Foto: Jan Petter Lynau , VG

Den ukjente LO-dronningen har lagt en plan for å gi deg sekstimersdag

Fagforbundsleder Mette Nord er dronningen i LO. Nå har de passert 350.000 medlemmer og vil ha over 40 prosent av delegatene på LO-kongressen neste år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Da skal vi kjøre frem sekstimersdagen, slik at vi kan vedta den i 2021, sier hun.

Mette Nord et trolig Norges mest ukjente mektige kvinne. Hun er kvinnen som planlegger å gi deg seks timers arbeidsdag, og som har makt til å kunne nå målet.

Forbi LOs største konkurrent

– Å nå 350.000 medlemmer er en milepæl. Det er vi stolte av. Ingen andre er i nærheten av oss i størrelse og vi skal vokse videre, sier Nord.

350.000 medlemmer, av LOs 913.732.

Nest største forbund i LO, Fellesforbundet, som leder an i årets lønnsoppgjør, har under halvparten: 144.473 medlemmer i siste kvartal, og har falt noe siden.

– Vi er enda stoltere av at vi nå også er større enn LOs største konkurrent, Unio, som har rundt 340.000 medlemmer, sier Nord.

Les også: Det siste om vårens oppgjør

Få private sykehjem

Selv om å nå 350.000 medlemmer er en stor seier, er det en annen seier hun trekker frem som viktigere.

– Vi har undersøkt utviklingen i antallet private sykehjem. Da veksten i private sykehjem og problemene med dem ble fokusert med Adecco-saken for fem år siden, var rundt tyve av rundt 1000 sykehjem i Norge private. Det er nok mange som har trodd at antallet har økt jevnt og trutt. Men sannheten er at det nå bare er ni kommuner med 23 private kommersielle sykehjem. Det er en stor seier for oss og for offentlige tjenester i Norge, sier Nord.

Hun sier det bekrefter et trendskifte.

– Vi ser at stadig færre kommuner velger privatisering. En viktig årsak er at de har oppdaget at det koster så mye å kontrollere private virksomheter, at det koster mer enn å drive selv. En gjennomgang av renovasjon i de 20 største byene viser at renovasjonsavgiften er høyere der tjenesten er konkurranseutsatt, sier hun og legger til:

– 17.000 tillitsvalgte

– Kommunene har oppdaget at vi er aktive pådrivere for hele tiden å utvikle de kommunale tjenestene til beste for innbyggerne. Det gjør at de foretrekker å drive virksomhetene i kommunal regi.

– Dere har et inngrodd rykte om det motsatte: Dere er den konservative kommunale kraften som hindrer omstilling?

– Nei, jeg tror kommunene opplever at våre 17.000 tillitsvalgte der ute på sykehjemmene, i barnehagene, på skolene, jobber med dem for å bedre tjenestene. Jeg opplever det hele tiden når jeg er ute i kommuner: Hvordan ansatte og tillitsvalgte stolt forteller om hvordan man i fellesskap gir et bedre tilbud til brukerne. De er nær brukerne hele tiden; i barnehager, på skolen, på sykehjem. De ser hva som ikke fungerer og gjør noe med det.

Sekstimersdag

Nord har stort sett gått under radaren i det norske offentlige rom siden hun for vel to år siden overtok for den mye mer maktprofilerte Jan Davidsen.

En gang har hun vakt oppsikt og det var da hun i høst fikk det til å single i krystallskapene i NHO-bastionen på Majorstua: Hun gikk ut og varslet at de vil løfte frem sekstimersdagen. I dag synliggjør hun sin plan for hvordan det skal kunne bli en realitet.

– Det vil bli fremmet forslag på LO-kongressen neste år og jeg tror vi får en votering, som går på å bygge kunnskap, sette i gang flere prøveprosjekter og hente erfaring fra de og fra blant annet Sverige hvor det er mange flere forsøk.

– Hvor målet er å få til et vedtak på LO-kongressen i 2021?

– Ja, hvis erfaringene er gode, er det målet. Det bør fases inn i etapper utover på 2020-tallet. Sekstimersdagen vil tvinge seg frem.

– Viktig debatt vi må ta

– Dere har allerede rundt 40 prosent av delegatene på LO-kongressen; dere får flertall hvis planen din går som dere håper?

– Ja, og jeg mener dette er en viktig debatt Norge må ta. I 2060 vil vi ha to millioner flere innbyggere, vi står foran store teknologiske endringer med roboter som vil endre arbeidslivet og ikke minst så må vi gripe tak i den voldsomme forbruksveksten: Vi bør ta ut deler av velferdsveksten på en annen måte enn rent forbruk. Vi mener den beste løsningen er å jobbe noe mindre. Slik kan flere få jobb og heltidsstillinger, og slik vil rammene om familielivet bli bedre, sier hun og legger til:

– Fordi vi lever lenger, må vi jobbe lenger, kanskje til vi er 70 år, slik at det ikke er sikkert at vi samlet kommer til å jobbe mindre gjennom livsløpet, selv om vi reduserer arbeidstiden.

Aktuelt: Pensjonsbråket i LO

Trolig må det et politisk skifte til; en rødgrønn regjering, som hun håper på, vil nok være lettere å få med på en slik reform, enn dagens blåblå regjering.

– Jeg tror det er mulig å få til.

– Galskap

– Hva mer skal du bruke makten din til?

– I oppgjørene skal vi løfte lønnen til lavtlønte og kvinner. I arbeidslivspolitikken skal vi gjennom trepartssamarbeidet med kommunene og sentrale myndigheter forsøke å redusere de økonomiske forskjellene. Vi har i dag en regjering som har gitt 18 milliarder kroner i skattelette, hvor de rikeste kommer best ut. Det er galskap og bidrar til at forskjellene øker.

– Og så jobber de for at flere skal bli midlertidig ansatt. Dessverre har de fått det til: Det er blitt 14.000 flere i midlertidige stillinger og 19.000 flere i deltidsstillinger det siste året. Økningen er spesielt stor for menn under 30 år. Det er dramatisk, fordi så mange unge mennesker blir sittende på vent. De kommer ikke i gang med etablering, de får ikke lån og kommer ikke i gang med det trygge voksne livet.

Skryter av motparten

Hun sier at kommunene faktisk går i motsatt retning.

Les: Slik endte lønnsoppgjøret i fjor

– Arbeidsgivermotparten vår KS, er positiv til at flere skal gå i hele stillinger. Mange kommuner har også gjort vedtak om å prioritere å ansette folk i hele, faste stillinger. Fra 2015 ble det gitt en lovfestet rett hvor du minst skal ha den stillingsbrøken du har hatt de siste 12 månedene. Mange som går på tilkalling blir ringt på hele tiden og mange av dem blir brukt så mye at de får lovfestet rett til en høy stillingsbrøk. Det bør flere merke seg. I kommunal sektor har det gitt tyve prosent vekst i høyere stillingsbrøker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder