TRYGDEREVOLT: Venstre-talsmann Abid Raja forteller om innstillingen om barnetrygd-endringer til Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun uttaler seg forsiktig, men sier hun er på parti med barna.

TRYGDEREVOLT: Venstre-talsmann Abid Raja forteller om innstillingen om barnetrygd-endringer til Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun uttaler seg forsiktig, men sier hun er på parti med barna. Foto: Frode Hansen VG

Venstre vil ta barnetrygden fra de rike

– Folk med store inntekter i Holmenkollåsen trenger ikke barnetrygden. Vi vil ta fra de rike og gi til de fattige, sier Venstre-talsmann Abid Raja.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Han har ledet et utredningsarbeid i forkant av Venstres landsmøte om 14 dager, som fredag leverer sin innstilling til landsmøtet.

Et av forslagene er å differensiere barnetrygden. De vil også fjerne kontantstøtten.

Hovedpunktene

Her er hovedpunktene i det nye forslaget:

** Innføre en ny barnetrygdordning. Lavinntektsfamilier får full utbetaling, og ellers differensieres barnetrygden etter husstandens inntekt. For å unngå byråkratisering bør støtten regnes ut i forbindelse med ligningsoppgjøret.

** Ikke la barnetrygden inngå i beregningsgrunnlaget ved utmåling av kommunal sosialhjelp.

** Omdisponere deler av barnetrygden til andre universelle tiltak for barn.

** Avvikle kontantstøtten, men innføre en ventestønad for dem som ikke har fått tilbud om barnehageplass.

Les også: Debatt om barnetrygd

Raja sier tiden er overmoden for å foreta en omfattende endring av barnetrygden.

– Vi har vurdert dette nøye og kommet til at det er tid for endring. Barnetrygden slik den er i dag, har utspilt sin rolle. Den skulle gi alle en viss økonomisk sikkerhet mens ungene vokser opp. Men i 2016 er det så store grupper som har så god råd at barnetrygden ikke betyr noe som helst, sier han og viser til et eksempel:

Grense: En million

– Vi mener en som tjener store penger og har dyr bolig i Holmenkollen, som knapt merker at de får en tusenlapp i måneden i barnetrygd, ikke lenger bør får den. Vi ønsker at de pengene i stedet skal brukes til en rekke tiltak for mer ressurssvake barnefamilier, slik at de eksempelvis sikres barnehageplass og SFO for sine barn.

– Hvor mener dere grensen bør gå, for å miste barnetrygden?

– Rundt en million kroner. De som tjener over det, bør miste den. De som tjener mellom 500 000 og en million kroner bør få den noe redusert, mens de som tjener under 500 000 kroner bør beholde dagens nivå.

– Er dette familiens samlede inntekt?

– Dette er anslagstall. De eksakte tallene må utredes, men ja; det er familiens samlede inntekt vi legger til grunn.

– Det er viktig å understreke at pengene som hentes fra å kutte hos de rikeste, skal øremerkes til tiltak for å hjelpe folk med lav inntekt til tjenester som sikrer deres barn barnehage, SFO og eventuell ekstra hjelp i skoletiden. Dette skal ikke ende opp som skattelette. Det er de svakeste som skal få ekstra ut av barnetrygden, sier han.

Les også: Debatten om kontantstøtten

Raja sier det i dag er rundt 13 milliarder kroner som utbetales i barnetrygd.

– Dere foreslår å avvikle kontantstøtten?

– Ja, vi ser ikke noen grunn til lenger å betale folk for ikke å jobbe. Det viktige er at barna kommer inn i barnehage. De som mister kontantstøtten skal få stønad hvis de ikke får barnehageplass; eller frem til de får barnehageplass.

- Ekstremt byråkratisk

Krf-nestleder Dagrun Eriksen synes Venstre med disse forslagene utviser et lite konsekvent forhold til egen ideologi. Venstre er et parti som pleide å snakke om forenkling, mener hun.

– Problemet med dette forslaget er at det er ekstremt byråkratisk. Slik byråkrati kan koste mye å gjennomføre, sier Eriksen.

Nestlederen forstår at det er en diskusjon om familier med høy inntekt har bruk for barnetrygden, som ligger på rett under tusenlappen i måneden, men hun understreker at for andre er dette en viktig stabil inntekt.

– KrF foreslår heller at barnetrygden gjøres til en skattbar inntekt, dette vil skape differensiering uten å ta vekk det universelle. Dette gir også økte skatteinntekter til staten som vi igjen kan legge på barnetrygden slik at nivået til de som trenger det mest blir hevet med mindre byråkrati.

Eriksen mener Raja sitt forslag sparer penger, men at dette ikke gir mer til de som trenger barnetrygden mest, og at forslaget derfor kun fratar barnefamilier støtte.

Også forslaget om å avvikle kontantstøtten ser nestlederen på som et underlig forslag hvor man vil gå fra valgfrihet for den enkelte familie til at man må velge det staten vil. Hun understreker at omtrent 40 prosent av familier med barn i alderen som har krav på kontantstøtten, har benyttet seg av kontantstøtten i en eller annen form.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder