskapsanalyser. Sammen med annen sikkerhetsdokumentasjon vil denne gi et enda bedre grunnlag for å utarbeide gode beredskapsplaner, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Departementet vil følge opp dette arbeidet og be om en framdriftsplan som viser når oppdatert sikkerhetsinformasjon kan være på plass i de tunnelene som ikke har dette.

Vegdirektoratet har også etablert en nasjonal arbeidsgruppe for brannvern i tunneler.

Disse tunnelene har Riksrevisjonen ettergått:

Arnanipatunnelen i Bergen, Byfjordtunnelen i Rennesøy, Bogstunnelen i Høyanger, Fjærlandstunnelen i Jølster, Hyvingstunnelen i Voss, Jernfjelltunnelen i Gulen, Lærdalstunnelen i Aurland, Naustdalstunnelen i Naustdal, Oppljostunnelen i Stryn, Risnestunnelen i Bergen, Røldaltunnelen i Odda, Sundafjelltunnelen i Flora, Åkrafjordtunnelen i Etne, Folgefonntunnelen i Kvinnherad, Frafjordtunnelen i Gjesdal, Magnhildskartunnelen i Bremanger, Steiggjetunnelen i Årdal, Ellingsøytunnelen i Ålesund, Fannefjordtunnelen i Molde, Freifjordtunnelen i Gjemnes, Helltunnelen i Malvik, Innfjordtunnelen i Rauma, Måndalstunnelen i Rauma, Rotsethorntunnelen i Volda, Storsandtunnelen i Skaun, Ljønibbtunnelen i Stranda, Steinfjelltunnelen i Namskogan, Storvasshammertunnelen i Snillfjord, Fagernestunnelen i Narvik, Korgfjelltunnelen i Hemnes, Leirviktunnelen i Narvik, Nappstraumtunnelen i Vestvågøy, Nordkapptunnelen på Nordkapp, Pollfjelltunnelen i Lyngen, Skardalstunnelen i Kåfjord, Sløverfjordtunnelen i Hadsel, Stallargotunnelen i Kvalsund, Vardøtunnelen i Vardø, Steigentunnelen på Hamarøy, Tosentunnelen på Brønnøy og Vindviktunnelen i Gildeskål

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder