LUSEFRI: Vann fra dypet av fjorden pumpes inn i tanken, slik at man unngår å få lus. Lusa flyter bare i de øvre vannlag. Skal kunne romme 1000 tonn med laks, som er omtrent som en stor merde i dag. Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side.

Denne skal gi lusefritt lakseoppdrett

John Fredriksen-sjef: Oppdrett blir i fjordene

Norges største oppdrettsselskap, Marine Harvest, varsler at oppdrettsnæringen i stor grad vil forbli i de norske fjordene også i fremtiden.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter alle problemene med lus i fjordene, har mange av de store oppdrettsselskapene gått i gang med utviklingsprosjekter hvor det satses på å bygge gigantiske oppdrettsanlegg – som kan operere til havs.

Bekjempelse av lus koster nå årlig fem milliarder kroner for de norsk oppdretterne.

– Fjordene er fremtiden for oppdrett

De planene har også Marine Harvest, men konsernsjef Alf-Helge Aarskog sier til VG i dag at det mener fremtiden for norsk lakseoppdrett og den videre ekspansjonen, fortsatt vil skje i fjordene.

– Med den veksten som kommer innenfor lakseoppdrett i fremtiden, er det ikke realistisk at hovedtyngden av oppdrettet skal skje ute i åpent hav. Det er fjordene som er fremtiden for oppdrett, sier Aarskog.

Les: Her er landets oppdrettsanlegg

Han sier det er klare forutsetninger for at det skal skje.

– Dagen situasjon med store mengder lus og medisinbruken for å bli kvitt den, er så alvorlig at det ikke går å kjøre på videre som i dag i de norske fjordene. Vi er nødt til å løse luseproblemet før videre vekst kan skje. Det er ikke alle enige om, men vi er glad for at fiskeriministeren er klar på at bransjen må være bærekraftig før vi kan utvide, sier Aarskog.

I Chile er Marine Harvest alvorlig rammet av krise, på grunn av sykdom.

Les: Tiltak mot lus

Henter lusefritt vann fra dypet

Aarskog mener lukkede anlegg i fjordene er fremtiden.

LUSE-LØFTE: Marine Harvest-sjef Alf Helge Aarskog lover å bli kvitt lakselusa før de utvider produksjonen i norske fjorder. Foto: Frode Hansen VG

– Vi har søkt om flere utviklingskonsesjoner, både store havfarmer og to store fjordprosjekt, Egget og Smultringen, samt oppdrett i skip som er noe midt imellom. De to siste er veldig store lukkede anlegg som skal stå i fjordene. Der vil ikke lusen komme til, det vil hindre rømning og vi tar kontroll på avføringen. Det betyr at vi i fremtiden vil fjerne de viktigste problemene som er knyttet til dagens merder i fjordene.

Les: I fengsel for lakselus-juks

Lukket betyr ikke helt lukket: Vann fra dypet av fjorden pumpes opp i Egget eller Smultringen, slik at man fortsatt kan reklamere med at laksen har vokst opp i de norske fjordene. Vann fra dypet har ikke lus, fordi lusa bare er i de øvre vannlag.

GIGANTEGG: 44 meter høyt og 33 meter bredt, er de vitale målene på «eggene» som Marine Harvest planlegger å plassere ut i norske fjorder i fremtiden. Investeringsrammen er på rundt 600 millioner kroner. De håper på fullskalatesting av ti anlegg i 2018. Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side

– Norsk oppdrett vil aldri ende på land

– Norsk oppdrett vil aldri ende på land. Vårt store fortrinn er at vi produserer laks veldig energieffektivt her nord. Settes produksjonen i tanker på land, kan laks produserer i de fleste land i verden, men historisk har dette ikke gått bra PGA kostnadene, sier han.

Det har vært fokus på produksjonskostnader og kommet advarsler om at kostnadene har steget så mye at man risikerer å havne i samme krisen som oljen, hvor mange nye felt er så dyre at de ikke er lønnsomme å bygge ut.

Les: Fiskeridirektøren med luseproblem

– Selv om investeringskostnadene er store, vil slike store løsninger som Egget gjøre at vi får ned produksjonskostnadene. Å bli værende i fjordene er også et viktig økonomisk argument. Hver kilometer produksjonen er lenger unna flyplassen på Gardermoen, jo lengre tid bruker vi for å få fisken ut til verdensmarkedene: Skal den fraktes inn fra havs, vil det gi større tidsbruk og kostnader enn om anleggene ligger i fjordene.

Les: Røkke tar oppdrett til havs

– Men det fremste argumentet for å forbli i fjordene, er at det vil skje uten lus.

– Dere må forsikre motstanderne om at disse lukkede anleggene faktisk vil fjerne luseproblemet, rømning og avføring?

– Ja, det må vi vise i praksis. Vi går nå inn i en fase de to-tre neste årene, hvor vi skal utprøve for å se om disse lukkede anleggene vil fungere i full størrelse. Det vil avgjøre hvilke teknologier og modeller vi velger.

Les: Lakselus-alarm

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder