FOR HØY: Regjeringens forslag til nye byggeregler setter maks-høyden til fire meter på en søknadsfri garasje. Denne garasjen, som Jan Tore Sanner Sanner viste fram i mai, er om lag fem meter høy – og fortsatt søknadspliktig.
FOR HØY: Regjeringens forslag til nye byggeregler setter maks-høyden til fire meter på en søknadsfri garasje. Denne garasjen, som Jan Tore Sanner Sanner viste fram i mai, er om lag fem meter høy – og fortsatt søknadspliktig. Foto:Eivind Griffith Brænde,VG

Denne garasjen ble for stor for Sanner

Ny høyde-begrensning på 4 meter

INNENRIKS

Dermed ble Sanner-garasjen likevel søknadspliktig

Garasjer som denne blir snart fritatt for søknadsplikt, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til VG i mai. Men nå viser det seg at den er for høy – og krever likevel tillatelse fra kommunen.

Publisert:

For to måneder siden la Høyre-Frp regjeringen fram nye regler for byggesaksbehandling. Den største nyheten var at man nå skulle få bygge inntil 50 kvadratmeter på egen tomt uten å søke - såfremt reguleringsbestemmelsene i området ikke ble brutt.

Stortinget sluttet seg til forslaget, men ba om at regjeringen måtte gi tydeligere regler for omfanget av nybyggene, for å begrense faren for konflikter med naboene.

I forslaget til nye byggeforskrifter, som Sanner sendte ut på høring i forrige uke, foreslår regjeringen en begrensning på fire meters høyde på «enklere bygg» inntil 50 kvadratmeter, som du skal slippe å søke om før du bygger.

Kuttet mønehøyden

«For å redusere potensielle ulemper for nabo, foreslås høydebegrensninger slik at disse byggene ikke kan oppføres med en mønehøyde på mer enn 4,0 meter og gesimshøyde på mer enn 3,0 meter», skriver Sanner i høringsbrevet.

Dermed faller Sanners eksempel-garasje likevel utenfor gruppen av bygg som blir fritatt for søknadsplikt fra 1. januar 2015.

- Er mønehøyden på garasjen høyere enn fire meter, så må du søke kommunen om lov. Så da spørs det om kommunalministerens forenkling er blitt en halvsannhet som egentlig skaper mer byråkrati, sier Dag Erik Heier, daglig leder i Igland Industrier, som er markedsleder i Norge på garasje-byggesett.

Nesten umulig

- Vi leverer 2000 garasjer i året. Seks av 10 av garasjene vi solgte i fjor, er høyere enn fire meter. Det er nesten umulig å bygge en dobbeltgarasje, som de fleste vil ha, med under fire meters mønehøyde, legger han til.

I mai fant Kommunaldepartementet fram til en nybygd garasje på Oslo vest som nå skulle fritas for søknadsplikt.

Eieren av garasjen på Oslo vest bekrefter overfor VG at mønehøyden er rundt fem meter.

Han måtte gjennom ordinær kommunal saksbehandling etter de gamle reglene. De nye reglene endrer ikke på dette.

- For å kunne bygge en dobbel garasje under fire meters høyde, må du ha tilnærmet flatt tak. Det er det svært få som ønsker. Og siden planverket i norske kommuner stort sett krever skråtak, og at garasjen kopierer bolighusets takvinkel, vil også flatt tak trolig være søknadspliktig, sier Dag Erik Heier til VG.

Ute på høring

Jan Tore Sanner har ferie, men statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) i Kommunaldepartementet anbefaler Igland Industrier å skrive en høringsuttalelse om problemet:

- En slik problemstilling vil vi gjerne ha på bordet når vi skal vurdere de endelige reglene. Hele hensikten med å sende forslag ut på høring, er å få saklige innvendinger slik at resultatet til slutt blir best mulig, sier Amundsen.

- Var det en tabbe å sette grensen til fire meters høyde?

- Vårt ønske var å lage begripelige og lett håndterbare regler som forenkler byggeprosessen, og samtidig ivaretar hensynet til naboene. De nye reglene skal tre i kraft fra nyttår, så vi har god tid til å vurdere eventuelle innvendinger, sier Amundsen.

Her kan du lese mer om