UT MOT LISTHAUG: Stortingsrepresentant Abid Raja mener Sylvi Listhaug feiler kraftig i sitt arbeid for å integrere innvandrere som får opphold i Norge.

UT MOT LISTHAUG: Stortingsrepresentant Abid Raja mener Sylvi Listhaug feiler kraftig i sitt arbeid for å integrere innvandrere som får opphold i Norge. Foto: Terje Bringedal VG

Venstre-Raja: Listhaug fremmer hverdagsrasisme

#norsknok

Venstres Abid Q. Raja går kraftig ut mot statsråd Sylvi Listhaug (Frp) og hevder hun bidrar til hverdagsrasisme.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Raja mener statsminister Erna Solberg (H) bør dempe sin innvandrings- og integreringsminister.

– Jeg er en av mange i Venstre som balanserer i vurderingen av om vi på vårt landsmøtet i vår fortsatt bør støtte et Frp i regjering. Hvis Listhaug får lov til å ture frem, er sjansene store for at jeg og mange i Venstre vil vende regjeringen ryggen i vår, sier Raja.

– I sin nyttårstale ba statsminister Erna Solberg det norske folk bli med på hverdagsintegrering av våre nye landsmenn. Det likte jeg veldig godt. Da skurrer det veldig når en av hennes statsråder fremmer hverdagsrasisme.

– Hva mener du med at Listhaug fremmer hverdagsrasisme?

– Jeg vil egentlig ikke bruke konkrete eksempler, fordi mange vil da hevde at det ikke er noe godt eksempel på hverdagsrasisme. Det er helheten i Listhaugs budskap over lang tid, som dessverre ikke bidrar til integrering, men til å få frem hverdagsrasisme.

Hva vil det si å være norsk? Del dine tanker og opplevelser med integrering og rasisme under emneknaggen #norsknok på Facebook, Twitter og Instagram!

Les også: Sophie Elise raser mot Listhaug

– Søker problemer fremfor løsninger

– Kan du være konkret?

– Hun er både innvandrings- og integreringsminister. At hun kjører en hard innvandringspolitikk, er en ting, men hun har også regjeringens ansvar for at de som faktisk kommer til Norge og får opphold her, blir godt integrert og tatt vel imot. Det er her jeg mener hun svikter.

FÅR KRITIKK: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Helge Mikalsen VG

– Eksempler?

– Hun søker problemer fremfor løsninger, i motsetning til sin sjef, statsministeren. Samlet bidrar hennes holdninger til at forholdene i hverdagen for brunhudete og muslimer i Norge forverres. Jeg kan også vise til noen slike eksempler som jeg mener har bidratt til å skape negative holdninger:

– Da hun fremmet sine innstrammingsforslag sa hun at flyktninger og innvandrere «ikke kan bli båret på gullstol» inn i Norge. Det hun da signaliserer er at vi innvandrere forventer å bli båret frem. Jeg mener det er veldig feil signal, både fordi det gir grobunn for rasisme og fordi det faktisk er feil. Det samme gjelder utsagnet henne om at man må «yte for å nyte».

Les også: Åpne Dører fikk 1,3 millioner etter Listhaug-video

– Hva er feil?

– At innvandrere ikke jobber og sliter like mye som etniske nordmenn. Helt siden min far og den første foreldregenerasjonen kom til Norge på 1970-tallet, har de jobbet og slitt for å bli en del av det norske samfunnet. Ingen av de ble båret frem på gullstol. Min far hadde tre jobber: Han jobbet på spikerfabrikken i Nydalen på dagtid, hadde kveldsjobb og helgejobb.

– Det er den jobbkulturen vi har vokst opp i. Mitt inntrykk er at de fleste innvandrerne jobber ræva av seg. De yter som bare rakker'n. Men Listhaugs retorikk leder oss til å tro at innvandrere er unnasluntrere som bare kommer for å nyte, og at hun akter å stramme dem opp. Dette bidrar i sum til å skape hverdagsrasisme, sier Raja.

Kronikk: Det haster, Listhaug!

– Nører opp under

– Og når hun sier at hele den tredje verden ikke kan komme til Norge, så nører hun opp under holdninger om at Norge kan bli tatt over av mørkhudede. Det er også slike undertoner hun bidro med i debatten om pengeinnsamlingen til NOAS, da hun startet motinnsamling for forfulgte kristne. Jeg mener også at de fortjener hjelp, men settingen er feil. Jeg synes hun mangler grunnleggende hverdagshumanisme overfor innvandrerne. Hennes integreringspolitikk er splittende.

– Hun har fått til en innstramming det synes å være ganske bred enighet om, etter flyktningstrømmen i 2015?

– Det er ikke det jeg kritiserer, også jeg mener ulovlige innvandrer skal ut av Norge, jeg kritiserer måten hun uttaler seg på. Jeg mener retorikken hennes bidrar til hverdagsrasisme. Det er en del holdninger i det norske samfunnet, som mener folk med hvit hudfarge er bedre enn andre. Da trengs Erna Solbergs hverdagsintegrering, ikke Listhaugs konfliktskapende linje. Statsministeren bør derfor feie vekk hverdagsrasismen fra statsrådenes retorikk, slik at hverdagsintegreringen kan starte og styrkes.

Listhaug: Undergraver hva rasisme er

Statsminister Erna Solberg (H) tar Listhaug i forsvar.

– Jeg er helt uenig med Abid Raja i at hun ikke jobber med integreringsspørsmål. Men det er en utfordring at når hun snakker om integrering, så er det ikke så mange som er interessert i å skrive om det.

Selv er statsråd Sylvi Listhaug helt uenig i påstandene fra Raja.

– Å fremstille det å stille krav og være tydelig på hva som forventes av dem som får opphold i Norge som grunnlag for hverdagsrasisme mener jeg bidrar til å undergrave hva rasisme faktisk er. Denne stemplingen av alt mulig som rasisme gjør at begrepet på mange måter mister sin kraft og sitt innhold. Det synes jeg er veldig uheldig, fordi jeg mener det er viktig å bekjempe rasisme som er forestillingen om at mennesker kan deles inn i forskjellige raser og at personer kan tillegges negative egenskaper ut fra hvilken rase de påstås å tilhøre, svarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

– Politikere kan ikke vedta at noen blir integrert, men vi kan legge til rette for at de lykkes. Den enkelte må legge ned en betydelig egeninnsats for å lære seg norsk og komme inn i arbeidslivet. Derfor er det viktig med krav. Når det gjelder begrepet gullstol ble det nettopp brukt for å understreke at ingen kan vedtas integrert, men at det forutsettes stor egeninnsats. Uttrykket at man må yte før man kan nyte betyr i bunn og grunn det samme som gjør din plikt – krev din rett! Hvis noen mener det ligger hverdagsrasisme i dette, må jeg si at jeg blir bekymret for hvordan debatten i Norge utvikler seg, sier statsråden.

Rajas eksempel om at ikke hele den tredje verden kan komme til Norge og Europa, svarer hun slik til:

– Jeg registrerer at den samme Raja synes monarken uttrykte seg greit og folkelig da han sa at «vi kan ikke ta imot hele Afrika.» i VG i april i fjor. Da er vel ytterligere kommentar overflødig, sier Sylvi Listhaug.

Les også: Listhaug vurderte å gi seg

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder