SENDES UT: 2900 behandlede asylsøknader til nå har endte med at 83 asylsøkere som kom over Storskog har fått innvilget asyl. Foto: Mattis Sandblad VG

Utlendingsnemnda opphever eget vedtak: Storskog-flyktning hentes tilbake til Norge

Utlendingsnemnda har opphevet vedtaket om å nekte og realitetsbehandle asylsøknaden til en 28 år gammel syrer. I fjor kom han over Storskog. Nå hentes han tilbake fra skjulestedet i Tyrkia for en ny sjanse i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi jobber med å få til en retur av søkeren, bekrefter områdeleder Kirsten B. Myhre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det betyr at syreren skal tilbake til Norge på myndighetenes regning, fire og en halv måned etter at han reiste tilbake til Russland.

UDI har tidligere hentet tilbake to jemenitter som ble sendt tilbake til Russland med buss over Storskog få timer før visumet gikk ut. Begge ble etter avgjørelser i Utlendingsnemda (UNE), hentet tilbake til Norge for å få asylsøknaden realitetsbehandlet.

VG er også kjent med at en irakisk barnefamilie som ble sendt ut i mars, ble sendt rett tilbake til Norge av russiske myndigheter som ikke aksepterte familiens visum. Norske utlendingsmyndigheter har måttet ta nye runde i flere av Storskog-sakene det siste halvåret.

Bakgrunn: 10 ting du må vite om asylkaoset på Storskog

Flere syrere skal ha blitt sendt hjem

I asylintervjuet 10. desember sa 28-åringen fra Aleppo at han hadde studert fem år i Russland og at han ikke hadde råd til å betale for videre utdannelse. Han hadde fått avslag på midlertidig oppholdstillatelse i landet. Dette var bekreftet av russiske myndigheter da intervjuet fant sted. Samtidig var han etterlyst i Syria fordi han ikke hadde gjennomført militærtjeneste der. Da var løsningen Norge.

28-åringen oppga at han fryktet utvisning fra Russland og at han kjente flere som var sendt fra Russland og tilbake til Syria.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ble to syrere returnert fra Russland til hjemlandet i fjor.

VG har også skrevet om 24 år gamle Wadie Rizq, en av Storskog-flyktningene som ble returnert til Russland før grensen ble stengt. Nå er han tilbake i Syria.

28-åringen som nå skal hentes til Norge, risikerte ifølge UDI ikke utsendelse til Syria. Norske utlendingsmyndigheter mente at oppholdstillatelsen i Russland kunne fornyes. Dette var dager etter at russiske myndigheter hadde nektet den tidligere studenten midlertidig oppholdstillatelse.

Utlendingsnemnda (UNE) opprettholdt avslaget og mannen reiste ut av Norge 11. desember.

28-åringen klaget på avslaget via den norske ambassaden i Moskva og fikk kort tid etter utreisefrist fra Russland. Han dro frivillig til Tyrkia, fordi han mente at en illegal tilværelse i Russland var for risikabel.

UNE: Usikkert i Tyrkia

Nå har UNE behandlet saken på nytt og gjort helomvending:

– I alle saker UNE behandler vurderes situasjonen her og nå, blant annet gjelder dette tilgjengelig landinformasjon til enhver tid. Da UNE behandlet saken andre gang, forelå det blant annet ny informasjon fra Landinfo om situasjonen i Russland. I tillegg var på det rene at vedkommende ikke lenger befant seg i Russland, men i Tyrkia, sier nemndleder Liv Huus-Hansen.

UNE mener at syrere i realiteten ble tvangsutsendt fra Russland og at han er i en usikker situasjon i Tyrkia.

Les også: Amnesty hevder Tyrkia sender flyktninger tilbake til Syria

– Usikkerheten gikk i all hovedsak på om han risikerte å bli sendt derfra tilbake til Syria. Han får nå asylsaken sin realitetsbehandlet her i Norge, det vil si at norske myndigheter vil vurdere om han har behov for beskyttelse, sier nemndlederen.

– En rekke syrere som kom til Norge over Storskog, er sendt tilbake til Russland. Flere av dem er i Tyrkia. Hva vil konsekvensen være for dem etter denne UNE-avgjørelsen?

– Vi vet ikke i hvilken grad denne avgjørelsen får betydning for andre saker. Alle saker vurderes individuelt, og vi kan ikke forskuttere utfallet av andre saker som eventuelt har likhetstrekk med denne. Dette vil her – som i andre saker – kunne henge sammen med at vi eventuelt mottar ny og oppdatert landinformasjon, eller nye opplysninger i enkeltsakene, sier Huus-Hansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder