12.000 mottaksplasser står tomme

Én av tre tilgjengelige plasser i norske asylmottak er ikke i bruk. UDI vil ikke vurdere nye kutt før over sommeren.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

UDI har flere ganger økt kapasiteten i norske asylmottak for å kunne håndtere fjorårets flyktningkrise.

Men de siste månedene har det kommet svært få asylsøkere i Norge – faktisk må vi tilbake til 1997 for å finne lavere tall. Samtidig jobbes det på spreng med å få bosatt de som får bli i landet.

Det har ført til at nesten 12.000 tilgjengelige plasser i asylmottakene nå står tomme, ifølge tall fra 20. juni. Tallet inkluderer både faste plasser og stykkprisplasser, samt ledig kapasitet på ankomstsentrene i Råde og i Kirkenes.

Se oversikten over kapasiteten i hvert enkelt mottak i kartet øverst.

I løpet av de neste månedene vil tallet trolig bare øke: Nylig ble det offisielle anslaget for asylankomster i år nedjustert fra 25.000 til 10.000.

Gjennomsnittlig pris per plass i et ordinært mottak er 110.000 kroner i året, inkludert transittplasser, opplyser UDI. Det utgjør 301 kroner om dagen.

Hvis alle 12.000 plasser hadde vært vanlige plasser, ville det kostet staten 3,5 millioner om dagen. Anslaget er imidlertid usikkert, siden stykk - og beredskapsplasser er langt billigere – mens plasser for enslige mindreårige er over tre ganger så dyre.

Asylmottakenes interesseorganisasjon mener man bør finne billigere løsninger.

– Vi må ha en viss beredskap. Samtidig må vi finne løsninger som er billigere for staten. Her må leverandørene og staten sette seg ned og finne en løsning. Noe av vårt formål er å sørge for en fornuftig bruk av offentlige midler i denne bransjen, sier Tore Vaagen i DROF.

De frykter at overkapasiteten vil føre til at mottak som nylig er etablert må legges ned. Vaagen mener UDI i større grad bør kjøpe beredskapsplasser ved eksisterende mottak, i stedet for å etablere nye ved behov.

– Vi er veldig urolig for ustabiliteten. Det er veldig dumt for hele systemet at vi oppretter og avretter mottak med kjappe intervall.

UDI sier at de står overfor vanskelige avveininger.

– Det er vanskelig å si hvordan situasjonen utvikler seg. Vi har valgt å ta ned noe kapasitet, men vi må vurdere situasjonen på nytt over sommeren. I fjor var det i august og september at ankomstene økte dramatisk. I år er usikkerheten større enn på lenge, sier direktør i region – og mottaksavdelingen, Christine Wilberg.

Regjeringen strammer inn: Stripper flyktningene for trygdefordelene

Hun opplyser at 4700 plasser er sagt opp med virkning fra 31. juli og frem mot september. Da vil antallet ledige plasser være i overkant av 5500, sier Wilberg, som ikke regner ankomstsentrene i Finnmark og Østfold som en del av den ordinære kapasiteten.

Dersom situasjonen skulle utvikle seg i høst, vil det likevel ikke være nok.

– Vi har god kapasitet, men vi har ikke store innkvarteringsløsninger i bakhånd som kan håndtere store ankomster på kort tid. Skulle vi få ankomster som vi hadde i fjor høst, må vi igjen ta i bruk akuttløsninger, sier Wilberg.

Disse tallene fra 6. juni viser hvordan beboere var fordelt på de ulike type mottakene. Fra 6. juni til 20. juni harden totale ledige kapasiteten økt med omtrent 200 plasser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder