FLUELARVER: Det var søsteren som oppdaget larvene som kravlet i såret mellom Åges tær. Senere døde Åge av hjertestans. Foto: Privat

Larvene i såret til Åge (76): Norlandia meldte ikke fra til kommunen

Informasjonen om larvene i såret til Åge (76) nådde aldri Moss kommune, som valgte å fornye kontrakten med det private selskapet.

Åge Villi Kristiansen (76) døde av hjertestans i oktober 2016. Det var fem dager etter at søsteren hadde oppdaget at det kavlet fluelarver i sårene mellom tærne hans.

Da han fikk hjertestans hadde pleiepersonalet på det private bo- og servicesenteret sluttet å gi hjerte- og lungeredning etter seks minutter, fordi de trodde han var død - men det var han ikke enda. Dette ble fatalt, går det frem av ambulansepersonellets journal der det står at han ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning.

Norlandias fagpersonell er uenige i vurderingen og mener Åges liv ikke var å redde.

Les hele saken: Åge (76) hadde levende larver i sårene før han døde

Det er det private firmaet Norlandia som driver senteret, og de har nå meldt inn saken til helsetilsynet.

Fagbladet og Frifagbevegelse var de første som omtalte saken.

– Alvorlig at Norlandia har sittet på avvikene

I sommer forlenget moss kommune Skoggata-kontrakten med et år.

Kommunalsjef Gro Gustavsen for helse- og sosialtjenester i Moss bekrefter at kommunen mottok et avvik fra ambulansetjenesten om skoggatas oppfølging av beboeren ved hjertestans, som de opplevde hadde blitt fulgt opp på en forsvarlig måte. Derfor så de ingen grunn til å la være å fornye kontrakten.

De hadde imidlertid ikke fått høre noe som helst om det manglende sårstellet eller larvene i såret til Åge, på tross av at dette var registret av Norlandia lokalt.

– Det er alvorlig at Norlandia har sittet på disse avvikene i snart et år, og det er først når det blir en mediesak av det at det legges fram, sier Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité.

Han mener dette viser at Norlandia ikke har levert de tjenestene kommunen har betalt for, og at kontrakten burde avbrytes.

På nåværende tidspunkt kan ikke Gustavsen svare på hvilke konsekvenser dette vil ha for kontrakten.

– Nå vil vi undersøke dette nøye med hjelp fra ekstern bistand, sier hun.

SØSTERENS MINNE: Åges søster Reidun Johannesen viser frem et bilde av broren, slik hun husker ham. Foto: privat

Norlandia bekrefter: Ble ikke rapportert videre

Rådmann Bente Hedum skriver i et dokument som ble distribuert på kommunens møte om hendelsene at Norlandia informerte kommunen om situasjonen med sårene til Åge først sent fredag kveld den 25. august i år.

Da fikk kommunalsjefen for helse- og sosial beskjed om at det var blitt meldt et avvik internt i Norlandia knyttet til Åges sårbehandling som ikke ble fulgt opp i henhold til deres rutiner.

Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge Riikka Aubert skriver til VG i en epost at selskapet tar saken på største alvor.

– Vår egen og foreløpige konklusjon viser at hendelsen ble registrert og håndtert lokalt, men det ble ikke rapportert videre. Jeg ble først klar over dette for få dager siden, og samme kveld informerte jeg Moss kommune og mandag sendte vi på eget initiativ saken til Helsetilsynet og ba om en gjennomgang av hele sakskomplekset, skriver hun.

Milliardærbrødrene i Norlandia: Tok ut 102 mill. i utbytte.

– Vi som politikere sitter helt i blinde

Hudlegen til Åge fremmet gjentatte ganger kritikk mot oppfølgingen pasienten fikk på bo- og servicesenteret, noe som kommer tydelig fram i journalen Fagbladet og FriFagbevegelse har fått tilgang til, og som VG har sett.

– Det jeg reagerer sterkest på er at lege og faginstanser gjentatte ganger har vært i dialog med virksomheten og meldt fra om at de ikke yter riktig pleie, og likevel skjedde det ingenting. Det er ikke snakk om et enkeltavvik, sier Aps Evensen.

Han blir ikke betrygget av at ledelsen i Norlandia hevder å ikke være kjent med avviket – tvert i mot:

– Det sier noe om at når vi har oppfølgingsmøter med ledelsen kan vi ikke stole på at de vet hva som foregår i virksomheten.

Han spør seg hvordan kommunen kan ha et overordnet ansvar for helsetjenestene når slike hendelser ikke kommer fram.

– Da lurer jeg på hvordan politikerne skal ha mulighet til å følge opp helsetjenestene som blir outsorcet sier han og legger til:

– Noe av det mest alvorlige her er at vi som politikere sitter helt i blinde og ikke har mulighet til å følge med på hva som skjer.

Husker du? Berit (88) døde etter tre måneders mareritt

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder