NYE GREP: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal iverksette arbeidet med nye tiltak mot voldtekt. Foto: Odin Jæger / Gøran Bohlin, VG

Lover ny handlingsplan mot voldtekt: – Sterk kritikk var «oppvekker»

Regjeringen innrømmer at håndtering av voldtekt ikke har vært god nok etter krass kritikk fra Riksadvokaten.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Å bekjempe seksuallovbrudd er høyeste prioritet for denne regjeringen, og vi ser at vi må håndtere dette på en bedre måte. Det trengs nye tiltak etter at handlingsplanen som gikk ut i 2014, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

I begynnelsen av mai kunne VG fortelle om Riksadvokaten kritiske gjennomgang av kvaliteten på voldtektsetterforskning. Rapporten viste at norsk politi er for dårlig på sporsikring i voldtektssaker, at kvaliteten på avhør varierer, og at bruk av skjulte etterforskningsmetoder blir aldri vurdert. Bruk av etterforskningsplaner er «langt fra tilfredsstillende».

– Når vi fremdeles ikke har nådd målene, og vi har fått ny kunnskap, er det naturlig å dra i gang en ny handlingsplan, sier Amundsen nå.

Han kaller Riksadvokatens rapport en oppvekker, og innrømmer at «det er en del som mangler» før man er der man vil være.

Tajik: – Forventer at politiet tar tak

– Burde ha kommet lenger

– Når man får tilbakemeldinger om varierende kvalitet, både på helsesiden og på politisiden, er det et tydelig varsku om at vi må gjøre mer. Det skal være rettssikkerhet i dette landet, sier Amundsen.

Han påpeker at alle skal ha samme retten til å få en oppfølgning før og etter anmeldelse.

– At gjerningspersoner går fri, det er en fallitterklæring fra samfunnet. Et oppegående samfunn burde ha kommet lenger, påpeker Amundsen.

NY PLAN: Ministerne Per-Willy Amundsen og Solveig Horne presenterte at de skal iverksette arbeidet på besøk hos Dixi ressurssenter. Her med daglig leder på Dixi, Rannveig Kvifte Andresen (t.h.), og Margunn Ebbesen (H). Foto: Arne-Petter Lorentzen, Justis- og beredskapsdepartementet

– Mange er redde for ikke å bli trodd

I 2016 ble det bestemt at saksbehandlingstiden i voldtektssaker ikke skal overstige 130 dager – et mål som fremdeles ikke blir nådd. Ifølge Riksadvokaten ligger gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 148 dager, noe han kaller «markant svakere» enn kravet.

– Vi kan godt skryte av det vi har gjort, men vi er ikke der vi skal være. Det synes jeg vi skal være åpne om. Mange opplever at etterforskningen ikke er god nok, og det bidrar heller ikke til at flere sier ifra om overgrep, sier Amundsen

Han påpeker at mange er redde for å ikke bli trodd, og at skuffelsen blir stor hvis politiet da ikke gjør en god etterforskning eller henlegger saken på bevisets stilling.

Den nye planen skal ifølge ministerne blir mer «operativ og konkret» enn 2012-planen.

– Når én av ti kvinner sier at de har blitt voldtatt, og det fortsatt er så mange som ikke melder fra, er vi nødt til å intensivere arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Hun mener at forebyggende arbeid gjennom informasjon og holdningskampanjer fortsatt vil bli viktig i arbeidet med ny plan.

– Å lære barn hvor grensene går for fysisk kontakt går, og at nei betyr nei.

Omfattende undersøkelse: 1 av 3 holder voldtekten hemmelig

MÅ INTENSIVERE: Solveig Horne (Frp) mener det forebyggende arbeidet mot voldtekt må intensiveres. Foto: Gøran Bohlin VG

Amundsen sier funnene i Riksadvokatens rapport vil bli viktig for utformingen av ny handlingsplan.

– Folk har rett til å tenke «nok en handlingsplan», bare en erklæring av selvfølgeligheter. Men fordelen med en plan er at man binder opp sektorer til å implementere tiltakene. Det virker, hevder Amundsen.

2012: – Svak plan

I 2014 gikk den rødgrønne regjeringens handlingsplan mot voldtekt ut på dato.

Planen fra 2012, som inneholdt 35 tiltak, var delt i fire hovedkategorier:

IKKE BRA NOK: Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er et varsku når man får tilbakemeldinger om varierende kvalitet på etterforskning av voldtektssaker. Foto: Odin Jæger, VG Foto: Odin Jæger VG

  • Forebygging og undervisning
  • Bistand til ofrene
  • Styrking av kvaliteten i straffesaksbehandlingen i politi og påtalemyndighet
  • Økt samarbeid mellom ulike sektorer

Amundsen og Horne sier at mange av tiltakene fra den forrige handlingsplanen er gjennomført, eller under gjennomføring. Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.

Opposisjonen i 2012, ved Frp, KrF og Venstre, mente den forrige handlingsplanen var skuffende lesning. For mye evaluering og utredning, mente de. Frp-leder Siv Jensen kalte det en «meget svak plan».

Nærpolitireformen, regjeringens langsiktige plan for utviklingen av politiet, har som mål å skape likere polititjenester med bedre kvalitet over hele landet.

Reformen vil også gagne etterforskningen av voldtekter, sier stortingspolitiker for Høyre, Margunn Ebbesen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder